Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

άμεσες ενέργειες αγροτικής τράπεζας


Προθεσμία μέχρι  30 Ιουνίου ώστε να πουλήσει όλες τις συμμετοχές της σε αγροτοκτηνοτροφικές και θυγατρικές , έχει η Αγροτική Τράπεζα, σύμφωνα με το  δεσμευτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.
Η υποχρέωση απεμπλοκής από τις παραπάνω εταιρείες στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης είναι  γνωστή  και έχει επισημανθεί επανηλειμμένα  από τον ίδιο τον κ. Πανταλάκη και το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό που, όμως, δεν ήταν τόσο γνωστό και, καταγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΕ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι το χρονικό τελεσίγραφο που έχει δώσει η Κομισιόν, όπως επίσης και η απειλή εκχώρησης του έργου της πώλησης σε έναν ανεξάρτητο φορέα που αναφέρεται ως «Εντολοδόχος Αποεπένδυσης».
Πιο αναλυτικά,  στις «Αποεπενδύσεις», σημειώνεται ότι «έως την 30η Ιουνίου 2012, η Τράπεζα θα πρέπει να έχει προβεί, βάσει δεσμευτικών συμβάσεων αγοραπωλησίας, σε εκποίηση των ακόλουθων συμμετοχών της:
Α) Πώληση μη χρηματοοικονομικών συμμετοχών: α) Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε, β) Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών Α.Ε, γ)ΣΕΚΑΠ Α.Ε και δ) Δωδώνη Α.Ε.
Β) Πώληση χρηματοοικονομικών συμμετοχών: α) ΑΙΚΒanca Serbia, β) ΑΤΕbank Romania και γ) First Business Bank
Γ) Πώληση συμμετοχών στις εταιρείες: α) Ελληνικά Πετρέλαια, β) Ελληνικά Χρηματιστήρια, γ) Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, δ) Folli Follie, ε) Τράπεζα Πειραιώς, στ) Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ), και ζ) Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ).
Στον «απολογισμό» όσων έχουν επιτευχθεί από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι σήμερα αναφέρεται:
● Για την ΕΒΖ ότι «ολοκληρώθηκε επιτυχώς η α΄ φάση του διαγωνισμού για την πώληση των μετοχών της εταιρείας ΕΒΖ Α.Ε. που κατέχει η Τράπεζα και προκρίθηκαν στη β’ φάση 10 υποψήφιοι αγοραστές, υπεβλήθησαν δεσμευτικές προσφορές
● Για τη ΣΕΚΑΠ ότι «ανακηρύχθηκε η εταιρεία Bommidala Enterprises Pvt Ltd ως πρώτος προτιμητέος υποψήφιος, ο οποίος, αφού θα διεξάγει συμπληρωματικό ειδικό έλεγχο, θα προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα».
● Για την ΕΛΒΙΖ Α.Ε. ότι «υπεβλήθησαν προσφορές οι οποίες αξιολογούνται από την Τράπεζα και τους Συμβούλους Πώλησης (σ.σ. συντάχθηκε προτού κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός)»
● Για τη Δωδώνη αναφέρεται αρχικά ότι έχουν επιλεγεί οι σύμβουλοι πώλησης (Eθνική και Αlpha Bank), όμως «αναμένονται οι καταθέσεις δεσμευτικών προσφορών τους επόμενους μήνες».
«Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί σε σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών αγοραπωλησίας έως τις 30 Ιουνίου 2012 για οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις,θα πρέπει να δώσει στον Εντολοδόχο Αποεπένδυσης αποκλειστική εντολή την 1η Ιουλίου 2012 να προβεί σε πώληση αυτών των συμμετοχών, ώστε να ολοκληρωθεί η εκποίηση τους μέχρι το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης.
Κατ’ εξαίρεση, θα δίνεται εξάμηνη παράταση στην Τράπεζα, εφόσον αποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αποτυχία πώλησης μέχρι την 30.06.2012 οφείλεται στη δυσκολία επίτευξης των τιμών πώλησης που αναφέρονται ενδεικτικά στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και εφόσον πιθανολογείται ότι οι εν λόγω συμμετοχές θα μπορέσουν να πωληθούν επιτυχώς έως τις 31.12.2012.»
 Όσον αφορά τον «Εντολοδόχο Αποεπένδυσης» (divestiture trustee), δεν δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις πέραν του ότι θα διορίζεται από την ΑΤΕ, όμως «θα είναι ανεξάρτητος και θα υπόκειται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου