Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Κοινότητα Γκαγκαουζίας

Το πρώτο διεθνές Φόρουμ επενδύσεων με τίτλο "Επενδύσεις ως βάση για την ανάπτυξη της Γκαγκαουζίας » θα πραγματοποιηθεί  στις 6-7  Νοεμβρίου 2015 στην Κοινότητα της Γκαγκαουζίας,  Ν.Μολδαβία.
Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης είναι να αυξήσει τις επενδυτικές ροές προς την  Γκαγκαουζία ενημερώνοντας τους ξένους επενδυτές για τις εξελίξεις της οικονομίας και των επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων που παρουσιάζει η  Κοινότητα της μακρινής Γκαγκαουζίας.
Επίσης, το φόρουμ θα συμβάλλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των ξένων επενδυτών και των τοπικών επιχειρήσεων, για την  προώθηση επενδυτικών σχεδίων αξιοποιώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό, με  την εισροή κεφαλαίων τα οποία θα συνδράμουν καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία της  Γκαγκαουζίας.
Στο φόρουμ θα  συμμετέχουν  250 αντιπρόσωποι μέλη  από διάφορες χώρες.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες διαλέξεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς έργων και ένα πολιτιστικό λαογραφικό πρόγραμμα για την ανάδειξη της Γκαγκαβούζικης κουλτούρας.   

Η δεύτερη ημέρα του φόρουμ θα περιλαμβάνει και φεστιβάλ κρασιού στην πρωτεύουσα της Γκαγκαουζίας το Komrat .
κι... από το 4ο γκορουσμέ- συνάντηση των Γκαγκαβούζηδων , η καταπληκτική Maria Taranelko. Για να την ακούσουμε κλείνουμε κάτω αριστερά το τραγούδι που ακούγεται..