Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Σχολικά βιβλία


Τη διαβεβαίωση ότι εντός του Οκτωβρίου θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως το ζήτημα με την καθυστέρηση στην παράδοση των βιβλίων στα σχολεία, παρέσχε η υφυπουργός Παιδείας, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, η κα Χριστοφιλοπούλου τάχθηκε κατά των καταλήψεων, λέγοντας πως «το σχολείο είναι δημόσιος χώρος, χώρος εκπαίδευσης και αυτεπάγγελτα εκεί δρα η δικαιοσύνη. Υπάρχει άρθρο του ποινικού κώδικα που λέει ότι είναι εγκληματική η ενέργεια παραβίασης των δημοσίων χώρων. Αυτό είναι θέμα του εισαγγελέα».

Η Ελληνική γεωργία


Η ασυδοσία στην αγορά των τροφίμων είναι η βασική αιτία που η ελληνική γεωργία δεν είναι σε θέση να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας, παρά το γεγονός ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ο τομέας-ατμομηχανή της επιστροφής στην αισιοδοξία. Μετά από μία δεκαετία απραξίας ή ακόμα και υπονόμευσης των πραγματικών αγροτών, η ΠΑΣΕΓΕΣ και ο πρόεδρός της, Τζανέτος Καραμίχας, ανακαλύπτουν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής γεωργίας, κόντρα στο δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί. Κι ενώ τα μηνύματα από τους αριθμούς και τις στατιστικές της τελευταίας διετίας (2009-2010) είναι θετικά, προβληματίζει η στάση που έχει τηρήσει όλα αυτά τα χρόνια η συγκεκριμένη οργάνωση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν η Ελλάδα διαπραγματευόταν για τις κοινοτικές ενισχύσεις, είχε ταχθεί  υπέρ της αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή. Τώρα, αφού είδαμε ότι αυτή η πολιτική απλά μείωσε τον όγκο της παραγωγής, αφού πολλές καλλιέργειες εγκαταλείφθηκαν, έρχεται η ΠΑΣΕΓΕΣ και τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των πραγματικών παραγωγών, ενόψει της ΚΑΠ μετά το 2013! Στις προτάσεις της μάλιστα για τη νέα ΚΑΠ ζητά επί λέξει: «Στήριξη σε όσους πραγματικά παράγουν και διατήρηση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού».
Στη μελέτη που εκπόνησε το ειδικό τμήμα της οργάνωσης με τίτλο: «Η κατάσταση του αγροτικού τομέα: Εξελίξεις - προβλέψεις – προτεραιότητες», πάντως, φαίνεται ότι η γεωργία μπορεί να απορροφήσει το πλεονάζον εργατικό δυναμικό, που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε οικοδομή και τουρισμό, να αυξήσει την παραγωγικότητά της και ταυτόχρονα τις εξαγωγές, ενώ θα μπορέσει να καλύψει ένα μέρος της ζήτησης, που απορροφούν οι εισαγωγές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο μοναδικός τομέας της ελληνικής οικονομίας, που παρουσίασε αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας το 2010, ήταν ο πρωτογενής και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό (στοιχεία ΚΕΠΕ).
Βέβαια, τόσο ο κ. Καραμίχας όσο και ο διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, Γιάννης Τσιφόρος, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μίλησαν για τα κακώς κείμενα και την έλλειψη σαφούς πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Ως ανακεφαλαίωση των αιτημάτων τους προς την κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης πρότειναν τα εξής:
α) Πολιτική αρδευτικού νερού: Είναι απόλυτα αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα των επενδύσεων για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
β) Πολιτική γης : Δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί στοχευμένη πολιτική γης έτσι ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια, οι στρεβλώσεις και οι αγκυλώσεις, όχι μόνο για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων. Η οργάνωση και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα απαιτεί πολιτικές που στοχεύουν στη διατήρηση της αγροτικής γης και στη χωροθέτησή της με την καθιέρωση των χρήσεων γης, αλλά και την προστασία της, ώστε να σταματήσει ο έντονος και συχνά αλόγιστος ανταγωνισμός από τις άλλες χρήσεις γης (τουρισμός, βιομηχανία, οικιστική αξιοποίηση, αλλά και να ληφθούν μέτρα - ένα μικρό τέλος, στις εγκαταλειμμένες γεωργικές γαίες). Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά προτεραιότητα η δημιουργία ενός εθνικού αγροτικού κτηματολογίου με στόχο την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων που έχουν, εδώ και πολλά χρόνια, παραχωρηθεί στους αγρότες και καλλιεργούνται. Η βάση δεδομένων των καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχει αναπτυχθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ενισχύσεων (ΟΣΔΕ), μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία του αγροτικού κτηματολογίου.
γ) Κτηνοτροφία: Οι συνέπειες της ανόδου του κόστους των εισροών στην κτηνοτροφία (ζωοτροφές) το τελευταίο διάστημα έθεσαν - και συνεχίζουν να θέτουν - σε κρίση τον κλάδο. Είναι σαφές ότι απαιτείται η διαμόρφωση πολιτικής για την κτηνοτροφία, για τη στήριξη και την ανάπτυξή της.
δ) Δασοπονία: Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη της δασοπονίας και κυρίως η καλλιέργεια των δασών για τον καθαρισμό τους με την απομάκρυνση της πλεονάζουσας εύφλεκτης βιομάζας. Η αναγκαιότητα αυτή οφείλεται να συνδυαστεί με την προστασία και τη φύλαξη των δασικών εκτάσεων της χώρας, αξιοποιώντας το παραγωγικό δυναμικό του πληθυσμού των ορεινών περιοχών της χώρας, παραχωρώντας τη χρήση και κυρίως την καλλιέργεια των δασών στους αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς.
ε) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Κρίνεται αναγκαίο να γίνει κατανοητή και αποδεκτή από τα συναρμόδια υπουργεία η ανάγκη δημιουργίας συμπληρωματικού εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους αγρότες, όχι πλέον μεμονωμένα, αλλά με συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί) που εγγυώνται την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Κρίνεται, επίσης, απαραίτητη η στήριξη επενδύσεων με συλλογικά σχήματα για την αξιοποίηση γεωργικής βιομάζας από υπολείμματα φυτικής και ζωικής παραγωγής, για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, με προτεραιότητα στις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές.
στ) Προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων: Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα ο εκ νέου σχεδιασμός των μέτρων, αλλά και η ενίσχυση των πόρων για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την εγχώρια αγορά. Η βάση της πολιτικής για την προώθηση θα πρέπει να αναφέρεται στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα (ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, μέλι, κρασί, οπωροκηπευτικά, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.) και αν είναι δυνατό να συνδυάζεται με το τουριστικό μας προϊόν.
ζ) Έλεγχος και εποπτεία της αγοράς: Καμία από τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για την αντιμετώπιση της παντελούς έλλειψης κανόνων λειτουργίας στην αγορά, της αδιαφάνειας των συναλλαγών και της κερδοσκοπίας δεν έχει μέχρι σήμερα ληφθεί υπόψη. Το ζήτημα έχει αφεθεί στη λογική των «άτυπων συμφωνιών κυρίων». Η υιοθέτηση ενός καθολικού συστήματος ιχνηλασιμότητας των αγροτικών-διατροφικών προϊόντων, αποτελεί ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας και έχει επανειλημμένα τεθεί, ώστε οι αγρότες και οι επιχειρήσεις τους να προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο σχεδιασμού. Δεν έχει, επίσης, υιοθετηθεί η καθιέρωση ενός και μοναδικού τιμολογίου από τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, στο οποίο πρέπει να ενσωματώνεται η αρχική τιμή και οι εκπτώσεις, ούτε, βέβαια, έχει αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση των πληρωμών των προμηθευτών από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά παράβαση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας και του υφιστάμενου εθνικού πλαισίου.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

20 λεπτά ο αραβόσιτος


Παράπλευρες ωφέλειες από τις βροχοπτώσεις, που κατ' άλλα ζημίωσαν τις σοδειές, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορούν να καταγραφούν στην αγορά καλαμποκιού.
Οι "μπόρες" που σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας, μπορεί να προκάλεσαν προβλήματα, αλλά συνέβαλαν στη "συγκράτηση" των τιμών παραγωγού σε επίπεδα περί τα 20 λεπτά το κιλό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγωγών καλαμποκιού αλλά και γεωπόνων, οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές τις χώρας, δεν είχαν μόνον αρνητικά αποτελέσματα.
Παρά το γεγονός, ότι ο αλωνισμός αναγκαστικά σταμάτησε, καθώς οι μηχανές δεν μπόρεσαν να μπουν στα χωράφια για αρκετές ημέρες, εντούτοις αποφεύχθηκε ο "συνωστισμός" παραγωγής στους ήδη μισογεμάτους αποθηκευτικούς χώρους, που διαθέτει συνολικά η χώρα μας.
Έτσι, όπως είναι λογικό η τιμή που απολαμβάνει ο παραγωγός παρουσίασε τάσεις "συγκράτησης" περί τα 20 λεπτά/κιλό. Τη στιγμή μάλιστα που δημιουργούνται αντίρροπες δυνάμεις (οι οποίες ευνοούν στη μείωση της τιμής παραγωγού), καθώς οι κτηνοτρόφοι της χώρας δεν διαθέτουν ρευστότητα, ώστε ν' απορροφήσουν με ευκολία την παραγωγή καλαμποκιού, για να ταΐσουν τα ζώα τους, όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Καταλήψεις = λιγότερες εκδρομές


Μαθήματα εκτός του κλασικού ωραρίου, τα Σάββατα και τις ημέρες των γιορτών καθώς και λιγότερες μέρες για εκδρομές περιλαμβάνει η συνταγή του υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση των χαμένων ωρών στις καταλήψεις των σχολείων όλης της χώρας.
Αυτήν την περίοδο, τα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη ξεπερνούν τα πεντακόσια και, καθώς δεν διαφαίνεται προοπτική εκτόνωσης, στο υπουργείο Παιδείας είναι έντονη η ανησυχία για το κατά πόσον θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας της προβλεπόμενης ύλης.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Για την ζάχαρη κι πάλι


Στη β΄ φάση βρίσκεται ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η ATEbank για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (82,33%) στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης “Ε.Β.Ζ.” Α.Ε.. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στην β’ φάση οι: 

1.CEVITAL SPA (ΑΛΓΕΡΙΑ)
2.DAMCO ENERGY S.A. (ΕΛΛΑΔΑ)
3.ED&F MAN HOLDINGS LIMITED (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)
4.LITEX COMMERCE JSC (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
5.NORDZUCKER AG (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
6.POLSKI CUKIER S.A. ( ΠΟΛΩΝΙΑ)
7.ROS AGRO PLC (ΡΩΣΙΑ)
8.SÜDZUCKER AG ( ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
9.SUNOKO D.O.O. NOVI SAD (ΣΕΡΒΙΑ)
10.ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)

Σημειώνεται πως σύμβουλος πώλησης για την ATEbank ενεργεί η Eurobank EFG Equities A.E
.


Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

18o συνέδριο νέων αγροτών


Από τις πολύωρες συζητήσεις, στο  18ου Πανελλήνιο Συνέδριο  Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, που έγινε στην Χίο, 9-11 Σεπ ,έγινε σαφές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασμού της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδος θα πρέπει να στηριχθεί
στον σαφή και σταθερό καθορισμό των αντικειμένων των αγροτικών επαγγελμάτων, που είναι: γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, παραγωγή ενέργειας & ΑΠΕ, μεταποίηση & εμπορία ιδίας παραγωγής, ρύποι (?), παροχή αγροτικών υπηρεσιών (αγροτουρισμός & αγροτικές εργασίες) και βέβαια η ΦΡΟΝΤΙΔΑ του περιβάλλοντος.
Στον σωστό ορισμό του επαγγελματία αγρότη και
Στον προσδιορισμό του όρου «ΕΝΕΡΓΟΣ» Αγρότης,
ενώ απαιτεί, ένα κάποιο στοιχειώδες, ενιαίο κανονικό φορολογικό καθεστώς για όλους όσους θέλουν να είναι επαγγελματίες αγρότες και  να αντιμετωπίζονται ισότιμα και ομόλογα με όλους τους άλλους συμπολίτες
να έχουν όλοι οι αγρότες ΟΓΑ για όλες τις αγροτικές δραστηριότητες,
και ως βάση όλου του συστήματος να θεωρείται η βάση που και η ΕΕ αποδέχεται, δηλαδή το ΟΣΔΕ-Δήλωση καλλιέργειας
Ανάμεσα στις προτάσεις που διαμορφώθηκαν  στους πολύ γόνιμους και παραγωγικούς πέντε κύκλους συζητήσεων και μέχρι την καταγραφή των πρακτικών επισημαίνονται:
Όλη η «βεντάλια» των αγροτικών επαγγελμάτων πρέπει να μπορεί να ασκηθεί χωρίς περιορισμούς (εκτός από την υποχρέωση τήρησης κανόνων ασφαλείας, υγιεινής και φύλαξης περιβάλλοντος) από κάθε επαγγελματία αγρότη.
Ο επαγγελματίας αγρότης πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί και να διαχειρίζεται πλήρως οτιδήποτε έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο των αγροτικών επαγγελμάτων.
Ο αγρότης που καλλιεργεί σιτηρά, παράγει τροφή (στάρι), αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μπορεί να το μεταποιεί (αλεύρι) και να προσφέρει στον χώρο του, εάν θέλει και ψωμί και να πουλά αλεύρι ή/& ψωμί. Επίσης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα άχυρα (υπολείμματα?) για την παραγωγή βιομάζας (μπρικέτες, πέλετς) για ιδιόχρηση και για πώλησή ή ακόμα και να τα χρησιμοποιήσει ως συστατικό για κόμποστ.
Ο αγρότης που έχει λιόδενδρα, παράγει τροφή (ελιές), αλλά ταυτόχρονα να πρέπει να μπορεί να τις μεταποιεί (λάδι) και να προσφέρει στο χώρο του, αν θέλει, γευσιγνωσίες λαδιού και να πουλά λάδι ή και «φραπελιά». Επίσης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φυλλώδη υπολείμματα καταλλήλως και τα ξύλα για στερεά καύσιμα.
Ο αγρότης που έχει οπωρικά και παράγει νωπές τροφές (φρούτα), για να μην είναι αιχμάλωτος της νωπότητας των προϊόντων, πρέπει να μπορεί να τα μεταποιεί, πάντα σε χώρους με προδιαγραφές ασφαλείας τροφίμων και υγιεινής, και να τα προσφέρει ως γλυκά, κομπόστες κλπ, και να τα πουλά και το εισόδημα να είναι αγροτικό εισόδημα.
Ο αγρότης που έχει στην κατοχή του αγροτικό μηχάνημα, πχ τρακτέρ με τα παρελκόμενά του, και έχει επενδύσει πολλά λεφτά για αυτά, ώστε να κάνει την δουλειά του, πρέπει να μπορεί να προσφέρει αγροτικές εργασίες με τον εξοπλισμό του και σε έναν γείτονα αγρότη με καταγραφόμενη αμοιβή (πχ δέσιμο μπάλλας, όργωμα, θέρισμα κλπ), και αυτό να είναι αγροτικό εισόδημα, χωρίς να του αλλάζει ασφαλιστικό φορέα ή/& φορολογία εισοδήματος.
Ο αγρότης που καθημερινά εποπτεύει τα χωράφια του και τα ζωντανά του, πρέπει να μπορεί να τα δείξει και σε έναν επισκέπτη με νόμιμα καταγραφόμενη αμοιβή (για την ξενάγηση), χωρίς να απαιτείται άδεια ξεναγού και άδεια τουριστικού γραφείου, και αυτό σαν αγροτουριστική δραστηριότητα να θεωρείται αγροτικό εισόδημα και βέβαια να μην του αλλάζει τον ασφαλιστικό φορέα.
Ο αγρότης που καθημερινά παρασκευάζει το φαγητό του και τρώει, πρέπει να μπορεί να προσφέρει φιλοξενία σε κάποιον επισκέπτη, και η συμμετοχή του επισκέπτη στα έξοδα να είναι νόμιμα καταγεγραμμένη, αλλά να μην απαιτείται αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα, ούτε το πιθανό εισόδημα να θεωρείται «εξωγεωργικό».
Ο αγρότης που έχει ένα-δύο-τρία δωμάτια με τις κατάλληλες προδιαγραφές για να δεχθούν έναν επισκέπτη φιλοξενούμενο, να μπορεί να προσφέρει φιλοξενία, και η ανταμοιβή-συμμετοχή στα έξοδα για την φιλοξενία να είναι αγροτικό εισόδημα και να μην του αλλάζει τον ασφαλιστικό φορέα.
Ο αγρότης που έχει ζωντανά, πχ πρόβατα, και παράγει γάλα και κρέας, πρέπει να μπορεί να τα μεταποιεί και να το πουλά (γάλα, γιαούρτι, τυρί κλπ) αλλά και να το προσφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του. Πρέπει να μπορεί να προσφέρει την εμπειρία της καθοδήγησης του κοπαδιού στα βοσκοτόπια, «επ αμοιβή» για την απασχόληση. Ακόμα να αξιοποιεί και άλλες δυνατότητες που παράγει, όπως έκανε πάντα, όπως είναι το μαλλί, η κοπριά, το δέρμα, διακοσμητικά μικροαντικείμενα από τα διαθέσιμα υλικά, ακόμα και προϊόντα μαλλιού και δέρματος.
Ο αγρότης που καλλιεργεί αμπέλια και παράγει τροφή (σταφύλια, κρασί κλπ) πρέπει να μπορεί να διαθέσει τις κλιματσίδες για καύσιμα, πρέπει να μπορεί να μεταποιεί την δικιά του παραγωγή (κρασί, τρίπουρο) και να την διαθέτει με το όνομά του στην αγορά, πρέπει να μπορεί να διαθέτει τα οινοστέμφυλλα για εδαφοβελτιωτικό, κλπ.
Μηχανήματα μπορούν να αγοράζουν και να αξιοποιούν-εκμεταλλεύονται όλοι οι πολίτες. Για να τα αγοράζουν οι αγρότες ως αγροτικά μηχανήματα της εκμετάλλευσής τους (με αντιμετώπιση αγροτικού εξοπλισμού), πρέπει να μπορούν να τα δικαιολογήσουν με συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν ως βάση την επιφάνεια εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ ή/& δήλωση ), και βέβαια τότε το τυχόν συμπληρωματικό εισόδημα από προσφορά υπηρεσίας και σε έναν γείτονα, θα πρέπει να μπορεί να είναι αγροτικό εισόδημα.
Παλαιότερα είχαμε στα χωράφια μας άντληση νερών με την χρήση του αέρα. Πρέπει και σήμερα που τα περισσότερα μηχανήματά μας κινούνται με ηλεκτρισμό να μπορούμε να παράγουμε ρεύμα από ανεμογεννήτριες, πάντα στην βάση και τα όρια της αυτάρκειας των αγροτικών μας εκμεταλλεύσεων.
Η αυτάρκεια των αγροτικών μας εκμεταλλεύσεων επιβάλλει την αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πάντα στην βάση και τα όρια της αυτάρκειας των αγροτικών μας εκμεταλλεύσεων.
Είναι απόλυτα σαφές σε όλους ότι η παραγωγή ενέργειας είναι αντικείμενο του πρωτογενούς τομέα, είτε πρόκειται για βιομάζα, είτε πρόκειται για βιοαέριο, είτε πρόκειται για βιοντήζελ και το θεσμικό πλαίσιο τους πρέπει να μην «βγάζει» τους αγρότες από τον αγροτικό χώρο, από την αγροτική τους ασφάλιση, από το αγροτικό εισόδημα.
Ο αγρότης, ανάλογα με την Δημοτική κοινότητα στην οποία ζει (πληθυσμιακά), και ανάλογα με την εκμετάλλευση που έχει (ΟΣΔΕ ή Δήλωση) να μπορεί να κάνει και μερικά ημερομίσθια εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σήμερα, μέχρι να φθάσει τουλάχιστον στην πρόσοδο από μία Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας-ΜΑΕ, πάντα ως συμπληρωματικό εισόδημα (με συντριπτικά μεγαλύτερο το εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις), χωρίς να εκπίπτει από αγρότης του κανονικού φορολογικού καθεστώτος.
Οι Αγορές Βιοκαλλιεργητών, με αυτοέλεγχο, είναι  μια σωστή αντιμετώπιση της διεξόδου των αγροτών προς τους καταναλωτές  και οι Αγροτικές Αγορές, όπως συμβαίνει  σε όλο τον κόσμο (πλήν Ελλάδος όπου έχουμε τις «Λαϊκές Αγορές») είναι μια επιδιωκόμενη από την ΠΕΝΑ σωστή διέξοδος.
Το οικογενειακό εισόδημα, όταν συνδυασθεί με την αγροτική απασχόληση της μεταποίησης (όπως κάναμε πάντα οι αγρότες στα σπίτια μας) μπορεί να συγκρατήσει ένα σεβαστό κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού και να ξαναδημιουργήσει συνθήκες επιβίωσης των αγροτικών πολιτισμών και κοινωνιών.
Οι νεότερες προσεγγίσεις για τα περιβαλλοντικά με το «περιβαλλοντικό ίχνος CO2» δημιουργούν νέες συνθήκες, ίσως και επαγγελματικές ευκαιρίες, που όμως αν και αναφέρθηκαν στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών δεν προσδιορίσθηκαν λεπτομερώς ακόμα.
Καταγράφηκε ότι σε αρκετά σημεία υπάρχει κενό (!... ) νομικού πλαισίου για την ορολογία ακόμα και για την λειτουργία τομέων της αγροτικής οικονομίας, όπως στην βιομάζα, στην εμπορία, στον αγροτουρισμό κλπ.
Ο Αγροτουρισμός  είναι δραστηριότητα μόνο για αγροτική επιχείρηση από αγρότες. Παρόλα αυτά διάφοροι επιτήδειοι, εκμεταλλευόμενοι την ανικανότητα θεσμοθέτησης και το νομικό κενό υφαρπάζουν τον τίτλο, ονομάζοντας διάφορες τουριστικές δραστηριότητες, ψευδεπίγραφα, ως αγροτουριστικές, ενώ άλλες ομάδες ενδιαφερόντων υποκλέπτουν τμήμα των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων για να δώσουν όλες τις, ανά τον κόσμο, προνομίες του αγροτουρισμού σε ειδικές μορφές, όπως είναι ο γαστρονομικός, ή ακόμα και ο οινικός τουρισμός. Ακόμα και ο ΟΙΚΟτουρισμός και ο Τουρισμός Υπαίθρου «λανσάρονται» μαρκετίστικα δήθεν ως αγροτουρισμός.
Οι αγρότες  είναι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον ορισμό επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο Παιδείας, και μάλιστα αντιμετωπίζουν πολύ υψηλούς κινδύνους. Θα έπρεπε όπως όλοι οι επιχειρηματίες-επαγγελματίες να καλύπτονται από Επιμελητήρια, ώστε να έχουν και οι αγρότες ομόλογη πρόσβαση στην έρευνα & τεχνολογία, στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στην υποστήριξη ανταλλαγής εμπειριών, στην οργάνωση αποστολών, στην υποδοχή αγροτών από άλλες χώρες, στην επικοινωνία κλπ. Να υπάρχουν πειραματικά αγροκτήματα (όπως οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας), να γίνονται με υποστήριξη όπως σε άλλους τομείς, ημερίδες αγροτικής καινοτομίας & επιχειρηματικότητας. Εάν δεν μπορούν τα σημερινά Επιμελητήρια να καλύψουν την υπαρκτή ανάγκη, τότε πρέπει όπως σε πολλά μέρη της γης να δημιουργηθούν και στην Ελλάδα Αγροτικά Επιμελητήρια, με όλους τους εμπλεκομένους στον πρωτογενή τομέα, εάν, όπως λένε όλοι, ο αγροτικός τομέας πρέπει να είναι η μια από τις ατμομηχανές που μπορεί να τραβήξει την Ελλάδα ξανά προς την ανάπτυξη.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

0,21 λεπτά το καλαμπόκι


Στα 0,21 λεπτά το κιλό αποφασίστηκε η τιμή του καλαμποκιού κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, στις 08/09.
Ήδη, οι πρώτες ποσότητες καλαμποκιού έχουν παραληφθεί από την ΕΑΣ Τρικάλων.

ΚΑΠ 2013


Εν αναμονή της ανακοίνωσης των νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2013, το διαπραγματευτικό πλαίσιο που θα απευθύνει η ίδια προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας φαίνεται ότι θα κινηθεί, μεταξύ άλλων, προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Καθεστώς Άμεσων Ενισχύσεων: 
Εκτιμάται ότι οι διαβουλεύσεις  στην Κομισιόν σχετικά με την (ανα)διανομή μεταξύ κρατών μελών προσανατολίζονται στη πρόβλεψη εθνικής οροφής για κάθε κράτος μέλος, ενώ η διάρθρωση του συστήματος των αμέσων ενισχύσεων θα περιλαμβάνει την καλούμενη βασική ενίσχυση καθώς και πρόσθετες ενισχύσεις.
Βασική ενίσχυση-στρεμματική ενίσχυση σε επίπεδο κράτους-μέλους ή περιφέρειας: Τα κράτη μέλη που θα επιλέξουν να καταβάλλουν τις ενισχύσεις σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να καθορίσουν τις περιφέρειες με αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα αγρονομικά και τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά και τις προοπτικές της γεωργίας στην περιφέρεια ή τη θεσμική-διοικητική τους διάρθρωση. Έως το 2019 θα πρέπει να υπάρχει ενιαία τιμή βάσης για τις πληρωμές εντός του κράτους μέλους ή της περιφέρειας
Πρόσθετες ενισχύσεις:
πρόσθετη ενίσχυση (30% της ετήσιας εθνικής οροφής) στους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον,
εθελοντική πρόσθετη ενίσχυση (έως 5% της ετήσιας εθνικής οροφής) για τους γεωργούς σε περιοχές με συγκεκριμένα φυσικά μειονεκτήματα (συμπληρωματική της ισχύουσας ήδη ενίσχυσης στο πλαίσιο του β' πυλώνα),
πρόσθετη ενίσχυση (έως 2% της ετήσιας εθνικής οροφής) στους νέους γεωργούς κατά την εγκατάσταση (συμπληρωματική της ενίσχυσης στο πλαίσιο
του β' πυλώνα)
απλοποιημένο σύστημα υπέρ των μικρών γεωργών (έως 10% της ετήσιας εθνικής οροφής), οι οποίοι θα λαμβάνουν κατ' αποκοπήν πληρωμή, η οποία θα αντικαθιστά όλες τις άμεσες πληρωμές και θα διασφαλίζει διοικητική απλοποίηση.
Περαιτέρω, προβλέπεται εθελοντική συνδεδεμένη ενίσχυση για συγκεκριμένες γεωργικές πρακτικές ή συγκεκριμένους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί από οικονομικής και κοινωνικής σκοπιάς. Θα παρέχεται ενίσχυση στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί το τρέχον επίπεδο παραγωγής (έως 5% της ετήσιας εθνικής οροφής με δυνατότητα επέκτασης σε ορισμένες περιπτώσεις)

Ορισμός ενεργού γεωργού:
Το περιοριστικό κριτήριο που φαίνεται ότι θα προταθεί είναι η μη καταβολή ενισχύσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων τα ετήσια έσοδα από την γεωργική δραστηριότητα δεν ξεπερνούν το 5% των συνολικών εισοδημάτων που αντλούνται από όλες τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Κατ' εξαίρεση δεν θα εφαρμόζεται η ως άνω πρόνοια στους γεωργούς, οι οποίοι έλαβαν άμεσες πληρωμές ύψους χαμηλοτέρου των 5000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.
Ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη αμέσων ενισχύσεων:
Προτείνεται η μη καταβολή ενισχύσεων στις περιπτώσεις όπου το συνολικό ποσό της ετήσιας πληρωμής που θα λαμβάνει ένας γεωργός θα είναι κατώτερο των 100 ευρώ ή η επιλέξιμη περιοχή της καλλιέργειας είναι κάτω του ενός εκταρίου. Δεδομένης, ωστόσο, της ετερογενούς διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν κατώτατα όρια που ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη κατάστασή τους.
Προοδευτική μείωση έως και οροφή:
Στον αντίποδα, προβλέπεται προοδευτική μείωση έως και οροφή στην καταβολή των αμέσων ενισχύσεων, λαμβανομένης, βεβαίως, υπόψη της έντασης της μισθωτής εργασίας. Οροφή δεν θα ισχύει ως προς τις 'πράσινες' ενισχύσεις.
Μείωση:
- κατά 20% για ποσά άνω των 150.000 έως και 200 000 ευρώ,
- κατά 40% για ποσά άνω των 200 000 έως και 250 000 ευρώ,
- κατά 70% για ποσά άνω των 250 000 έως και 300 000 ευρώ,
- κατά 100% για ποσά άνω των 300 000 ευρώ.
Τα ως άνω ποσά προκύπτουν κατόπιν αφαίρεσης των καταβληθέντων και δηλωθέντων μισθών κατά το προηγούμενο έτος, περιλαμβανομένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με την εργασία από το συνολικό ποσό των αμέσων ενισχύσεων
Θέσπιση εθνικού αποθεματικού από τα κράτη μέλη:
Προς τούτο, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη θα προβούν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση (όχι άνω του 3%) της οροφής του συστήματος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση του εθνικού αποθεματικού προκειμένου να:
καταβάλουν πληρωμές σε γεωργούς σε περιοχές που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση και/ή προγράμματα ανάπτυξης που σχετίζονται με μορφή δημόσιας παρέμβασης προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάλειψη των γαιών και/ή να αντισταθμισθούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα στις εν λόγω περιοχές,
- αυξήσουν γραμμικά την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπό το σύστημα βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Τέλος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, θα λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση οι γεωργοί που εφαρμόζουν πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, ως ακολούθως:
αμειψισπορά: στις περιπτώσεις όπου η αρόσιμος γη ξεπερνά τα 3  εκτάρια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 3 τουλάχιστον διαφορετικές καλλιέργειες,
μόνιμοι βοσκότοποι,
περιοχή οικολογικής έμφασης: οι γεωργοί θα πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον το 7% των επιλεξίμων εκταρίων ως περιοχή οικολογικής έμφασης.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

για την πατάτα


Στην Ελλάδα το πρώτο σε ποσότητα εισαγόμενο κηπευτικό είναι η πατάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συνολικά εισάγουμε περίπου 140 εκατομμύρια κιλά πατάτας τον χρόνο, που το 2010 είχαν συνολική αξία 50.918.000 ευρώ. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγόμενης πατάτας προέρχεται από την Αίγυπτο.
Το 2010 οι εισαγωγές πατάτας από την Αίγυπτο έφτασαν στο ποσό των 18.001.975 ευρώ. Ακολουθούν εισαγωγές πατάτας από τις Κάτω Χώρες αξίας 11.330.995 ευρώ, από την Κύπρο 7.473.866 ευρώ, από την Γαλλία 5.531.988 ευρώ, Γερμανία 3.120.609 ευρώ και Βέλγιο 2.698.465 ευρώ.
Η  Ελληνική πατάτα πουλιέται σήμερα από τον παραγωγό 22 λεπτά το κιλό, ενώ από τη Γαλλία φεύγει με 10 λεπτά και με τα μεταφορικά φτάνει στα 18 λεπτά το κιλό.
Η καλλιέργεια της  έχει εγκαταλειφθεί ,έχει φύγει πλέον από την περιοχή μας εδώ και χρόνια . Το δυσάρεστο είναι πως διαμορφώνονται συνθήκες απομάκρυνσης  και άλλης δυναμικής καλλιέργειας ,που επέφερε ένα σημαντικό εισόδημα στο πρωτογενή τομέα . Ο λόγος …φυσικά οι τιμές παραγωγού που δεν καλύπτουν ούτε  τα έξοδα ,τα εφόδια !!!

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Για τα δημοπρατήρια


Σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια συνεργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής, για την ίδρυση από κοινού δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, που θα επιτρέπει στους αγρότες των περιοχών αυτών να πωλούν άμεσα την παραγωγή τους στους λιανέμπορους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο αν και ακόμη δεν έχει αποφασισθεί η τοποθεσία που θα γίνει, αλλά είναι πολύ πιθανόν να γίνει στην περιοχή της Κορίνθου, ώστε να είναι κοντά στην αγορά της Αθήνας. Πάντως η συζήτηση για την ίδρυση δημοπρατηρίου έχει ξεκινήσει και στις τρεις Περιφέρειες και την προσεχή Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Αγρίνιο, όπου θα παρουσιαστεί η ιδέα για την ίδρυση δημοπρατηρίου μαζί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που θα έχουν στόχο την τόνωση της αγροτικής παραγωγής και τη σύνδεσή της με την μεταποίηση και τις αγορές.
Όσον αφορά τη δημιουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει ότι μέσω αυτού του μηχανισμού θα προκύψουν περισσότερα οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς αλλά και φθηνότερες τιμές για τους καταναλωτές. Η δημιουργία δημοπρατηρίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η μείωση του ανοίγματος της ψαλίδας τιμών παραγωγού- καταναλωτή από 1:5 που είναι σήμερα στην Ελλάδα, στο 1:2,5 των άλλων χωρών της Κεντρικής Ευρώπης.
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα τεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Ελλάδας θα περιλαμβάνεται και το «Καλάθι των προϊόντων» της Περιφέρειας, το οποίο στη συνέχεια θα κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε να πάρει την οδό της εφαρμογής. Επίσης θα περιλαμβάνονται δράσεις για την εκπαίδευση των αγροτών, για την δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της πρωτοβουλίας, για την αγροτοδιατροφική σύμπραξη κ.α.
«Το Καλάθι Προϊόντων είναι μια στερεή οδός ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ένα σύνολο πολιτικών που θα κάνει τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, πιστοποιημένα, περισσότερο ποιοτικά και ασφαλή, δημιουργώντας έτσι συνθήκες τόνωσης της απασχόλησης και αύξησης του εισοδήματος στον πρωτογενή τομέα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Κατσιφάρας.
Όπως αναφέρει σε άρθρο της η εφημερίδα Πελοποννησιακή, την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» θα κάνουν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος και ο ειδικός αγορητής Δημήτρης Βάλαρης, περιφερειακός σύμβουλος από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Να σημειωθεί ότι η τελική μορφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου αποφασίστηκε την περασμένη Δευτέρα, στη συνεδρίαση της ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το «Καλάθι» και η οποία συνεκλήθη υπό την προεδρία του κ. Αγγελόπουλου.

Φοιτητικές Εστίες


Πάνω από 2.000 νέοι φοιτητές και σπουδαστές θα εξυπηρετηθούν από τις φοιτητικές εστίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Από τις 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής
Μάχη για μία θέση στις εστίες θα δώσουν τις επόμενες μέρες χιλιάδες νέοι φοιτητές, καθώς η οικονομική κρίση έχει πλήξει τα ελληνικά νοικοκυριά και τα επιπλέον χρήματα για την ενοικίαση ενός σπιτιού αποτελούν τεράστια επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι εστίες που υπάρχουν, όμως, σήμερα δεν επαρκούν για να εξυπηρετηθούν όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα και έτσι ο κύριος όγκος των φοιτητών θα οδηγηθεί στην αναζήτηση ενός φτηνού σπιτιού κοντά στο πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ εισαγωγής του. Φέτος, μάλιστα, το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ), στην ευθύνη του οποίου ανήκουν οι περισσότερες φοιτητικές εστίες, προκειμένου να διασφαλισθεί ο αδιάβλητος τρόπος διάθεσης των κλινών αποφάσισε η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την εκπαιδευτική χρονιά που ξεκινά να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 10 Σεπτεμβρίου και για 25 μέρες .H Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής σε φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες, που λειτουργούν με ευθύνη του ΕΙΝ, θα λειτουργήσει στις 10 Σεπτεμβρίου 2011 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τις σχετικές πληροφορίες και να δούν τη φόρμα υποβολής αιτήσεων στο site του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (www.ein.gr). Οπως τονίζει η Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, "λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που περνούν πολλές ελληνικές οικογένειες στην παρούσα συγκυρία για τη χώρα μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και σπουδαστών στις εστίες, οι οποίες λειτουργούν με την ευθύνη της.
Περίπου 9 χιλιάδες φοιτητές διαμένουν στις εστίες του ΕΙΝ και φέτος υπολογίζεται να εξυπηρετηθούν πάνω από 2.000 νέοι φοιτητές και σπουδαστές". Αυτήν τη στιγμή το ΕΙΝ λειτουργεί 17 φοιτητικές εστίες, 4 σπουδαστικές και 33 μαθητικές στις οποίες διαμένουν 7.100 φοιτητές, 800 σπουδαστές και 2.100 μαθητές. Όπως τονίζει η διοίκηση του ΕΙΝ, εδώ και 16 μήνες έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της λειτουργίας του Ιδρύματος με παράλληλο στόχο να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των φοιτητών και των οικογενειών τους δημιούργησε νέες δομές, όπως ο Σταθμός Συμβουλευτικής "Εστιάζω" στη Φοιτητική Εστία Πατησίων. Στόχος του σταθμού η υποστήριξη των φοιτητών τόσο σε προσωπικά όσο και σε εκπαιδευτικά θέματα.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται
Στις εστίες υποβάλλουν αίτηση εισδοχής φοιτητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ανώτατης ή ανώτερης σχολής. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτατης ή ανώτερης σχολής. Οι οικογένειές τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη όπου βρίσκεται η εστία. Δεν έχουν συμπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους. Οι οικότροφοι παραμένουν στις εστίες για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται κανονικά για να πάρουν πτυχίο, συν δύο χρόνια.
Στις Φοιτητικές εστίες του Ε.Ι.Ν. γίνονται δεκτοί, ως οικότροφοι, φοιτήτριες και φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σπουδαστές άλλων σχολών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. Στις εστίες επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές και φοιτήτριες μόνο για σίτιση. Με την είσοδο στη φοιτητική εστία ο οικότροφος αποδέχεται τους όρους και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού, ενώ είναι και στη δική του αρμοδιότητα η διαφύλαξη και η σωστή εφαρμογή του. Η επιλογή των φοιτητών , σπουδαστών που πρόκειται να εισαχθούν στις εστίες γίνεται από την Εφορεία της Εστίας με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:
1. Κοινωνικά κριτήρια, όπως απορίας, ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.
2. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των γονέων τους. Δηλωθέν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος από κάθε κατηγορία προκειμένου να φορολογηθεί.
3. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών όταν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές.

Στρατολογικά γραφεία - ΚΕΠ


Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών πρόκειται να μεταταγούν οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις πόλεις που καταργούνται τα Στρατολογικά Γραφεία.  Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης. Ο υπουργός σημείωσε ότι στόχος των μετατάξεων είναι οι υπάλληλοι αυτοί με την εμπειρία τους να υποβοηθήσουν το έργο των ΚΕΠ επί των νέων στρατολογικών διαδικασιών που θα κληθούν να διεκπεραιώνουν.
Με αφορμή ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Μιχάλη Γιαννάκη για την κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Λιβαδειάς, ο υπουργός Άμυνας απέστειλε έγγραφο στη Βουλή με το οποίο ενημερώνει επιπλέον ότι η υλοποίηση των συγχωνεύσεων των Στρατολογικών Γραφείων θα περατωθεί εντός του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μην καθυστερήσει η υλοποίηση των μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού.
Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η συγχώνευση των 57 Στρατολογικών Γραφείων της Χώρας και η συγκρότηση 18 νέων Στρατολογικών Υπηρεσιών στις έδρες των Περιφερειών, σκοπεύει στην εξυπηρέτηση των πολιτών από πλήρεις, νέες και πολυδύναμες ψηφιοποιημένες Στρατολογικές Υπηρεσίες, με σημαντική εξοικονόμηση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού.
Όπως εξάλλου επισημαίνει ο κ. Μπεγλίτης, επειδή οι νέες Στρατολογικές Υπηρεσίες θα στεγάζονται σε κτίρια ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δημοσίου, μόνο από τη μη καταβολή μισθωμάτων θα εξοικονομηθούν 170.000 ευρώ ετησίως, που σήμερα δαπανώνται για τη μίσθωση 18 Στρατολογικών Γραφείων που στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια.