Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

συνδεδεμένη στο βαμβάκι


Μετά την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης το ενδιαφέρον των αγροτών στρέφεται στην πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος 2011 πού όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος Φεβρουαρίου το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ περίπου.
Η φετινή χρόνια έχει χαρακτηρισθεί από τους παράγοντες του βαμβακιού αρκετά καλή γιατί:
οι τιμές του σύσπορου διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα γύρω στα 0,50 € ανά κιλό.
oι παραγωγοί σε όλη την χώρα κατάφεραν να έχουν ικανοποιητικές στρεμματικές αποδόσεις με αποτέλεσμα να καλύπτουν την απαιτούμενη παραγωγή ανά στρέμμα όπως αυτή έχει προσδιορισθεί για τις κοινότητες και τους δήμους των ζωνών καλλιέργειας βάμβακος προκειμένου να τύχουν της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης.
η παραδοθείσα ποσότητα αυτή την στιγμή πλησιάζει τους 780.000 τόνους - σημαντικά υψηλότερη από την περυσινή και την προπέρσινη παραγωγή - και σύμφωνα με τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τους 800.000 τόνους με την λήξη της εκκοκιστικής περιόδου που είναι η 31η Ιανουαρίου 2011.
Ο καλός καιρός στο τέλος του 2011 συνέβαλε καθοριστικά στην αυξημένη παραγωγή χωρίς να παραγνωρίζεται ότι οι εκτάσεις του δήλωσαν οι παραγωγοί με βαμβάκι στο ΟΣΔΕ 2001 είναι αυξημένες κατά 500.000 περίπου στρέμματα σε σχέση με το 2010. Με αυτή την αύξηση λόγω καλύτερων τιμών εκτιμάται ότι το σύνολο των εκτάσεων που δηλώθηκαν με βαμβάκι το 2011 θα διαμορφωθεί σε 3 εκατομμύρια στρέμματα.
Υπενθυμίζουμε ότι το κοινοτικό όριο για την Ελλάδα για την καταβολή χωρίς μειώσεις της συνδεμένης ενίσχυσης ανέρχεται σε 2,5 εκ στρέμματα. Αυτή η αύξηση από μόνης της δηλώνει ότι θα υπάρξει προσαρμογή της συνδεμένης ενίσχυσης με βάση τα στρέμματα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα κρίνει τελικά ως επιλέξιμα για την καταβολή της ενίσχυσης.
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο για το ποια θα είναι τελικά η συνδεδεμένη ενίσχυση ανά στρέμμα και παραπέμπουν για μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων στις 31 Ιανουαρίου καθώς και την ολοκλήρωση των ελέγχων με τηλεπισκόπιση ειδικά σε νομούς που παρουσίασαν φέτος σημαντική αύξηση στις δηλούμενες εκτάσεις με βαμβάκι.
Η συνδεμένη ενίσχυση βάμβακος παραμένει και μετά την νέα τροποποίηση της ΚΑΠ και θα εξακολουθήσει να είναι ένα σοβαρό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι στην αύξηση της αξίας των περυσινών εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων συνέβαλλε και ο τομέας του βάμβακος. Συμπέρασμα η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης πρέπει να προφυλαχθεί από τους «κυνηγούς» ενίσχυσης για να μπορεί αυτή η παραγωγική και εξαγωγική διέξοδος για την ύπαιθρο να παραμείνει ζωντανή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου