Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

προτάσεις των αγροτών...


Κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς όλων των κομμάτων ,το υπόμνημα των προτάσεων από τους εξεγερμένους αγρότες στα μπλόκα. Αποτελεί ,ένα σφιχτό πλαίσιο διεκδικήσεων το οποίο δείχνει να εκφράζει το σύνολο των επαγγελματιών του χώρου, το οποίο  θέτει προθεσμία πέντε ημερών, προκειμένου να συσταθεί διακομματική επιτροπή που θα αποσύρει την πρόταση για το ασφαλιστικό και θα ξεκινήσει διάλογο από μηδενική βάση με τη συμμετοχή των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.
Για το ασφαλιστικό, στο πλαίσιο αυτό ζητείται:
ü     να παραμείνει ανεξάρτητος ο ΟΓΑ
ü     να γίνει εξυγίανσή του
ü     να απαλλαγεί από ξένες προς αυτόν υποχρεώσεις
ü      να γίνει ξεκαθάρισμα των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (ασφαλισμένοι να είναι μόνο αγρότες και συνταξιούχοι αγρότες) και να μην γίνει καμία αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Για το φορολογικό, ζητείται:
ü     να παραμείνει ο συντελεστής φορολόγησης κάτω από το 13% και χωρίς προκαταβολή
ü     να διατηρηθεί το ατομικό αφορολόγητο εισόδημα στις 12.000 ευρώ
ü     να μείνουν αφορολόγητες όλες οι αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, όπως η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, τα σχέδια βελτίωσης και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ
Για το κόστος παραγωγής, το πλαίσιο διεκδικήσεων περιλαμβάνει:
ü     μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 6%, «όπως ισχύει σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ»
ü     αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο
ü     δραστική μείωση του κόστους αγροτικού ρεύματος

ü     ρύθμιση των συνολικών οφειλών των αγροτών προς τη ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου