Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Θέμα για το ΔΣ Ορεστιάδας


Αυτή την περίοδο πραγματοποιείται η εξόφληση των παραγωγών  ηλιόσπορου  από τις εταιρείες με περικοπή  επιπλέον 3% . Φυσικά στη σύμβαση  που υπέγραψαν οι αγρότες  δεν αναφέρεται πουθενά αυτό το ποσοστό . Η εξόφληση της σοδειάς τους θα γινόταν μάλιστα άμεσα με την παράδοση του προϊόντος τους. Βλέπετε όλοι  βρίσκουν ως χρυσή ευκαιρία την οικονομική κρίση ,  εκμεταλλευόμενοι το πόνο και το μόχθο του αγρότη ,που υποστηρικτές δυστυχώς  δεν βρίσκει πουθενά. Άραγε τι κάνουν οι συνεταιρισμοί ,οι ενώσεις ,η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν βλέπουν ,δεν ακούν ,δεν αφουγκράζονται. Γιατί ως συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν τους αγρότες ,οφείλουν να αναδείξουν την αδικία κι να  διεκδικήσουν το αυτονόητο !!! ,να προβούν δηλαδή σε αγωγές κατά των εταιρειών για την περικοπή του  3% !!!!
Ένας δημοτικός σύμβουλος δεν υπάρχει να το θέσει θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο αύριο !!!!εκτός κι αν αποδεχτούμε την προσφιλή συνήθως απάντηση ,πως ο δήμος δεν ασχολείται με  ζητήματα των αγροτών που εκπροσωπούνται από τους συνεταιρισμούς  !!!!!  ντροπή !!!!

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

συνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας


Συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο Ορεστιάδας , την Τετάρτη  01-02-2012 στις  6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους Δημοτικούς Συμβούλους είναι:
1.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
2.Έγκριση προϋπολογισμού 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας
3.Έκθεση εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011.
4.Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ορεστιάδας έτους 2012»
5.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Υπηρεσία συμβούλων τεχνικής υποστήριξης έργων του Δήμου Ορεστιάδας, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ» στην πρόσκληση με κωδ.1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» και προϋπολογισμό 50.000,00 €
6.Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)
7.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €.
8.Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική συνέλευση της εταιρείας του Κέντρου πρόληψης.
9.Ορισμός υπευθύνου για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμους σε απόρους της χώρας έτους 2012
10.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή Δημάρχου στην Τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2012
11.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης ζώων
12.Προσδιορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2012.
13.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα.
14.Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών»
15.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης στην Οινόη»
16.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Παιδικής χαράς στη Λεπτή»
17.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Μικρή Δοξιπάρα»
18.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου μεταξύ 8ου Δημοτικού και 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας»
19.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικού Καταστήματος Ορεστιάδας»
20.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Βάλτου»
21.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Θουρίου»
22.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Χειμωνίου»
23.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Χανδρά - Δοξιπάρα»
24.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Ορμενίου - Μαρασίων»
25.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Νεοχωρίου - Παταγή»
26.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου « Πεζοδρόμια και πλακοστρώσεις στα Δίκαια, Πάλλη και Κριό»
27.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Τσιμεντοδιάβαση στον Κυπρίνο»
28.Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 656/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καστανεών» προϋπολογισμού 441.103,70 €
29.Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 657/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καβύλης» προϋπολογισμού 424.758,94 €
30.Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 658/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Νέας Βύσσας» προϋπολογισμού 731.414,00 €
31.Διαβίβαση παρατηρήσεων Τ.Υ. για την από 21-12-2011 με αριθμ. Πρωτ60747 ένσταση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τοπικού διαμερίσματος Νεοχωρίου με οικισμό Παταγής στο Δήμο Ορεστιάδας.»
32.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 91/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
33.Παραχώρηση στέγης στο Παράρτημα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας.
34.Οικονομική ενίσχυση σε δημότη βάσει του άρθρου 202 Ν.3463/2006
35.Ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων και Επαγγελματιών των οδών Σωτ. Τσερκέζη και Αθ. Πανταζίδου κατά τις απογευματινές ώρες.
36.Αίτηση Δημότη σχετικά με σήμανση
37.Αίτηση Δημότη σχετικά με χορήγηση στάσης για ΑΜΕΑ
38.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 258/2007 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου
39.Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για κοινωφελή σκοπό
40.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση ακινήτου με δημοπρασία
41.Παραγραφή υπολοίπου από χρηματικό κατάλογο.
42.Αιτήσεις Παραίτησης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Ιδιοκτησίας Δήμου Ορεστιάδας
43.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και διάθεση της πίστωσης
44.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά μετακινήσεων Αιρετών
45.Έγκριση ανταλλαγής αγροτεμαχίων στο Νεοχώρι

άμεσες ενέργειες αγροτικής τράπεζας


Προθεσμία μέχρι  30 Ιουνίου ώστε να πουλήσει όλες τις συμμετοχές της σε αγροτοκτηνοτροφικές και θυγατρικές , έχει η Αγροτική Τράπεζα, σύμφωνα με το  δεσμευτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.
Η υποχρέωση απεμπλοκής από τις παραπάνω εταιρείες στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης είναι  γνωστή  και έχει επισημανθεί επανηλειμμένα  από τον ίδιο τον κ. Πανταλάκη και το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό που, όμως, δεν ήταν τόσο γνωστό και, καταγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΕ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι το χρονικό τελεσίγραφο που έχει δώσει η Κομισιόν, όπως επίσης και η απειλή εκχώρησης του έργου της πώλησης σε έναν ανεξάρτητο φορέα που αναφέρεται ως «Εντολοδόχος Αποεπένδυσης».
Πιο αναλυτικά,  στις «Αποεπενδύσεις», σημειώνεται ότι «έως την 30η Ιουνίου 2012, η Τράπεζα θα πρέπει να έχει προβεί, βάσει δεσμευτικών συμβάσεων αγοραπωλησίας, σε εκποίηση των ακόλουθων συμμετοχών της:
Α) Πώληση μη χρηματοοικονομικών συμμετοχών: α) Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε, β) Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών Α.Ε, γ)ΣΕΚΑΠ Α.Ε και δ) Δωδώνη Α.Ε.
Β) Πώληση χρηματοοικονομικών συμμετοχών: α) ΑΙΚΒanca Serbia, β) ΑΤΕbank Romania και γ) First Business Bank
Γ) Πώληση συμμετοχών στις εταιρείες: α) Ελληνικά Πετρέλαια, β) Ελληνικά Χρηματιστήρια, γ) Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, δ) Folli Follie, ε) Τράπεζα Πειραιώς, στ) Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ), και ζ) Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ).
Στον «απολογισμό» όσων έχουν επιτευχθεί από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι σήμερα αναφέρεται:
● Για την ΕΒΖ ότι «ολοκληρώθηκε επιτυχώς η α΄ φάση του διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών της εταιρείας ΕΒΖ Α.Ε. που κατέχει η Τράπεζα και προκρίθηκαν στη β’ φάση 10 υποψήφιοι αγοραστές, υπεβλήθησαν δεσμευτικές προσφορές
● Για τη ΣΕΚΑΠ ότι «ανακηρύχθηκε η εταιρεία Bommidala Enterprises Pvt Ltd ως πρώτος προτιμητέος υποψήφιος, ο οποίος, αφού θα διεξάγει συμπληρωματικό ειδικό έλεγχο, θα προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα».
● Για την ΕΛΒΙΖ Α.Ε. ότι «υπεβλήθησαν προσφορές οι οποίες αξιολογούνται από την Τράπεζα και τους Συμβούλους Πώλησης (σ.σ. συντάχθηκε προτού κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός)»
● Για τη Δωδώνη αναφέρεται αρχικά ότι έχουν επιλεγεί οι σύμβουλοι πώλησης (Eθνική και Αlpha Bank), όμως «αναμένονται οι καταθέσεις δεσμευτικών προσφορών τους επόμενους μήνες».
«Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί σε σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών αγοραπωλησίας έως τις 30 Ιουνίου 2012 για οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις,θα πρέπει να δώσει στον Εντολοδόχο Αποεπένδυσης αποκλειστική εντολή την 1η Ιουλίου 2012 να προβεί σε πώληση αυτών των συμμετοχών, ώστε να ολοκληρωθεί η εκποίηση τους μέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης.
Κατ’ εξαίρεση, θα δίνεται εξάμηνη παράταση στην Τράπεζα, εφόσον αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αποτυχία πώλησης μέχρι την 30.06.2012 οφείλεται στη δυσκολία επίτευξης των τιμών πώλησης που αναφέρονται ενδεικτικά στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και εφόσον πιθανολογείται ότι οι εν λόγω συμμετοχές θα μπορέσουν να πωληθούν επιτυχώς έως τις 31.12.2012.»
 Όσον αφορά τον «Εντολοδόχο Αποεπένδυσης» (divestiture trustee), δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις πέραν του ότι θα διορίζεται από την ΑΤΕ, όμως «θα είναι ανεξάρτητος και θα υπόκειται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

κι πάλι για την ζάχαρη.


Για την Αγροτική η ζάχαρη   αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα «βάρος» από το οποίο πρέπει το συντομότερο να απεμπλακεί , όμως για τους δέκα ενδιαφερόμενους  ομίλους αποτελεί ένα πρώτης τάξης «φιλέτο» που κρύβει σημαντικές μελλοντικές υπεραξίες. Για αυτό άλλωστε υπάρχει το έντονο ενδιαφέρον και μάλιστα   τις επόμενες  βδομάδες θα δώσουν την τελική μάχη για την απόκτησή της ΕΒΖ  ΑΕ
Το ερώτημα, βέβαια, που πλανάτε κι οφείλει να  δώσει απάντηση η ΑΤΕ μέσω της επιλογής του νέου ιδιοκτήτη είναι τι ποσοστό από τις άμεσες και μελλοντικές υπεραξίες  θα παραμείνει σε χέρια Ελλήνων παραγωγών.
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στη διεθνή αγορά με την ανοδική πορεία των τιμών και την διαρκή αύξηση της ζήτησης για νέο προϊόν καθώς επίσης και η προοπτική της απελευθέρωσης των ποσοστώσεων το 2015, λειτουργούν σαν… μαγνήτες για τους ξένους «μνηστήρες» που ψάχνουν ...απεγνωσμένα για ζάχαρη Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κανείς  από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές δεν  έχει αποσυρθεί μέχρι σήμερα από τη  διαδικασία της  πώλησης.
Αντίθετα, φέρονται αποφασισμένοι να μείνουν μέχρι τέλους στην κούρσα, παρά τα ζητήματα συγκέντρωσης που ενδεχομένως να τους φέρουν αντιμέτωπους με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού. Το ίδιο, πάντως, σκοπεύει να κάνει και η Επίλεκτος του ομίλου Δοντά που αυτή τη στιγμή προβάλει ως ο πιο σοβαρός διεκδικητής από το ελληνικό στρατόπεδο. Ποιοι, όμως, είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι διεθνείς κολοσσοί «ζαχαρώνουν» με τόση.. ζέση την ΕΒΖ:
1) Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών η αύξηση της ζήτησης και η μείωση της προσφοράς αναμένεται να κρατήσουν τις τιμές της ζάχαρης ψηλά για το 2012 και, κατά πάσα πιθανότητα, για τα αμέσως επόμενα χρόνια.
2) Μαζί με την ΕΒΖ, ο πλειοδότης του διαγωνισμού παίρνει «πακέτο» την εθνική ποσόστωση των 158.000 τόνων -για την κάλυψη της οποίας, η ΕΒΖ χρειάσθηκε πέρυσι να εισάγει πάνω από 50.000 τόνους από τη Σερβία αφού λόγω της τιμολογιακής πολιτικής το ενδιαφέρον των τευτλοπαραγωγών ήταν περιορισμένο.
3) Το καθεστώς των ποσοστώσεων λήγει το 2015. Κάτι που σημαίνει ότι από τη χρονιά αυτή και μετά την παραγωγή καθορίζουν οι νόμοι της αγοράς. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για αύξηση της ζήτησης, θα απαιτηθούν περισσότερα ζαχαρουργεία τα οποία όμως δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή . Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες όπως η Ιρλανδία η οποία «ξήλωσε» χρόνια πριν τη δική της βιομηχανία ζάχαρης ετοιμάζεται τώρα να την ξαναστήσει προσβλέποντας σε αυτή την προοπτική.
Οι τρεις «ζωντανές» μονάδες της ΕΒΖ μπορούν να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες και, λόγω της θέσης τους, να καλύψουν γεωγραφικά ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς της νοτιοανατολικής -και όχι μόνο- Ευρώπης.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Πρόσληψη προσωπικού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε και συγκεκριμένα τους εξής,
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ διάρκεια σύμβασης  8 μήνες
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  διάρκεια σύμβασης  8 μήνες

Πληροφορίες στο
Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο km. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00,  Τμήμα προσωπικού τηλ. Επικοινωνίας: 25520.41828

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Ψήφισμα του ΔΣ Ορεστιάδας για το χαράτσι.


Ο βόρειος Έβρος περιμένει εδώ και χρόνια να ολοκληρωθεί με σύγχρονες προδιαγραφές ο κάθετος οδικός άξονας Ορμενίου – Εγνατίας Οδού.
Ο βόρειος Έβρος παραμένει η μοναδική περιοχή που παρακάμπτεται από δύο αγωγούς φυσικού αερίου, οι οποίοι περνούν βόρεια και νότια από αυτόν.
Ο βόρειος Έβρος εξακολουθεί να είναι το κύριο ανάχωμα εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα από την παρουσία και διέλευση χιλιάδων αλλοδαπών αγνώστου ταυτότητας.
Ο βόρειος Έβρος έχει αδειάσει από νέους που αναζητούν εδώ και δεκαετίες την τύχη τους στο εξωτερικό και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ως αποτέλεσμα της ανικανότητας του κράτους να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης και να τις στηρίξει επαρκώς.
Ο βόρειος Έβρος βλέπει τους τελευταίους γέροντες και γερόντισσες να μένουν μόνοι με συντάξεις πείνας από το ελληνικό κράτος.
Ο βόρειος Έβρος βλέπει την κυβέρνηση και διοικήσεις οργανισμών να κλείνουν υπηρεσίες, να μετατάσσουν προσωπικό, να καταργούν σχολεία.
Ο βόρειος Έβρος βλέπει δίπλα του την Αδριανούπολη να γιγαντώνεται, αφού το τουρκικό κράτος αποφάσισε να στηρίξει ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια με χιλιάδες φοιτητές, να δημιουργήσει επιχειρήσεις, να επιδοτήσει την παρουσία επιστημόνων, επιχειρηματιών και φοιτητών στα σύνορά του.
Ο βόρειος Έβρος βλέπει δίπλα του τη Βουλγαρία να έχει χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης, φθηνότερα καύσιμα, φθηνότερα προϊόντα όλων των ειδών.
Ο βόρειος Έβρος υπομένει κάθε χρόνο τις πλημμύρες των ποταμών Άρδα και Έβρου, διότι καμία κυβέρνηση δεν πήρε σοβαρές αποφάσεις και μέτρα για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του μόνιμου αυτού φαινομένου.
Ο βόρειος Έβρος πληρώνει κάθε χρόνο τα διπλάσια χρήματα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή για θέρμανση και για το διπλάσιο χρονικό διάστημα.
Για τους παραπάνω λόγους και για πολλούς άλλους παρόμοιους, ο βόρειος Έβρος και οι κάτοικοί του έχουν φτάσει από καιρό στα όριά τους.
Ο μόνος λόγος που μας κρατά εδώ, είναι το πατριωτικό μας καθήκον.
Απαιτούμε να αντιληφθούν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες ότι ο Έβρος δεν είναι το ίδιο με τη Φθιώτιδα, με την Κορινθία, με τη Θεσσαλονίκη.
Απαιτούμε να αντιληφθούν όλοι ότι οι κάτοικοι του Έβρου αξίζουν ιδιαίτερης συμπεριφοράς από τους κυβερνώντες και τους υπόλοιπους Έλληνες.
Απαιτούμε να ισχύσουν ειδικά δεδομένα για την επιβολή φόρων στους κατοίκους του Έβρου και ιδιαίτερα για το «χαράτσι» των ακινήτων.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα δε θα σωθεί «χαρατσώνοντας» αδιακρίτως τους κατοίκους του Έβρου.
Αύριο – μεθαύριο όμως, οι κάτοικοι του Έβρου και οι υπηρετούντες σ’ αυτόν, μπορούν να σώσουν την Ελλάδα.

εναλλακτικές καλλιέργιες


Εμφανίζονται δειλά δειλά  νέες δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες στο χώρο του πρωτογενούς τομέα. Μπορεί να αντιμετωπίζονται με διστακτικότητα από τους αγρότες ,φαίνεται όμως πως αποτελούν την εναλλακτική λύση  στο «κατεστημένο» καλλιεργειών πολλών 10ετιών.
Το ιπποφαές, το μύρτιλλο, το ρόδι, το βατόμουρο, η μαύρη τρούφα, τα σαλιγκάρια, η αλόη βέρα και το ράσμπερι. Δημιουργούνται μοναδικές ευκαιρίες απασχόλησης για χιλιάδες κατοίκους ακόμη και των πόλεων , που αναζητούν επαγγελματική κατεύθυνση. Αλλά και για παραδοσιακούς αγρότες, που απομακρύνονται από τις παραδοσιακές καλλιέργειες .
Ήδη, σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας δημιουργούνται ροδώνες δίπλα στα φουγάρα της ΔΕΗ, για την παραγωγή του πανάκριβου ροδέλαιου. Η αγριοαγκινάρα που έχει κατακλύσει με χιλιάδες στρέμματα στην γείτονα Βουλγαρία κάνει την είσοδο της  σε κτήματα στην χώρα μας που θα αντικαταστήσουν τον λιγνίτη στην παραγωγή ρεύματος.
Στην Κεντρική Μακεδονία καλλιεργείται το φυτό κενάφ, από το οποίο μπορεί να παραχθούν ποικίλα προϊόντα: από χαρτί και ύφασμα, μέχρι μονωτικά υλικά και καλλυντικά. Ενώ πλέον εξαπλώνεται ραγδαία η καλλιέργεια σπιρουλίνας, του πασίγνωστου πλέον φαρμακευτικού φυτού. Αρκετά πιο νότια, στην Πελοπόννησο, ανακαλύπτουν το ιπποφαές, το φυτό που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Στην Κρήτη κάνουν χρυσές δουλειές όσοι προτιμούν την καλλιέργεια του σταμναγκαθιού. Στην περιοχή μας  ο ηλίανθους για το τηγάνι αλλά και για βιοντήζελ , ενώ τα σκόρδα της  Ν. Βύσσας γίνονται ανάρπαστα στο εξωτερικό. Η στέβια μπορεί να αντικαταστήσει τα τεύτλα, η ελαιοκράμβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας, και τα ρόδια να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική λύση αντί της καπνοκαλλιέργειας. Όλα αυτά όμως για να ανθίσουν , προϋποθέτουν ελκυστικές τιμές παραγωγού ,ικανοποιητικές , που να καλύπτουν τα εφόδια και να δίνουν ένα  ανθρώπινο εισόδημα  στο παραγωγό.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ολοκληρωμένη στα τεύτλα


Σύμφωνα με πληροφορίες το κονδύλι που έχει προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζαχαρότευτλων , μέσα από τον προγραμματισμό της δράσης του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ,για την προσεχή πενταετία 2012-2016, υπολογίζεται στα 20 εκατ ευρώ ,δηλαδή 4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει πως το ύψος  της χρηματοδότησης ανά στρέμμα από την ολοκληρωμένη διαχείριση  των τεύτλων ,  θα εξαρτηθεί  από το  αριθμό των στρεμμάτων που θα σπαρθούν.
Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί  το όλο πρόγραμμα προβλέπει το διαχωρισμό  της τευτλοκαλλιέργειας σε τέσσερις ζώνες, κάτι που προβλέπεται ήδη από το οργανόγραμμα λειτουργίας της ΕΒΖ και η δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας παραγωγών για κάθε ζώνη.
Πολύ σύντομα, όπως λέγεται, δηλαδή το πολύ σε δύο μήνες, ο ΕΛΓΟ (Agrocert) θα έχει έτοιμο το πρωτόκολλο ποιότητας (Agro 2) για την παραγωγή και πιστοποίηση ζάχαρης από καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων που εφαρμόζουν τις πρακτικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο οι ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης ποιότητας θα μπορούν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες (τέσσερις) ομάδες παραγωγών δίνοντας στους καλλιεργητές τις αντίστοιχες κατευθύνσεις και πιστοποιώντας στο τέλος της χρονιάς την παραγωγή ζαχαροτεύτλων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Τιμές ζαχαρότευτλων 2012


 Ενδεικτικές τιμές ζαχαρότευτλων για την καλλιεργητική περίοδο 2012 ,όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΒΖ ΑΕ.

Για ζαχαρικό τίτλο ( Pol )  12  , η τιμή παραγωγού είναι  26,05 ευρώ / tn
Για ζαχαρικό τίτλο ( Pol )  13  ,η τιμή είναι 30,97  ευρώ / tn
Για ζαχαρικό τίτλο ( Pol )  14  ,η τιμή είναι 36,12  ευρώ / tn
Για ζαχαρικό τίτλο ( Pol )  15  ,η τιμή είναι 40,21  ευρώ / tn
Για ζαχαρικό τίτλο ( Pol )  16  ,η τιμή είναι 43,61  ευρώ / tn
Για ζαχαρικό τίτλο ( Pol )  17  ,η τιμή είναι 46,83  ευρώ / tn
Για ζαχαρικό τίτλο ( Pol )  18  ,η τιμή είναι 49,81  ευρώ / tn

Για κάτω από 11,95 ζάχαρη η τιμή διαμορφώνεται στα 17,55 ευρώ / tn .
Για περιεκτικότητα σε ζάχαρη από 10,00 μέχρι  11,95  η τιμή θα είναι 26,05 ευρώ / tn ,μόνο όταν συντρέχουν εξωγενείς παράγοντες.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

εξόφληση ηλίανθου

Εξοφλούνται σταδιακά οι παραγωγοί ηλίανθου για τη σοδειά του 2011, αλλά ορισμένες βιομηχανίες τους επιφυλάσσουν δυσάρεστες εκπλήξεις... Επιπλέον 3% από την τιμή, που είχε συμφωνηθεί στο συμβόλαιο του 2011, παρακρατούν οι βιομηχανίες βιοντίζελ ως ποσοστό για τις «ξένες ύλες», σύμφωνα με καταγγελίες των παραγωγών. Σε καλλιεργητές ηλίανθου, τουλάχιστον δύο βιομηχανίες τους έκοψαν 5% από την τιμή, ενώ είχε συμφωνηθεί ποσοστό 2% για τις ξένες ύλες. Οι καλλιεργητές λαμβάνουν τις τελευταίες μέρες τις επιταγές εξόφλησης για την περσινή σοδειά. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος των καλλιεργητών θα εξοφληθεί για το υπόλοιπο 38% της τιμής που έχει απομείνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου.
Τουλάχιστον δύο βιομηχανίες  έκοψαν 5% από την τιμή, ενώ είχε συμφωνηθεί ποσοστό 2% για τις ξένες ύλες. Το θέμα αυτό, αλλά κυρίως τις συνθήκες και την απόφαση κατανομής βιοντίζελ του 2012 θα συζητήσουν οι εκπρόσωποι παραγωγών και βιομηχανιών μαζί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη διυπουργική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

συνδεδεμένη στο βαμβάκι


Μετά την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης το ενδιαφέρον των αγροτών στρέφεται στην πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος 2011 πού όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος Φεβρουαρίου το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ περίπου.
Η φετινή χρόνια έχει χαρακτηρισθεί από τους παράγοντες του βαμβακιού αρκετά καλή γιατί:
οι τιμές του σύσπορου διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα γύρω στα 0,50 € ανά κιλό.
oι παραγωγοί σε όλη την χώρα κατάφεραν να έχουν ικανοποιητικές στρεμματικές αποδόσεις με αποτέλεσμα να καλύπτουν την απαιτούμενη παραγωγή ανά στρέμμα όπως αυτή έχει προσδιορισθεί για τις κοινότητες και τους δήμους των ζωνών καλλιέργειας βάμβακος προκειμένου να τύχουν της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης.
η παραδοθείσα ποσότητα αυτή την στιγμή πλησιάζει τους 780.000 τόνους - σημαντικά υψηλότερη από την περυσινή και την προπέρσινη παραγωγή - και σύμφωνα με τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τους 800.000 τόνους με την λήξη της εκκοκιστικής περιόδου που είναι η 31η Ιανουαρίου 2011.
Ο καλός καιρός στο τέλος του 2011 συνέβαλε καθοριστικά στην αυξημένη παραγωγή χωρίς να παραγνωρίζεται ότι οι εκτάσεις του δήλωσαν οι παραγωγοί με βαμβάκι στο ΟΣΔΕ 2001 είναι αυξημένες κατά 500.000 περίπου στρέμματα σε σχέση με το 2010. Με αυτή την αύξηση λόγω καλύτερων τιμών εκτιμάται ότι το σύνολο των εκτάσεων που δηλώθηκαν με βαμβάκι το 2011 θα διαμορφωθεί σε 3 εκατομμύρια στρέμματα.
Υπενθυμίζουμε ότι το κοινοτικό όριο για την Ελλάδα για την καταβολή χωρίς μειώσεις της συνδεμένης ενίσχυσης ανέρχεται σε 2,5 εκ στρέμματα. Αυτή η αύξηση από μόνης της δηλώνει ότι θα υπάρξει προσαρμογή της συνδεμένης ενίσχυσης με βάση τα στρέμματα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα κρίνει τελικά ως επιλέξιμα για την καταβολή της ενίσχυσης.
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο για το ποια θα είναι τελικά η συνδεδεμένη ενίσχυση ανά στρέμμα και παραπέμπουν για μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων στις 31 Ιανουαρίου καθώς και την ολοκλήρωση των ελέγχων με τηλεπισκόπιση ειδικά σε νομούς που παρουσίασαν φέτος σημαντική αύξηση στις δηλούμενες εκτάσεις με βαμβάκι.
Η συνδεμένη ενίσχυση βάμβακος παραμένει και μετά την νέα τροποποίηση της ΚΑΠ και θα εξακολουθήσει να είναι ένα σοβαρό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι στην αύξηση της αξίας των περυσινών εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων συνέβαλλε και ο τομέας του βάμβακος. Συμπέρασμα η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης πρέπει να προφυλαχθεί από τους «κυνηγούς» ενίσχυσης για να μπορεί αυτή η παραγωγική και εξαγωγική διέξοδος για την ύπαιθρο να παραμείνει ζωντανή.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ξαναχτυπά το κουδούνι στα σχολεία της Ιμβρου

Θα ξαναχτυπήσει κουδούνι στα ελληνικά σχολεία της Ίμβρου, έπειτα από 47 χρόνια.
Όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο των Μειονοτικών Βακουφίων στην Κεντρική Διεύθυνση Βακουφίων της Τουρκίας, Λάκη Βίγκα, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Παιδείας, εγκρίθηκε το αίτημα αδειοδότησης ελληνικού μειονοτικού σχολείου στην Ίμβρο.
Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί πέρσι στις τουρκικές Αρχές από μέλη των κοινοτήτων της Ίμβρου.
Με ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ιμβρίων Αθήνας και η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης, σημειώνουν ότι με τη δυνατότητα επαναλειτουργίας ελληνικού σχολείου στον τόπο τους, θα δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν στο νησί και οικογένειες με παιδιά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και την Ελλάδα. «Έτσι, αναμένουμε να ενισχυθούν οι ανακάμπτουσες, τα τελευταία 10 χρόνια, κοινότητές μας και με νεότερους ανθρώπους, ώστε να ανασυσταθεί εκ νέου ο κοινωνικός ιστός», σημειώνουν.
Τα ιμβριακά Σωματεία «χαιρετίζουν αυτή την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης» με την οποία, όπως τονίζουν, «διορθώνονται, εν μέρει, κάποιες από τις μεγάλες αδικίες του παρελθόντος. Αποτελεί βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον στην Ίμβρο, με ισονομία και ισοπολιτεία για όλους τους κατοίκους της» και καταλήγουν:
«Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε αντίστοιχα βήματα και σε άλλους τομείς, όπου οι Ίμβριοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως τα κληρονομικά δικαιώματα των ξένων υπηκόων, η κατοχύρωση των ακινήτων στο όνομα των πραγματικών δικαιούχων κ.α.».


Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Το νέο Λύκειο

Οι βασικές αρχές του "νέου λυκείου" που οδεύει προς ψήφιση στη βουλή , είναι οι ακόλουθες :
Α! Λυκείου
ü     Μειώνεται κατά 8 ο αριθμός των μαθημάτων.
ü     Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας ανά 4 μήνες
ü     Μειώνονται κατά δύο ,οι  ώρες διδασκαλίας.
   Β΄Λυκείου
Καθορίζεται ως τάξη εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις:
ü     Κατεύθυνση Α΄(για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές σε θετικές, τεχνολογικές και επιστήμες υγείας).
ü     Κατεύθυνση Β΄(για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν ανθρωπιστικές επιστήμες και κλασικές σπουδές).
ü     Επίσης, μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 17 σε 12 και μειώνονται κατά 2 και οι ώρες διδασκαλίας
.
    
Γ΄Λυκείου
 
Σ΄αυτήν ολοκληρώνεται η εξειδίκευση των μαθητών. Ισχύουν οι δύο κατευθύνσεις,     ενώ προστίθεται μία ακόμη που αναφέρεται στις οικονομικές επιστήμες.
ü     Μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 16 σε 10, ενώ αυξάνονται οι διδακτικές ώρες.
Δεδομένος φαίνεται ο υπολογισμός της βαθμολογίας του λυκείου για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στο νέο εξεταστικό σύστημα, το οποίο όμως δεν πρόκειται να ανακοινωθεί τώρα. Έτσι οι μαθητές της Α λυκείου που πιθανότατα θα εξεταστούν με το νέο εξεταστικό σύστημα παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας χωρίς να ξέρουν τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, (project) που θεωρείται από τις καινοτομίες που εισάγονται στην πρώτη τάξη λυκείου, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη στα σχολεία.
Οι φόβοι που διατυπώνονται πάντως από εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα έχουν σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του νέου αυτού μαθήματος.
Μάλιστα έχουν εκφρασθεί και επιφυλάξεις γι αυτό, ενώ ορισμένοι έχουν πει ότι υπάρχει φόβος να αντιγράφουν οι μαθητές από το διαδίκτυο ανάλογες με το θέμα τους εργασίες, που θα βρουν δημοσιευμένες.

Το Τεχνολογικό λύκειο
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας στην τεχνική εκπαίδευση, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των αποφοίτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ) υπό προϋποθέσεις και κριτήρια, χωρίς όμως εξετάσεις, εφ΄όσον έχουν ολοκληρώσει τέσσερα χρόνια σπουδών στο τεχνολογικό λύκειο του οποίου η διάρκεια θα είναι τρία χρόνια (συν ένα κατ΄επιλογήν). Σημειώνεται ότι αναμένεται να ιδρυθούν ακόμη και πειραματικά τεχνολογικά λύκεια, ενώ τα νέα προγράμματα σπουδών θα είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων
Έτσι, οι απόφοιτοι του τρίτου έτους θα έχουν πτυχία επιπέδου 2 (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ενώ του τέταρτου (κατ΄επιλογήν) έτους θα έχουν πτυχία επιπέδου 3 (μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
Στο τρίτο και στο τέταρτο έτος του τεχνολογικού λυκείου θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα άσκησης μαθητείας. Όσοι επιλέξουν το τεχνολογικό λύκειο αλλά αποφασίσουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο (όπως οι συμμαθητές τους των γενικών λυκείων) θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, αφού θα μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα γενικής παιδείας στην Γ' τάξη. Εκεί θα διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και θα παίρνουν απολυτήριο λυκείου ισότιμο με αυτό του γενικού λυκείου.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Προχωρά η πώληση

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012 και πιο συγκεκριμένα περί τα τέλη Φεβρουαρίου, εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης του ποσοστού που κατέχει η ΑΤΕbank στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, εκτιμά μιλώντας στο paseges.gr ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Χρυσόστομος Γερούκης.
Η διαδικασία προχωρά ομαλά, σημειώνει ο κ. Γερούκης, ενώ προσθέτει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών καταγράφεται ιδιαίτερα έντονο. Οι εταιρείες που κατέθεσαν πρόταση, θυμίζουμε ήταν δώδεκα, ενώ δέκα από αυτές συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων ολοκληρώθηκαν. Παράλληλα συνεχίζονται τα ερωτήματα εκ μέρους τους για διάφορα ζητήματα.
«Η ανάθεση του έργου πώλησης της εταιρείας έχει ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Απρίλιο του 2011 στην EFG Eurobank και η διαδικασία προχωρά ομαλά. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού προκρίθηκαν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση δέκα υποψήφιοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό», είχε σημειώσει στη βουλή προ ημερών και ο Φίλιππος Σαχινίδης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία προβλέπει μαζί με την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς και την υποβολή της σχεδιαζόμενης στρατηγικής και το σχέδιο δράσης του υποψηφίου, που θα διασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας.