Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

..Ο Θάνατος Του...έγινε η ζωή μας...
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ  δίδαξε  ,νουθέτησε ,ευεργέτησε ,θεράπευσε ,φώτισε και φανέρωσε την Αλήθεια !!!

Οι άνθρωποι ....
 απήντησαν με ταπεινώσεις ,ραπίσματα, ακάνθινο στεφάνι ,λόγχη, καρφιά ,σταύρωση !!!


Ο Θάνατος Του έγινε η ζωή μας.


…Μένει να δεχτούμε το μήνυμα του ερχομού της Ανάστασης του......

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Εκδηλώσεις Αι-Γιώργης 2014
Σύλλογος Ποντίων Βέροιας 


https://www.facebook.com/lepti.gkagkabouzides?fref=ts

αξιολόγηση τμήματος αγροτικής ανάπτυξης ΔΠΘΘετική είναι η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης – Ορεστιάδας που πραγματοποιήθηκε πριν μερικούς μήνες από Έλληνες εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία οι οποίοι κλήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας να αξιολογήσουν το επίπεδο της διδασκαλίας, έρευνας και διοίκησης του τμήματος που βρίσκεται στην Ορεστιάδα 15 χρόνια.

Όπως δήλωσε ο κ.Κουτρούμπας-Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης- το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα ότι το πανεπιστήμιο πατάει γερά στα πόδια του, το πανεπιστήμιο στην Ορεστιάδα έχει γερές ρίζες και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά.
Όσον αφορά τη λειτουργία των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων που βρίσκονται στην πόλη της Ορεστιάδας ο κ.Κουτρούμπας είπε πως αυτή τη στιγμή παρακολουθούν τα μαθήματα του πανεπιστημίου περισσότεροι από 800 φοιτητές ενώ για την επόμενη χρονιά αναμένεται μία αύξηση των εισακτέων στα δύο τμήματα κατά 50 φοιτητές.

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)
«Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων»
Οι διαρκείς εξελίξεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, οι νέες τεχνολογίες που δοκιμάζονται στα εργαστήρια και υιοθετούνται στην παραγωγή, ο σχεδιασμός νέων προϊόντων και η βελτίωση των υπηρεσιών στον κλάδο των τροφίμων καθιστούν επιτακτική την διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο των στελεχών των επιχειρήσεων όσο και των αποφοίτων  ΑΕΙ που κατέχουν σχετικούς προ- ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Περιεχόμενο Προγράμματος
Η πράξη φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό γνώσεων το οποίο αφενός είναι αποτέλεσμα της χρονικής απόστασης από την λήψη του πτυχίου των αποφοίτων και αφετέρου εξαιτίας της ταχύτατης εξέλιξης της έρευνας και της τεχνολογίας στους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης, συντήρησης και εμπορίας των τροφίμων που αποτελούν μια από τις σταθερά ανερχόμενες και σχετικά αλώβητες από την οικονομική κρίση επιστημονικέ, βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες.  
Κατά την υλοποίηση της πράξης, συνολικά 165 απόφοιτοι ανώτατων ιδρυμάτων θα εκπαιδευθούν σε εννέα κύκλους μαθημάτων που θα περιλαμβάνουν 19 μαθησιακές ενότητες. Οι κύκλοι θα πραγματοποιηθούν στην Βόρεια (Ορεστιάδα & Θεσσαλονίκη) όπως και στην Νότια Ελλάδα (Αθήνα) με την συμμετοχή διδασκόντων με υψηλό εκπαιδευτικό προφίλ (μόνιμο διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ & ΑΤΕΙ καθώς και μεταδιδάκτορες με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο). Η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών θα οδηγεί σε λήψη τίτλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Η δράση θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπ όψη κριτήρια αξιοκρατίας, διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης των αποφοίτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενώ μέριμνα έχει ληφθεί και στην υιοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησής της.
Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
>Συμμετοχή τριών Ανωτάτων Ιδρυμάτων (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και τριών Τμημάτων (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Παν/μιου Αιγαίου και Ινστιτούτο δια βίου Μάθησης ΑΤΕΙΘ).
>Λειτουργία τριών επαναλαμβανόμενων κύκλων μαθημάτων σε τρεις πόλεις – Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα με έναρξη τον Απρίλιο του 2014.
>Διάρκεια κύκλου : Τρείς εβδομάδες
>Δέκα εννέα (19) μαθησιακές ενότητες
>Διδάσκουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και έμπειροι επιστήμονες
>Δεκαεννέα πιστωτικές μονάδες (19 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση.
Όροι Συμμετοχής
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν.
Για τη δήλωση συμμετοχής και έπειτα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η κτήση πτυχίου AEI από Ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ συναφές προς το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες καλό είναι να έχουν επάρκεια  Αγγλικής γλώσσας για τη χρήση αγγλικής βιβλιογραφίας.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 2004 και παλαιότερους καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
Διάρκεια και έναρξη
Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 3 εβδομάδες/κύκλο και συγκεκριμένα:

Ορεστιάδα (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ):
1ος κύκλος 28/4/2014 – 18/5/2014
2ος κύκλος 19/5/2014 – 8/6/2014
3ος κύκλος 9/6/2014 – 15/6/2014

Θεσσαλονίκη (15/9/2014-16/11/2014)
1ος κύκλος 15/9/2014 – 5/10/2014
2ος κύκλος 6/10/2014 – 26/10/2014
3ος κύκλος 27/10/2014 – 16/11/2014

Αθήνα (12/1/2015-15/3/2015)
1ος κύκλος 12/1/2015 – 1/2/2015
2ος κύκλος 2/2/2015 – 22/2/2015
3ος κύκλος 23/2/2015 – 15/3/2015

Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών µη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από το Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την τελική προφορική ή γραπτή εξέταση. Προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η παρακολούθηση του 75% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης. Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα θα έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.
Επιπρόσθετα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από Πέμπτη 10/04/2014 έως Παρασκευή 25/04/2014.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1.Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας.
2.Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένοι. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3.Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
4.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας και άλλων δεξιοτήτων (π.χ. χρήση Η/Υ).
5.Προαιρετικά δύναται να προσκομισθούν: Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αρχικά να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα και emails που δίδονται παρακάτω και στην συνέχεια να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη:
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΕΓΑ», μέχρι και την 25η Απριλίου 2014 στην παρακάτω διεύθυνση:
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα, Υπ Όψιν Καθηγήτριας Ε. Μπεζιρτζόγλου.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν. Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων ενώ θα ενημερωθούν και οι υπόχρεοι.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πρώτος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, θα διεξαχθεί από τις 28/4/2014 – 18/5/2014 στην Ορεστιάδα (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης).
Ανάλογες προσκλήσεις θα αναδημοσιεύονται πριν την έναρξη νέων κύκλων.
Επικοινωνία - Πληροφορίες
>Για την Ορεστιάδα και τη Θεσσαλονίκη:  κυρία Γκαϊτατζή Ναταλία, τηλ. 25310 73626, κιν. 6945906040 (καθημερινά απόγευμα 5-9μμ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση agaitatzi@gmail.com

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

συνεδριάζει το Δ.Σ Ν.Ορεστιάδας...Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στις 08-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                     
Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014.
Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014.
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Έγκριση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των Δημοτικών διαμερισμάτων Κυπρίνου και Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας.
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου για την αναβάθμιση και ανάδειξη των υποδομών των χερσαίων μεθοριακών σταθμών εισόδου στη χώρα και στον χώρο ευθύνης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2014 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»
Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης για την μεταστέγαση του Τελωνείου Ορεστιάδας.
Εισήγηση για  Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης για Επέκταση Καταστήματος «Υπεραγορά Τροφίμων» της Εταιρίας LIDL Ελλάς.
Καταβολή αποζημίωσης για διάλυση σύμβασης.
Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Δημοσιεύσεις Ενημερώσεις – Ευαισθητοποιήσεις» της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης  Βορείου Έβρου – ΤοπΣΑ Βορείου Έβρου» , η οποία είναι εντεταγμένη στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013.
Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός Ιστοσελίδας και Δικτυακού Τόπου του επενδυτικού σχεδίου « Προβολή και Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Νέας Ορεστιάδας (Ορεστιάδα – Βύσσα – Κυπρίνος – Τρίγωνο)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013   
Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων – ηλεκτρονικού υλικού» του επενδυτικού σχεδίου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Νέας Ορεστιάδας (Ορεστιάδα – Βύσσα – Κυπρίνος – Τρίγωνο)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013    .
Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και διάθεση πίστωσης.
Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας : « Συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας»
Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας : « Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του συνοριακού σταθμού Ορμενίου (Τελωνείο)»
Αναγκαιότητα και έγκριση τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Σάρωθρο πεζού χειριστή με ηλεκτρική κίνηση, για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2014.
Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια λιπάσματος για τους χώρους πρασίνου του Δήμου»
Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια ειδών πληροφορικής έτους 2014»
Συνέχιση εργολαβίας μετά από διάλυση σύμβασης.
Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για το έργο: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της τοπικής κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ( Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2012»
Έγκριση 3ου ΑΠΕ- 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 20/2013 μελέτης της ΤΥΔΟ με τίτλο : « Κατασκευή οχετού στην τοπική Κοινότητα Ζώνης του Δήμου Ορεστιάδας », συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο : «Έργα υποδομής (κανάλια, οχετοί, σωληνωτά) στο Νεοχώρι, Δοξιπάρα, Χειμώνιο, Θούριο και Λεπτή» 
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο : «Επέκταση πεζόδρομων επί της Β. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα» 
Έγκριση επιστροφής της πρόσθετης εγγύησης του έργου : «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Καστανεών, Ριζίων και Στέρνας»
Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου : «Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης του έργου : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου του Δήμου Κυπρίνου»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πάλλη»  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση πάρκου και παιδικής χαράς στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας στα Ο.Τ. 370Α, 534Α και 535Α »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση καναλιού Δ.Δ. Νέας Βύσσας»  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων του Δήμου»  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Παιδική Χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Δ. Ορεστιάδας»  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Γηπέδου Στέρνας και περιβάλλοντος χώρου»  
Κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση κτιρίων σε έργο που εκτελεί ο Δήμος Ορεστιάδας.
Προβλήματα κατασκευής του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Καστανεών , Ριζίων και Στέρνας»
Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2014.
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014. 
Επικύρωση πρακτικών διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό συλλογικών οργάνων της διοίκησης
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση θέσεων επαναχρησιμοποίησης στέρεων αποβλήτων από εκσκαφές (χώματα) και αποξέσεις ασφαλτοτάπητα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου Κόμαρα – Ελιάς της Περιφερειακής Ενότητας
Έγκριση αίτησης παραίτησης από αγροτεμάχια
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας με δημοπρασία.
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας με δημοπρασία.
Διαγραφές- διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Κέντρου Taekwondo Ορεστιάδας.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Ορεστιάδας.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Πύργου. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Καστανεών.
Έγκριση εκπροσώπησης Δήμου Ορεστιάδας στο Δήμο Siegburg στα πλαίσια της εικοσαετούς αδελφοποίησης των ανωτέρω Δήμων.
Συναίνεση για εκμίσθωση οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Πτελέας Συναίνεση για εκμίσθωση οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Ημέρα μνήμης 6 του Απρίλη..

6η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1914 Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού
Η απόφαση ,έστω κι αργά  , για την καθιέρωση σε πανελλήνια κλίμακα της 6ης Απριλίου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού εγκρίθηκε με σχετικό ψήφισμα στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών (Διδυμότειχο - Ιούνιος 2006) 
 Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι η Θρακική Γενοκτονία είναι ιστορικά αποδεδειγμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη, αν και αποσιωπημένη και ελάχιστα μνημονευμένη από την Ελληνική ιστοριογραφία, αναφέρει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, Καθηγητής του Α.Π.Θ. κι συνεχίζει  με έμφαση ότι "... η αφετηρία των διωγμών και της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μ. Ασίας και αργότερα του Πόντου υπήρξε ο χώρος της Ανατολικής Θράκης
Εκεί δοκίμασαν και εφάρμοσαν για πρώτη φορά το μοντέλο των μετατοπίσεων (και διωγμών) των Ελληνικών πληθυσμών και των εθνικών εκκαθαρίσεων, εκεί επέβαλαν τη γενοκτονική τους συμπεριφορά και εκεί αξιοποίησαν τα θλιβερά αποτελέσματα των πειραμάτων τους, ώστε να τα επεκτείνουν σχεδόν αμέσως (και με μεγαλύτερη επιτυχία) στη Δυτική Μικρασία και αργότερα  στον Πόντο.
Το έγκλημα της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής (Πόντου, Μ. Ασίας, Θράκης) αποκαλύπτουν και ομολογούν ακόμη και σύγχρονοι Τούρκοι ιστορικοί συγγραφείς, όπως ο Φονάτ Ντουντάρ, που μελετά, με πάθος και καθάριο βλέμμα, τα πρόσφατα αποχαρακτηρισθέντα Τουρκικά Αρχεία της εποχής εκείνης.
Ο Φονάτ Ντουντάρ, ο "εκσκαφέας αρχείων", όπως αυτοαποκαλείται, ομολογεί σε σχετική συνέντευξή του:
"Με ενδιαφέρει, μεταξύ άλλων, το πώς η εξουσία κατέγραψε στα επίσημα έγγραφά της τις βιαιότητες που η ίδια σχεδίασε και εκτέλεσε (και που φυσικά η ίδια ποτέ δεν το παραδέχθηκε).
Τα αρχεία αυτά παρουσιάζουν λεπτομερώς τα στάδια που σχεδίου δράσης εναντίον του Ρωμιών που κατάρτισε το καθεστώς των Νεοτούρκων... (με τη βοήθεια γερμανών στρατηγών).
Με βίαια μέσα, με εμπορικό αποκλεισμό, με βαριά φορολογία, λεηλασίες περιουσιών, τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις, υποχρεωτικής στράτευσης, ατιμώσεις, ομαδικές σφαγές, εκτοπισμούς καταναγκαστική εργασία (τάγματα εργασίας) εξανάγκασαν τους Θρακιώτες να εγκαταλείψουν την Αν. Θράκη.
Έτσι την περίοδο 1913 - 1917, 232.000 Θρακιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πανάρχαιες πατρογονικές εστίες και να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Άλλοι 96.000 οδηγήθηκαν στην Μ. Ασία σε καταναγκαστικά έργα.
Χωριά ολόκληρα  ,μετά την σταδιακή συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας , μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές της Θράκης για να εγκαταστήσουν σ' αυτά οι Νεότουρκοι πρόσφυγες Μωαμεθανούς από τη Βοσνία.
Από τους 96.000 εκτοπισθέντες στη Μικρασία επέστρεψαν στις εστίες τους, ζωντανά φαντάσματα, με τη λήξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου μόνο 50.000.
Οι 46.000 Ανατολικοθρακιώτες πέθαναν στη Μ. Ασία από τις αγγαρείες, τις ασθένειες, τον υποσιτισμό και τις κακουχίες. Αν λάβουμε υπόψη ότι η Αν. Θράκη το 1910 αριθμούσε 360.000 - 370.000 Έλληνες, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι στην περιοχή της Αν. Θράκης παρέμειναν μέσα στην ερημωμένη - ερειπωμένη Ελληνική γη μόνο 30.000 - 40.000 Έλληνες, οι περισσότεροι γέροι, ανήμποροι και απροστάτευτοι.
Κορύφωση των διωγμών σε βάρος του Ελληνικού στοιχείου υπήρξε το Μαύρο Πάσχα του 1914 (6η Απριλίου).
Τότε αναγκάστηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο , έπειτα από προηγηθείσες διαμαρτυρίες, να κλείσει τα σχολεία και τις εκκλησίες, να κηρύξει γενικό πένθος και την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν διωγμώ και να υψώσει φωνή έντονης διαμαρτυρίας προς την υψηλή Πύλη και τις πρεσβευτικές αρχές των Μεγάλων Δυνάμεων.


Υστερόγραφο
Αριστερά κι κάτω στην ιστοσελίδα μου κλείνουμε το μουσικό κομμάτι που ακούγεται για να δούμε το video.