Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Θέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ


Tις βασικές θέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για την πορεία της αγροτικής οικονομίας αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του ο κ. Τζανέτος Καραμίχας, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, στο πλαίσιο επαφής που είχε ο πρωθυπουργός με οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. ο κ. Καραμίχας αφού εξέφρασε και πάλι την αντίθεση του συνεταιριστικού κόσμου στο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς, αναφέρθηκε στη νέα ΚΑΠ και στην ανάγκη να στηρίξει όσους πραγματικά παράγουν αγροτικά προϊόντα, ενώ παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την πολιτική νερού και γης, την κτηνοτροφία, την προώθηση των αγροτικών προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ

1. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Έχουμε ήδη κοινοποιήσει τη διαφωνία μας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Πρόκειται για το πλέον ατελές και αδόκιμο νομοσχέδιο που έχει ποτέ κατατεθεί στη Βουλή, από τότε που ιδρύθηκαν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, εξαιτίας των αντισυνταγματικών και των αντιδημοκρατικών διατάξεων που περιέχει, ερχόμενο σε κραυγαλέα αντίθεση με τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Επειδή το νομοσχέδιο αυτό κινείται στα όρια της νομιμότητας, είναι βέβαιο ότι αν ψηφιστεί δεν θα είναι εφικτή. Αυτό το νομοσχέδιο εφόσον ψηφιστεί ούτε εκκρεμότητες θα ρυθμίσει, ούτε τους αγροτικούς συνεταιρισμούς θα μεταρρυθμίσει. Το σίγουρο είναι ότι θα απορυθμίσει τις καλές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, με κίνδυνο να τις κλείσει.
 Προτείνεται να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό και να συνταχθεί ένας νόμος πλαίσιο για όλους τους συνεταιρισμούς, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αντιγράφοντας το νόμο 602/1914, είτε αντιγράφοντας το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού.

2. Αποτίμηση της αγροτικής οικονομίας
Επισημαίνεται ότι το αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας, κατά την πενταετία 2006-2010 μειώθηκε συνολικά κατά 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο ίδιο διάστημα στην Ε.Ε.-27 αυξήθηκε κατά 11%. Ήδη, στο πρώτο εξάμηνο του 2011 διαμορφώνεται ένας ιδιαίτερα υψηλός αρνητικός δείκτης εισοδήματος (-7,8%). Η αγροτική παραγωγή στα σημαντικότερα προϊόντα που παρακολουθεί η ΠΑΣΕΓΕΣ καταγράφει, συνολικά, πτωτική τάση (-4,4%).
 Στο επίπεδο της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα συνεχίζεται ο περιορισμός της ρευστότητας των τραπεζών, η οποία σε ετήσια βάση (Μάϊος’10-Μάϊος’11) καταγράφει πτώση της τάξεως του 48% περίπου, ενώ αυξήθηκαν υπέρμετρα και τα επιτόκια δανεισμού, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.
Στο επίπεδο των επενδύσεων σημειώνεται ότι ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει με ένα πολύ μικρό ποσοστό (4%) στο σύνολο των εγκεκριμένων επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα έχουν εξαιρεθεί από τα μέτρα και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (παράδειγμα το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα”, το πρόγραμμα για την “Πράσινη ανάπτυξη” κ.α.).
 Από την άλλη πλευρά, καθυστερεί η αξιολόγηση, η ένταξη και η υλοποίηση επενδύσεων, τόσο στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σχέδια βελτίωσης), όσο και στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Τονίζεται ότι η απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στα σχέδια βελτίωσης (μέτρο 121) ανέρχεται σήμερα στο 11,4% της δημόσιας δαπάνης, αφορώντας αποκλειστικά πληρωμές από ανειλημμένες υποχρεώσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ στο μέτρο της μεταποίησης και εμπορίου αγροτικών προϊόντων (μέτρο 123Α) η απορρόφηση παραμένει μηδενική.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, εντός του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, η ηγεσία της χώρας θα κληθεί να τοποθετηθεί στα πρώτα κείμενα προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ΚΑΠ που θα εφαρμοστεί μετά το 2013. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ασκηθούν δημοσιονομικές πιέσεις στις δαπάνες της ΚΑΠ, χωρίς να αποκλείεται η περαιτέρω μείωσή τους, ενώ διατυπώνονται σενάρια για την ανακατανομή της στήριξης μεταξύ των κρατών-μελών που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τις άμεσες ενισχύσεις που εισρέουν στη χώρα μας. Ήδη, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (29.6.2011) στο πλαίσιο της συζήτησης των δημοσιονομικών προοπτικών της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 περιέχονται προτάσεις που οδηγούν σε πραγματική μείωση των δαπανών της ΚΑΠ στην Ε.Ε.-27, της τάξεως του 3,2% που σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε απώλεια 7 δισεκ. ευρώ περίπου. Οποιοδήποτε μοντέλο και να επιλεγεί ως προς το μέλλον της ΚΑΠ, η θέση μας είναι σαφής. Η στήριξη πρέπει να κατευθύνεται σε όσους πραγματικά παράγουν αγροτικά προϊόντα.
Τέλος θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια τα εθνικά εργαλεία στήριξης του κόστους των εισροών, όπως η επιστροφή ΦΠΑ, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου και η βελτίωση του ύψους του αγροτικού τιμολογίου της ΔΕΗ, που δυστυχώς αυξήθηκε. Για όλα τα αναφερόμενα εργαλεία είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε πιθανή εκλογίκευσή τους, με βάση το μητρώο των αγροτών.
Ως θετικό στοιχείο ωστόσο σημειώνεται η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα (6,4%) κατά την τριετία 2008-2010. Θετικά επίσης εξελίσσεται η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά την περίοδο της ύφεσης στην οικονομία, με άνοδό της τόσο κατά το 2009 (9,3%) όσο και κατά το 2010 (10,2%). Η αύξηση αυτή συνεχίζεται και κατά το 2011, με θετικό πρόσημο στο πρώτο 5μηνο (7,7%). Σύμφωνα εξάλλου με πρόσφατη έρευνα του ΚΕΠΕ, ο πρωτογενής τομέας, κατά τη διάρκεια της ύφεσης αποτέλεσε το μόνο σχεδόν τομέα, μεταξύ όλων των κλάδων της οικονομίας, στον οποίο καταγράφεται αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, με όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε σταθερές τιμές, τόσο κατά το 2009 (10,95%) όσο και κατά το 2010 (13,52%).

3.Προτάσεις  Πολιτική νερού
Είναι απόλυτα αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα των επενδύσεων για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρότασή μας για την εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου διαχείρισης των υδατικών πόρων, που αντιμετωπίζεται με την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης και έχει υποβληθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλεται να αξιοποιηθεί.
 
Πολιτική γης
Δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί στοχευμένη πολιτική γης έτσι ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια, οι στρεβλώσεις και οι αγκυλώσεις, όχι μόνο για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων.
Η οργάνωση και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα απαιτεί πολιτικές που στοχεύουν στη διατήρηση της αγροτικής γης και στη χωροθέτησή της με την καθιέρωση των χρήσεων γης, και την προστασία της ώστε να σταματήσει ο έντονος και συχνά αλόγιστος ανταγωνισμός από τις άλλες χρήσεις γης (τουρισμός, βιομηχανία, οικιστική αξιοποίηση, αλλά και να ληφθούν μέτρα – ένα μικρό τέλος στις εγκαταλειμμένες γεωργικές γαίες). Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά προτεραιότητα η δημιουργία ενός Εθνικού Αγροτικού Κτηματολογίου με στόχο την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων που έχουν, εδώ και πολλά χρόνια, παραχωρηθεί στους αγρότες και καλλιεργούνται. Η βάση δεδομένων των καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχει αναπτυχθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ενισχύσεων, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία του αγροτικού κτηματολογίου.

 Κτηνοτροφία
Οι συνέπειες της ανόδου του κόστους των εισροών στην κτηνοτροφία (ζωοτροφές) το τελευταίο διάστημα έθεσε – και συνεχίζει να θέτει σε κρίση τον κλάδο. Από την άλλη πλευρά οι εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων πλησιάζουν αθροιστικά στο ύψος των 2 δις ευρώ περίπου, καλύπτοντας σταθερά το 30% των εισαγωγών του αγροτικού τομέα, αποτελώντας τη βασική αιτία δημιουργίας ελλείμματος στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο. Είναι σαφές ότι απαιτείται η διαμόρφωση πολιτικής για την κτηνοτροφία, για τη στήριξη και την ανάπτυξή της.
 
 Δασοπονία
Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξης της δασοπονίας και κυρίως η καλλιέργεια των δασών για τον καθαρισμό τους. Η αναγκαιότητα αυτή οφείλεται να συνδυαστεί με την προστασία και τη φύλαξη των δασικών εκτάσεων της χώρας, αξιοποιώντας το παραγωγικό δυναμικό του πληθυσμού των ορεινών περιοχών της χώρας, παραχωρώντας τη χρήση των δασών στους αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 Κρίνεται αναγκαίο να γίνει κατανοητή και αποδεκτή από τα συναρμόδια Υπουργεία η ανάγκη δημιουργίας συμπληρωματικού εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους αγρότες, όχι πλέον μεμονωμένα, αλλά με συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί) που εγγυώνται την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Κρίνεται επίσης απαραίτητη η στήριξη επενδύσεων με συλλογικά σχήματα για την αξιοποίηση γεωργικής βιομάζας από υπολείμματα φυτικής και ζωικής παραγωγής, για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, με προτεραιότητα στις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές.

Προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων
Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα ο εκ νέου σχεδιασμός των μέτρων, αλλά και η ενίσχυση των πόρων για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στη διεθνή, την ευρωπαϊκή και την εγχώρια αγορά. Η βάση της πολιτικής για την προώθηση θα πρέπει να αναφέρεται στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα (ελαιόλαδο, φέτα, μέλι, ελιές, κρασί, οπωροκηπευτικά, ιχθυοκαλλιέργειες κα) και αν είναι δυνατό να συνδυάζεται με το τουριστικό μας προϊόν.

Έλεγχος και εποπτεία της αγοράς
Καμία από τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της παντελούς έλλειψης κανόνων λειτουργίας στην αγορά, της αδιαφάνειας των συναλλαγών και της κερδοσκοπίας δεν έχει μέχρι σήμερα ληφθεί υπόψη. Το ζήτημα έχει αφεθεί στη λογική των άτυπων συμφωνιών κυρίων. Η υιοθέτηση ενός καθολικού συστήματος ιχνηλασιμότητας των αγροτικών-διατροφικών προϊόντων, που αποτελεί ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας και έχει επανειλημμένα τεθεί, ώστε οι αγρότες και οι επιχειρήσεις τους να προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο σχεδιασμού. Δεν έχει, επίσης, υιοθετηθεί η καθιέρωση ενός και μοναδικού τιμολογίου από τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, στο οποίο πρέπει να ενσωματώνεται η αρχική τιμή και οι εκπτώσεις, ούτε, βέβαια, έχει αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση των πληρωμών των προμηθευτών από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά παράβαση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας και του υφιστάμενου εθνικού πλαισίου. Οι προμηθευτές, οι αγρότες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους, παραμένουν κυριολεκτικά έρμαια του ασκούμενου οικονομικού εκβιασμού, της νόθευσης του ανταγωνισμού, των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της πολύμηνης καθυστέρησης των πληρωμών. Παράλληλα διατηρείται και μεγεθύνεται το καθεστώς της “ελληνοποίησης” των προϊόντων, που υπονομεύει την εγχώρια παραγωγή.
Έχει εξάλλου εκφραστεί η διαφωνία μας για τη μεταφορά του ΕΦΕΤ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μια και οι αρμοδιότητες του φορέα αυτού οφείλεται να συνδεθούν, όχι απλά με τον έλεγχο της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά κυρίως με τον έλεγχο της ελληνοποίησης των αγροτικών προϊόντων, αλλά και με τη νοθεία στα τρόφιμα, σε όλα τα στάδια, από την πρωτογενή αγροτική παραγωγή μέχρι το τελικό προϊόν.
Έχουμε επίσης εκφράσει τη διαφωνία μας για τη συγχώνευση του ΕΛΟΓΑΚ γιατί ο οργανισμός αυτός είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, λειτουργώντας αποκλειστικά με τις εισφορές των επαγγελματιών παραγωγών του γάλακτος και του κρέατος, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό οργανισμό του οποίου η παρέμβαση στην αγορά αφορά στην προστασία από την ελληνοποίηση, με τον έλεγχο της προέλευσης της πρώτης ύλης (ισοζύγια) σε κρίσιμα προϊόντα της εγχωρίας κτηνοτροφίας.

Αναπτυξιακά εργαλεία
Απαιτείται η ριζική αλλαγή στη δομή και τη λειτουργία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα οι πόροι που διαθέτει, κυρίως για την στήριξη των επενδύσεων στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή.
Κρίνεται επίσης απόλυτα αναγκαία η αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων χρηματοδοτικών εργαλείων των συναρμόδιων υπουργείων για τη στήριξη και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας στο πλαίσιο των προτάσεων που επισημάνθηκαν.

Συνεδριάζει το ΠΣ - ΑΜΘ


Με 21 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 στις 17.00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1) στην Κομοτηνή και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Eπερώτηση:
Περιφερειακών Συμβούλων της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών.
1. Τροποποίηση του Προγράμματος Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Κων/νος Καλούδης.
2. Πρόταση για την υποστήριξη της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Κων/νος Καλούδης.
3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Κων/νος Καλούδης
4. Ενημέρωση για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Κων/νος Καλούδης.
5. Συμπλήρωση και Διόρθωση της υπ΄αριθμ.169/6-7-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού ΑΜΘ, κ. Γ. Τσακίρης.
6. Έγκριση αποχώρησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα : Ευρωπαϊκή Νέστος –Μέστα Ελληνικό Τμήμα, Συνοριακή Περιοχή Δέλτα – Ροδόπη, Ένωση Συνοριακής Περιοχής Εβρος (ΕΣΠΕ) & λύση και Εκκαθάριση της αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Δίκτυο Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχών Ελλάδας – Βουλγαρίας – Τουρκίας, Παράρτημα Ελλάδας». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.
7. Αποχώρηση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ». Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γερομάρκος.
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου Δήμου Αλεξανδρούπολης» στον Ν. Έβρου. Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Έβρου, κα Γεωργία Νικολάου.
9. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Δήμου Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Εταιρείας «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε » για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής 2012-2014. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.
10. Έγκριση μονομερής λύσης σύμβασης μίσθωσης κτιρίου της Π.Ε Δράμας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας, κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την απόθεση στείρων υλικών επεξεργασίας μαρμάρων, σε έκταση 6.513 τμ, στην περιοχή πλησίον της ΒΙΠΕ Δράμας (ανατολικά αυτής ) του Δήμου Δράμας ,της Π.Ε Δράμας , της εταιρείας Σολάκης Αντώνιος ΑΕ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Δράμας, κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 41.680,75 τ.μ στη θέση «Βάθη» Δ.Δ Παναγίας του Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας , της «»ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΕ». Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Πατήρας.
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 75.260 τ.μ στη θέση «Στεγνό » του Δήμου Νέστου ,της Π.Ε Καβάλας, της ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μελέτη Γεφυρών και βελτιώσεων της Επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη –Γρατινή- Αρριανά)». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης.
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.492,22 τμ στην περιοχή του Δ.Δ Μοναστηρακίου (θέση «ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΥΦΗ ») Δήμου Δράμας ,του Ν. Δράμας , του Σιδηρόπουλου Ανάργυρου & Σιδηρόπουλος ΑΕ. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ματζιάρης.
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση διακοσμητικών λίθων έκτασης 16.491,68 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ Οχυρού (θέση Λέσκα ) του Δήμου Κ.Νευροκοπίου , της Π.Ε Δράμας , της Βουτσίνου Μαρίας. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιώργος Ζιμπίδης.
17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μελέτη προστασίας ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου – Αγ. Βαρβάρας» που βρίσκεται στον Δήμο Δράμας (νοτίως της πόλης Δράμας) της ΠΕ Δράμας. Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Νίκη Κεφαλίδου.
18. Έγκριση σύναψης σύμβασης και σχεδίου σύμβασης του Άρθρου 99 του Ν.3852/2010 διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της ΠΑΜΘ και του Δέλτα Δοξάτου για την υποστήριξη του Δήμου στην επίβλεψη της εκπόνησης του Η/Μ αντικειμένου δύο μελετών. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας, κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.
19. Επικύρωση Πρακτικών 11ης , 12ης , 13ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ, κ. Κώστας Μιχαηλίδης.
20. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του Έργου «Επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Π.Ε. Ξάνθης., στο αγρόκτημα Πρασινάδας του Δέλτα Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, κ. Φώτης Καραλίδης.
21. Παραχώρηση χρήσης γραφείων της ΠΕ Ξάνθης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, κ. Φώτης Καραλίδης.

Σταφύλια


Οι ζουμερές ρώγες τους , κρύβουν μέσα τους , απίστευτη γλύκα και πολύτιμα αντιγηραντικά συστατικά που απελευθερώνονται αμέσως μόλις έρθουν σε επαφή με τον ουρανίσκο μας.
Είναι από τα αρχαιότερα και από τα δημοφιλέστερα τρόφιμα στην ιστορία του ανθρώπου. Περιέχει σε υψηλά ποσά μαγγάνιο, συστατικό που σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας και την καλή λειτουργία του μυϊκού μας συστήματος. Ξεχωρίζει για την πληθώρα αντιοξειδωτικών που περιέχει (όπως φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα,ρεσβερατρόλη, ολιγοπροανθοκυανιδίνες).
Η πρόσληψή τους μάλιστα έχει συσχετιστεί με μια σειρά σημαντικότατες επιδράσεις στην καλή υγεία του οργανισμού, όπως προστασία της καρδιάς και των αγγείων, μείωση της οξείδωσης της LDL («κακής») χοληστερόλης, προστασία από τον σχηματισμό επιβλαβών θρόμβων στα αγγεία. Επίσης, συστατικά του σταφυλιού, ιδιαίτερα κόκκινων ποικιλιών, φαίνεται ότι έχουν αντιμικροβιακή δράση

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Μετά το ....19... ΚΑΠ


Εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και μονάδες ζωικού κεφαλαίου θα καθορίσουν την πρόσβαση των αγροτών σε άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019, όταν θα φτάσει στο τέλος του το ισχύον σήμερα ιστορικό μοντέλο. Όπως αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα Farmers Weekly, και μεταφέρει η εφημερίδα Agrenda, από το έγγραφο προκύπτει πως οι Βρυξέλλες κλίνουν προς την κατάργηση των υπαρχόντων δικαιωμάτων του Συστήματος της Ενιαίας Ενίσχυσης και τη δημιουργία νέων. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να θεμελιώσουν νέα δικαιώματα για να εισπράξουν ενισχύσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει η μετάβαση να γίνει πολύ προσεκτικά, ώστε να μη διαταραχτεί η αγορά της γης από όσους ίσως σπεύσουν να επεκτείνουν τα στρέμματά και τα δικαιώματά τους.  Βέβαια το έγγραφο που διέρρευσε είναι ανεπίσημο και είχε συνταχθεί ήδη το Μάιο, οπότε πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου που θα παρουσιαστούν επίσημα οι προτάσεις της Κομισιόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, δίνει μια εικόνα για την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι Βρυξέλλες στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.  Σύμφωνα με το έγγραφο, ως το 2019  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σταδιακή μετάβαση από τις ενισχύσεις που υπολογίζονται βάσει των ιστορικών επιπέδων παραγωγής, στις νέες στρεμματικές ενισχύσεις που θα υπολογίζονται βάσει ενός κατ’ αποκοπή ποσού ενιαίου σε κάθε κράτος ή περιφέρεια.
Μεταξύ άλλων, δίνονται και λεπτομέρειες για τον περίφημο οικολογικό συντελεστή, που θα αντιστοιχεί περίπου στο 30% των ενισχύσεων και που έχει ως στόχο να καταστήσει τις ενισχύσεις πιο «πράσινες» και πιο δημοφιλείς στους Ευρωπαίους φορολογούμενους.  Οι αγρότες, προκειμένου να τον εισπράξουν, θα πρέπει να εφαρμόσουν, τα παρακάτω αγροπεριβαλλοντικά μέτρα πέραν της πολλαπλής συμμόρφωσης.
● Διαφοροποίηση των καλλιεργειών: Οι αγρότες που διαθέτουν πάνω από 30 στρέμματα αρόσιμης γης, θα πρέπει να καλλιεργούν τουλάχιστον τρία είδη, που το καθένα θα καλύπτει τουλάχιστον 5% αλλά όχι πάνω από το 70% της καλλιεργούμενης έκτασης.
● Υποχρέωση διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων.
● Έκταση οικολογικού χαρακτήρα: Οι αγρότες θα αφιερώνουν τουλάχιστον το 5% της γης τους -χωρίς να υπολογίζονται οι μόνιμοι βοσκότοποι- σε οικολογικούς σκοπούς, π.χ. αφήνοντας τις εκτάσεις αυτές χέρσες, διαμορφώνοντας ζώνες ανάσχεσης ή διατηρώντας χαρακτηριστικά του τοπίου όπως φυτικοί φράχτες, δέντρα, ρέματα κλπ.
Όσο για τους μικρούς της αγροτικής παραγωγής, το έγγραφο προτείνει  να μη λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις αλλά να υπαχθούν σε ένα ειδικό καθεστώς ενισχύσεων κατ’ αποκοπή, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος των ενισχύσεων. Στο σύστημα αυτό προτείνεται να υπαχθούν οι αγρότες που λαμβάνουν ενισχύσεις μικρότερες από 100 ευρώ ή που καλλιεργούν έκταση μικρότερη των 10 στρεμμάτων.  Ωστόσο το έγγραφο δεν ρίχνει φως σε κρίσιμες πτυχές της μεταρρύθμισης,  όπως πώς θα οριστεί ο «ενεργός αγρότης» και πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι της ΚΑΠ ανάμεσα στα κράτη μέλη.  Για τα θέματα αυτά αλλά και για άλλες πτυχές της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να περιμένουμε ως τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε η Κομισιόν θα παρουσιάσει επίσημα τις συγκεκριμένες νομοθετικές της προτάσεις, ακριβώς ένα χρόνο αφότου σκιαγράφησε την κατεύθυνση που θα κινηθεί στο έγγραφο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος».

Σταγόνα ελπίδας


Την...αξιοπρέπεια σε αυτούς που “χάθηκαν” στα νερά του ποταμού Έβρου, στα ναρκοπέδια της ελληνοτουρκικής μεθορίου, στους ταξιδιώτες της φυγής από τα δεινά των πολέμων ή και της “αναζήτησης καλύτερης τύχης”, που σκοτώθηκαν και θάφτηκαν ανώνυμα στον ομαδικό τάφο στο Σιδηρώ Σουφλίου ή δεν βρέθηκαν ποτέ και αγνοούνται, θέλει να “επιστρέψει” το Δίκτυο Welcome to Europe, που διοργανώνει την Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011 (6 το απόγευμα), εκδήλωση- δράση στο δρόμο Προβατώνα - Τυχερού. Στη διάρκειά της θα φτιαχτεί ένα “συντριβάνι μνήμης” που θα θυμίζει ότι, κάπου, “εκεί πέθαναν άνθρωποι στο όνομα της δήθεν προστασίας της ασφάλειας της Ευρώπης”. Ένα “συντριβάνι” που θα δίνει σταγόνες ελπίδας στο μακρύ δρόμο του ταξιδιού των μεταναστών.
Στην “πρόσκληση” για την αυριανή δράση, το Δίκτυο Welcome to Europe, αναφέρει:
“Ο Τζόν έχασε τη σύζυγο του Τζέιν και η Ταχέρα τον σύζυγό της Bαχίρ. Στον Έβρο, στην προσπάθεια να αναζητήσουν μία ασφαλή ζωή στην Ευρώπη. Οι δύο τους εκπροσωπεύουν τους εκατοντάδες άλλους που πνίγηκαν τα τελευταία χρόνια στον Έβρο, έχασαν τη ζωή τους από νάρκες ή είναι αγνοούμενοι. Οι νεκροί θάβονται ανώνυμα. Το 2010 ανακαλύψαμε στο Σιδηρώ ένα ομαδικό τάφο στον οποίο δεν μπορεί κάποιος καν να βρει/αναγνωρίσει τα πτώματα.
Θέλουμε να δώσουμε στους νεκρούς πίσω την αξιοπρέπειά τους. Κανείς νεκρός, κανείς αγνοούμενος δεν πρέπει να μείνει ανώνυμος. Στις 30.08.2011 θα φτιάξουμε μαζί με τους ανθρώπους που έχασαν εκεί τους δικούς τους ένα σιντριβάνι μνήμης. Οι νεκροί πρέπει να μας προειδοποιούν ότι εκεί πέθαναν άνθρωποι, στο όνομα της δήθεν προστασίας της ασφάλειας της Ευρώπης.
Σας καλούμε να δείξετε στον Τζον Καμπούε Νιάγκα , στην Ταχέρα ότι δεν είναι μόνοι τους. Θα φέρουμε στις μνήμες μας τους νεκρούς, τους αγνοούμενους και τις ιστορίες τους. Στους διερχόμενους πρόσφυγες αυτό το σιντριβάνι θα δίνει μία σταγόνα ελπίδας για το δρόμο τους.
Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011, ώρα 18.00, Προβατώνας, Δρόμος προς Τυχερό.”

Διανομή τροφίμων -δωρεάν.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που απαίτησε να τεθεί ανώτατο όριο εισοδήματος τα 12.000 ευρώ ως κριτήριο για τη συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων, επισημαίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκανδαλίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, κ. Νίκου Νικολόπουλου, που ζητούσε να ενταχθούν στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων οι πολύτεκνες οικογένειες και να είναι δικαιούχοι όσοι έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα 15.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφαρμόζει το κοινοτικό πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους, που πραγματοποιείται με βασικά για τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων τρόφιμα, όπως ζυμαρικά, ρύζι και τυρί.
Όσον αφορά στο ανώτατο όριο εισοδήματος των 12.000 ευρώ που αποτελεί κριτήριο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, επισημαίνεται από τον κ. Σκανδαλίδη, ότι τα ανώτατα όρια πραγματικού-τεκμαρτού εισοδήματος έχουν τεθεί κατόπιν απαίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται με αντικειμενικά κριτήρια η επιλογή των τελικών δικαιούχων.
Και αυτό διότι η δωρεάν παροχή τροφίμων οφείλει να απευθύνεται σε πραγματικά, αποδεδειγμένα άπορα άτομα και όχι σε άπορα άτομα εξ΄ορισμού, βάσει της ιδιότητας τους ως πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.
"Με τη θέσπιση ανώτατων ορίων εισοδήματος εξασφαλίζεται η παροχή τροφίμων σε οικογένειες που πραγματικά τα έχουν ανάγκη, λόγω του ότι εμφανίζεται μεγάλο εύρος εισοδημάτων σ΄αυτήν την κοινωνική ομάδα", επισημαίνει ο υπουργός και προσθέτει επιπλέον ότι "η πρόβλεψη για προσαύξηση του ανωτάτου ορίου εισοδήματος κατά 30% ή 40% ανάλογα με την περίπτωση για τη σύζυγο και για ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, όπως και κατά 40% σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, αυξάνει αναλογικά και δίκαια το όριο εισοδήματος, προκειμένου να συμμετέχουν οι πραγματικά έχοντες ανάγκη στο πρόγραμμα".
Ειδικά για την πρόταση συμμετοχής των πολύτεκνων οικογενειών στο πρόγραμμα, ο κ. Σκανδαλίδης αναφέρει ότι "η θέσπιση ανωτάτων εισοδηματικών κριτηρίων θα έπρεπε να είναι επιθυμία των ίδιων των πολύτεκνων οικογενειών και αυτό διότι λόγω των περιορισμένων ποσοτήτων τροφίμων, εάν καταργηθεί το εισοδηματικό κριτήριο και συμμετέχουν άκριτα όλες οι πολύτεκνες οικογένειες, οι ποσότητες που θα λαμβάνει η κάθε οικογένεια θα περιοριστούν κατά πολύ" και συνεπώς "με τον τρόπο αυτό προστατεύονται και βοηθούνται οι πραγματικά έχουσες ανάγκη πολύτεκνες οικογένειες".

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Τιμές -αγροτικά προιόντα


Σε ανοδικούς ρυθμούς επέστρεψαν οι τιμές των δημητριακών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου των Δημητριακών IGC. Έτσι, μετά τις διορθωτικές κινήσεις του Ιουλίου, οι ανησυχίες για τη μειωμένη παραγωγή καλαμποκιού, καθώς και η μειωμένη παραγωγή σιταριού υψηλής ποιότητας, ώθησαν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα τόσο στις χρηματιστηριακές αγορές, όσο και στη φυσική αγορά.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, παρατηρείται ένα σημαντικό έλλειμμα μεγέθους 8 εκατ. τόνων στην παραγωγή καλαμποκιού που θα μειώσει για τρίτη συνεχή χρονιά τα παγκόσμια αποθέματα, τα οποία υπολογίζεται να υποχωρήσουν στους 118 εκατ. τόνους, τα χαμηλότερα της τελευταίας πενταετίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σταθεροποίηση των τιμών στα 209 ευρώ ο τόνος στο Παρίσι και στα 263-264 ευρώ ο τόνος στην Μπολόνια.
Παράλληλα, αισθητή άνοδο σημειώνει και η τιμή του μαλακού σιταριού στις διεθνείς αγορές, καθώς τα προβλήματα ποιότητας θα είναι αυξημένα στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις υποβάθμισαν εκ νέου την ευρωπαϊκή παραγωγή μαλακού σιταριού με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον θέμα για την ποιότητα του σιταριού και αν αυτή επαρκεί για να χρησιμοποιηθεί ως άλευρα ή ως ζωοτροφή. Κατά συνέπεια οι τιμές του μαλακού σιταριού αυξήθηκαν στα 205 ευρώ ο τόνος στο Παρίσι, σημειώνοντας άνοδο 6 ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ οι τιμές στην ιταλική αγορά διατηρούνται στα 223-228 ευρώ ο τόνος.  Η παραγωγή σκληρού σιταριού στον Καναδά παρά το γεγονός ότι υποβαθμίστηκε από τις βροχές της άνοιξης, αυτή την περίοδο ευνοείται από τον ζεστό καλοκαιρινό καιρό που συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικού σιταριού.  Στην ευρωπαϊκή αγορά η τιμή του διατηρείται στα 295-300 ευρώ ο τόνος, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα

Ρύθμιση χρεών προς το Δήμο

Ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 και την υπ΄ αριθμ. 365/2011 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται έως 13-10-2011 κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 01-09-2009 και έως 16-06-2011 εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως 16-06-2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 Ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως 16-06-2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού -ΟΓΑ


Αρχίζει σήμερα από τα ΚΕΠ η χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού Εκδρομικού- Επιμορφωτικού Προγράμματος νέων αγροτών και δωρεάν παροχής βιβλίων για τους κληρωθέντες δικαιούχους του ΟΓΑ.
Σε ό,τι αφορά το εκδρομικό - επιμορφωτικό πρόγραμμα νέων αγροτών, οι δικαιούχοι θα λάβουν τα δελτία τους με συστημένη επιστολή από τον ΟΓΑ και θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν έως τις 31-3-2012 ενώ των δελτίων για τα προγράμματα των εκδρομών και της δωρεάν παροχής βιβλίων μέχρι τις 31-12-2011.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν οποιοδήποτε ΚΕΠ, ώστε να ενημερωθούν εάν είναι κληρωθέντες των προγραμμάτων και να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού (Δ.Κ.Τ.), Δελτία Εκδρομικού προγράμματος (Δ.Ε.Π.) καθώς και τα Δελτία δωρεάν παροχής βιβλίων.
Παράλληλα, οι δικαιούχοι του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού θα λάβουν εκτός από το δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού και εκπτωτικά κουπόνια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr για τα συμβεβλημένα με τον ΟΓΑ τουριστικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία και βιβλιοπωλεία.
Τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού εκδρομικού προγράμματος και δωρεάν παροχής βιβλίων θα παραλαμβάνονται προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής και την αστυνομική τους ταυτότητα ή απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή καταβολής εισφορών/ βιβλιάριο Υγείας και αστυνομική ταυτότητα.

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Ανακοίνωση του ΟΓΑ


Τους 510.000 φτάνουν οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού Εκδρομικού Προγράμματος και δωρεάν παροχής βιβλίων μέσω των Κ.Ε.Π. και να συμμετάσχουν στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας 2011. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ η διαδικασία χορήγησης στους δικαιούχους των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού Εκδρομικού Προγράμματος και δωρεάν παροχής βιβλίων, ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα 29 Αυγούστου.

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Βιοντίζελ=εγχώριες πρώτες ύλες , ηλιόσπορα -ελαιοκράμβη


Τα τελευταία χρόνια και με αφετηρία τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας αναφορικά με τη χρήση βιοκαυσίμων, άνοιξε δειλά – δειλά μια καινούργια αγορά, η οποία έχει άμεση σχέση με την πρωτογενή παραγωγή και ειδικότερα με καλλιέργειες όπως η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος.
Παρά τη δυσπιστία που υπήρχε από πολλές πλευρές τα πρώτα χρόνια και το ιδιότυπο μοντέλο λειτουργίας των πρώτων μονάδων παραγωγής βιοντίζελ, ο καιρός έδειξε, πως η χώρα μας είναι σε θέση να εξασφαλίσει τις ενεργειακές της ανάγκες σε βιοκαύσιμα βασιζόμενη σε δικούς της πόρους. Βεβαίως, τα περιθώρια κέρδους για τους συντελεστές της συγκεκριμένης αγοράς, δηλαδή αγρότες, βιομηχανίες μεταποίησης, διυλιστήρια και πρατήρια καυσίμων είναι μικρά, γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να κατανεμηθούν με όσο το δυνατόν δικαιότερο τρόπο. 
Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι όλες οι πλευρές να παραμείνουν συνεπείς στη γραμμή της αξιοποίησης των εγχωρίως παραγόμενων πρώτων υλών, ακόμα και αν, κάποιες φορές (όχι πάντα) το κόστος αυτών είναι κατά τι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των εισαγόμενων. Για όλα αυτά, η Πολιτεία έχει τον τρόπο να επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις και οφείλει να είναι παρούσα !
Όχι στις εισαγωγές πρώτων υλών για παραγωγή βιοντίζελ ,στηρίζω την νττόπια παραγωγή ενεργειακών φυτών .Δίνω μέλλον και προοπτική στον πρωτογενή τομέα ,στην άνθιση της αγοράς.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Κι πάλι για τα ενεργειακά φυτά!


Στα… χαρακώματα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα τα μεγάλα διυλιστήρια της χώρας και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις παραγωγής βιοντίζελ, εξέλιξη η οποία συνιστά άμεση και ζωηρή απειλή για τις εγχώριες ενεργειακές καλλιέργειες και ειδικότερα για την ελαιοκράμβη και τον ηλίανθο, που κινδυνεύουν εκ νέου με εγκατάλειψη από τους αγρότες. Η μειωμένη συναίσθηση ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων πλευρών τείνει να οδηγήσει σε αδιέξοδο έναν καινούργιο κλάδο παραγωγής με πολλές προοπτικές, ο οποίος έκανε δειλά την εμφάνισή του στα μέσα της περασμένης δεκαετίας και όπως περίπου συμβαίνει και με τα βιολογικά, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τις «παιδικές αρρώστιες».
Έτσι, μπορεί την περασμένη χρονιά οι καλλιεργητές ελαιοκράμβης και ηλίανθου να εισέπραξαν καλές τιμές, οι οποίες εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους, όμως, με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα τον τελευταίο καιρό και με την αβεβαιότητα που δημιουργείται στον κλάδο της μεταποίησης, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στη νέα χρονιά. Έτσι, συντελεστές της συγκεκριμένης αγοράς και Πολιτεία καλούνται να ξεκαθαρίσουν το «θολό τοπίο» λίγο πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου για την ελαιοκράμβη, έτσι ώστε οι αποφάσεις των αγροτών να κινηθούν στο απαραίτητο υπόβαθρο.
Δύο είναι τα μεγάλα θέματα, στα οποία θα πρέπει να δοθούν λύσεις και που απασχολούν αυτό τον καιρό τόσο την πλευρά της μεταποίησης, δηλαδή τις επιχειρήσεις παραγωγής βιοντίζελ όσο και τις εταιρείες πετρελαιοειδών, δηλαδή τα διυλιστήρια.
Το πρώτο έχει να κάνει με την προσπάθεια των επιχειρήσεων παραγωγής βιοντίζελ να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσόστωση, από τη κατανομή της υποχρέωσης που έχει η χώρα για βιοντίζελ (132.000 χιλιόλιτρα) χωρίς να παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις ότι η εν λόγω ποσότητα (παραγωγή) θα προέλθει αποκλειστικά από την επεξεργασία ελαιοκράμβης και ηλίανθου που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.
Το δεύτερο ζήτημα εντοπίζεται στην προσπάθεια των διυλιστηρίων να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία σε ότι αφορά την προμήθεια του «μείγματος» που απαιτείται για την παραγωγή των βιοκαυσίμων, με γνώμονα βέβαια τη μείωση του κόστους. Έτσι, τα διυλιστήρια που δεν πολυενδιαφέρονται για την ενδυνάμωση της παραγωγής βιοντίζελ από εγχώριες καλλιέργειες, σπεύδουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, είτε με φθηνά εισαγόμενα βιοκαύσιμα που παράγονται από  φθηνότερες πρώτες ύλες όπως είναι το παλμέλαιο και το σογιέλαιο, είτε ακόμα και από αμφιβόλου ποιότητας «βιοντίζελ» που μπορεί μεν να παράγεται από ελληνικές επιχειρήσεις, παίρνει όμως ως βάση μια σειρά από παράγωγα προϊόντα όπως  ζωικά λίπη, καμένα λάδια κ.α.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι λύσεις υπάρχουν και μάλιστα ικανές να εξασφαλίσουν σε όλους τους εμπλεκόμενους αξιόλογη υπεραξία. Είναι όμως ευθύνη της Πολιτείας να χαράξει στρατηγική για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου και την τόνωση της εθνικής οικονομίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ευκαιριακές λύσεις που δείχνουν να υιοθετούν κάποιες μεταποιητικές μονάδες και οι αντίστοιχοι πετρελαϊκοί όμιλοι δεν έχουν θέση. Οι διεθνείς υποχρεώσεις για την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων έχουν να κάνουν, πρώτα απ’ όλα, με την προστασία του περιβάλλοντος και μ’ αυτό σαν γνώμονα οι λύσεις μεταφοράς πρώτων υλών από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη μάλλον επιδρούν επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να οριοθετήσουν τα περιθώρια ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών στη χώρα μας και με βάση αυτή την οριοθέτηση να καταλήξουν στις αντίστοιχες κατανομές, έχοντας παράλληλα και τον τρόπο για τον έλεγχο της υλοποίησης των δεσμεύσεων από την πλευρά της βιομηχανίας.  
Την ίδια στιγμή και τα διυλιστήρια θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με ευρύτητα την υπόθεση, να αναγνωρίσουν την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, να μην ενδιαφέρονται περισσότερο για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών των εισαγωγικών τους εταιρειών και να μην θυμούνται τη ντόπια παραγωγή μόνο σε χρονιές σαν την περσινή, που οι διεθνείς τιμές των βιοκαυσίμων βρίσκονταν στα ύψη. Υπάρχουν περιθώρια για μια «συμφωνία κυρίων», η οποία θα εξασφαλίζει στους αγρότες τιμές που να δικαιολογούν την καλλιέργεια, δεν θα απειλεί τη βιωσιμότητα των μεταποιητικών μονάδων και δεν θα επιτρέπει υπερκέρδη στις εταιρείες πετρελαιοειδών.
Τα 40 λεπτά το κιλό για την ελαιοκράμβη και τον ηλίανθο είναι μια τιμή από την οποία οφείλουν ν’ αρχίσουν οι υπολογισμοί, απαιτείται όμως αυτοσυγκράτηση απ’ όλες τις πλευρές.

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Γνωστοποίηση


Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
2.-Την εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
3.- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη. Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Πανεπιστημίου « Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης-Τομέας Αγροτικής Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
Γ) Πτυχίο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών « Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και φυσικών πόρων » του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης στον τύπο, στο γραφείο 5 του Δήμου Ορεστιάδας (αρμόδιος υπάλληλος Μπογιατζή Άννα τηλ. 2552350310) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Μουζάς Δημήτριος

29 Αυγούστου οι βάσεις


29 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του γγ του υπουργείου κ. Βασίλη Κουλαϊδή στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ.
Η πλειονότητα των τμημάτων που συγκεντρώνουν μεγάλη ζήτηση από τους υποψήφιους θα σημειώνουν φέτος αισθητή πτώση σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.
Πάνω από 8.000 θέσεις σε δεκάδες ΤΕΙ θα ανοίξουν τις εισόδους τους σε υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω από 10.000 μόρια, ενώ αναμένεται ότι πάνω από 3.000 θέσεις θα μείνουν ακάλυπτες, σύμφωνα με «Τα Νέα».
Τα υψηλόβαθμα τμήματα, όπως τα ιατρικά, οδοντιατρικά, φαρμακευτικά, πολυτεχνικά, νομικά, παιδαγωγικά και οικονομικά των δύο μεγάλων αστικών κέντρων και ακόμη περισσότερο της περιφέρειας θα χαμηλώσουν σημαντικά τις βάσεις εισαγωγής τους.
Ιδιαίτερα τα ιατρικά, οδοντιατρικά και φαρμακευτικά τμήματα αναμένεται να σημειώσουν αρκετά μεγάλη πτώση.
Ωστόσο, θα υπάρξει και άνοδος των βάσεων στα κεντρικά τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης με μεσαίες, χαμηλές έως και πολύ χαμηλές βαθμολογικές βάσεις κυρίως του 1ου και 3ου Επιστημονικού Πεδίου
Είναι χαρακτηριστικό ότι βάσεις σαν τις περσινές που άρχιζαν από τα 868 μόρια σε ΤΕΙ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου ή από 1.000 έως 1.164 μόρια σε ΤΕΙ του 2ου ή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου δεν θα δούμε φέτος.
Παράλληλα, και ορισμένα τμήματα με ειδικά μαθήματα θα ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία, σημειώνοντας άνοδο στις βάσεις εισαγωγής τους.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Αγροτική γη σε αγρότες


Έτοιμο είναι σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δριβελέγκας, το νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ για την διάθεση αγροτικής γης του δημοσίου σε νέους αγρότες. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη καταγραφή σε όλους τους νομούς της χώρας και η αγροτική γη που είναι “καθαρή” φτάνει τα 3 εκατ. στρέμματα. “Πιλοτικά” όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δριβελέγκας, τα πρώτα χωράφια που θα δοθούν σε αγρότες είναι στους νομούς Έβρου, Σερρών και Αιτωλοακαρνανίας. Με τον όρο «καθαρή αγροτική γη» εννοούσε ότι τα κτήματα αυτά δεν είναι π.χ. διεκδικούμενα, Natura, ή χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι.Επίσης έκανε γνωστό ότι την διαδικασία αυτή θα την χειριστούν οι ίδιες οι Περιφέρειες έτσι ώστε να αποφευχθούν ρουσφετολογικές πρακτικές του παρελθόντος. Ο κ. Δριβελέγκας έκανε λόγο και για την βαθμολογία των υποψηφίων τονίζοντας ότι περισσότερα μόρια θα συγκεντρώσουν όσοι είναι αγρότες, κάτω των 30 ετών, έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Γεωπονικής σχολής, το χωράφι τους είναι όμορο με αυτό του δημοσίου, θέλουν να κάνουν καλλιέργεια που εμπίπτει στο καλάθι της περιφέρειας κ.α. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο προβλέπεται να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την διαδικασία όσοι επιθυμούν να κάνουν σε αυτά τα χωράφια του δημοσίου μια αγροτική επένδυση τυποποίησης ή και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

μετά το 2019 άμεσες ενισχύσεις

Σε έγγραφο  που διέρρευσε στον ευρωπαϊκό Τύπο, η Κομισιόν για πρώτη φορά προτείνει την  1η Ιανουαρίου 2019 ως προθεσμία για το τέλος του ισχύοντος καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων. Μέχρι τότε,  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σταδιακή μετάβαση από τις ενισχύσεις που βασίζονται στα ιστορικά επίπεδα αναφοράς, στο νέο μοντέλο των στρεμματικών ενισχύσεων που θα υπολογίζονται σε εθνική ή σε περιφερειακή βάση. Προκειμένου να αποφευχθούν απότομες μεταβολές του αγροτικού εισοδήματος, τα κράτη μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις ιστορικές αναφορές για ένα ακόμη για ένα έτος μετά το 2019, όπως αναφέρει η εφημερίδα Independent της Ιρλανδίας. Το έγγραφο φωτίζει και ορισμένες άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές σχετικά με την επικείμενη μεταρρύθμιση και το «πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων.
Όπως αναφέρει, οι αγρότες για να λάβουν το λεγόμενο «οικολογικό συντελεστή», ο οποίος θα αντιστοιχεί περίπου στο 30% της πλήρους ενίσχυσης, θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά, τρία αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που πάνε ένα βήμα πέρα από τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αφιερώνουν  το 5% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε «οικολογικούς σκοπούς», ενώ στις αροτραίες καλλιέργειες  άνω των 30 στρεμμάτων θα πρέπει να καλλιεργούνται τουλάχιστον τρία είδη φυτών.
Επιπλέον στο έγγραφο που διέρρευσε, δίνονται λεπτομέρειες για  τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το πλαφόν στις ενισχύσεις. Όσοι αγρότες λαμβάνουν πάνω από 150.000 ευρώ, θα πληρώνουν εισφορά 20% για όλες τις ενισχύσεις ως τα 200.000 ευρώ, 40% για τις ενισχύσεις από 200.000 ως 250.000 ευρώ και 70% για τις ενισχύσεις από 250.000 ως 300.000 ευρώ.
Οι ενισχύσεις θα έχουν μέγιστο όριο τα 300.000 ευρώ. Το κλιμακωτό αυτό πλαφόν στόχο έχει μια πιο δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε αγροτική εκμετάλλευση, αφαιρώντας το κόστος της εργασίας από την εισφορά. Το πλαφόν θα ισχύει μόνο για τη βασική ενίσχυση και όχι και για τον «οικολογικό συντελεστή».

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Άνοδος των βάσεων σε στρατιωτικές σχολές


Οι λιγότερες κατά 10% θέσεις στις στρατιωτικές σχολές ανεβάζουν τις βάσεις με την Ικάρων να φτάνει ως και τις 17.500 μόρια, ενώ οι ιατρικές όπως της Θεσσαλονίκης μπορεί να φτάσουν ως και στα 19.500 μόρια.
Στις σχολές της αστυνομίας η Αστυφυλάκων θα κυμανθεί από τα 15.500 ως και τα 16.000 μόρια, ενώ η σχολή αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ θα ξεπεράσει τα 18.700 μόρια
Κατά τα άλλα ο μέσος όρος πτώσης των βάσεων θα είναι τα 700 μόρια ακόμη και στις λεγόμενες περιζήτητες σχολές με αποτέλεσμα όσοι έγραψαν πάνω από 18.000 να μπαίνουν με άνεση στη σχολή προτίμησής τους.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Το Έθνος" οι βάσεις σε σχολές με μεγάλη ζήτηση αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα και έτσι για παράδειγμα στη Νομική της Αθήνας θα είναι μεταξύ 18.500 και 18.700 μορίων, από 18.800 ως 19.000 μόρια η σχολή πολιτικών μηχανικών του ΕΜΠ , η σχολή αρχιτεκτόνων στην Ξάνθη ως 20.600 μόρια, το παιδαγωγικό τμήμα Θεσσαλονίκης μέχρι 18.400 μόρια, ως 18.700 η φαρμακευτική Πάτρας, ενώ η Ιατρική της Αθήνας δεν θα ξεπεράσει τα 19.150 μόρια.
Δείτε που θα κινηθούν οι βάσεις σε άλλα τμήματα όπως :
Αγγλικής φιλολογίας ως 20.000
Επικοινωνίας και ΜΜΕ Αθήνας ως 18.700
Οδοντιατρική Αθήνας ως 18.950
Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης ως 18.750
Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ ως 19.050
Χημικών μηχανικών ΕΜΠ ως 18.200
Παιδαγωγικό Αθήνας ως 18.250.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

16-10-11 οι άμεσες ενισχύσεις


Λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθηκών αλλά και άλλων προβλημάτων στην αγροτική παραγωγή, η Κομισιόν δέχτηκε το αίτημα των κρατών μελών, οι άμεσες ενισχύσεις φέτος να προκαταβληθούν, από τις 16 Οκτωβρίου του 2011. Αυτό επιβεβαιώνεται από εκτελεστικό κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Αυγούστου. Σε αυτό το κλίμα και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου για τις συγχωνεύσεις Οργανισμών, που έδωσε στις 4 Αυγούστου, προσδιόρισε χρονικά τις πληρωμές προκαταβολών της ενιαίας ενίσχυσης 2011 στους παραγωγούς το τρίτο δεκαήμερο του ερχόμενου Οκτωβρίου.
Ο υπουργός εκτίμησε ότι οι διαδικασίες για το ΟΣΔΕ θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ σημείωσε ότι το 2010, η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης δόθηκε στις 27 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, ενώ το συνολικό ποσό είχε εξοφληθεί μέσα στο Δεκέμβριο του 2010.
Όπως αναφέρεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό, «τα κράτη μέλη επιτρέπεται να καταβάλλουν, από τις 16 Οκτωβρίου 2011, προκαταβολές στους γεωργούς μέχρι ποσοστού 50 % των άμεσων ενισχύσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2011, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας δυνάμει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
Όσον αφορά τις ενισχύσεις για το βόειο κρέας που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έως το 80 % της ενίσχυσης.»
Όπως παραδέχεται η Κομισιόν, το 2011 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ευρωπαϊκή γεωργία: «Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, με τον ιδιαίτερα δριμύ χειμώνα και την καθυστερημένη άνοιξη την οποία ακολούθησε μεγάλη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες και στην παραγωγή χορτονομών. Κατά συνέπεια, οι γεωργοί, και ιδίως οι εκτροφείς βοοειδών, αντιμετώπισαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές εντάθηκαν από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.
Η δύσκολη αυτή κατάσταση επιδεινώθηκε από τις επιπτώσεις στις αγορές της εξάπλωσης του βακτηρίου E.coli που οδήγησε σε σημαντική πτώση της ζήτησης και των τιμών των οπωροκηπευτικών.»

Λιπάσματα στο 6% ΦΠΑ


Σε μια προσπάθεια να μειώσει την επιβάρυνση που υφίστανται αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις ακριβές ζωοτροφές και τα λιπάσματα το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να τα εντάξει από Σεπτέμβρη στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.
Το αίτημα του ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε καλό δρόμο, κάτι που επιβεβαίωσε μιλώντας στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Δριβελέγκας, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά απαντώντας στον Αστέριο Ροντούλη: «είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για να πάνε στο χαμηλό συντελεστή οι ζωοτροφές και τα λιπάσματα. Εμείς είμαστε προστάτες των αγροτών όχι με εντυπωσιασμούς και με φωνές, αλλά με πράξεις».
Το θέμα θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, οπότε αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις, με λεπτομέρειες, όπως αυτές θα συμπεριληφθούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Βάσεις σχολών ΑΕΙ


Αισθητή πτώση αναμένεται να σημειώσει η πλειονότητα των τμημάτων σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία που συγκεντρώνουν μεγάλη ζήτηση από τους υποψηφίους.
Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, καθώς οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας αναμένεται να ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.
Πάνω από 8.000 θέσεις σε δεκάδες ΤΕΙ θα ανοίξουν τις εισόδους τους σε υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω από 10.000 μόρια, ενώ αναμένεται ότι πάνω από 3.000 θέσεις θα μείνουν ακάλυπτες, σύμφωνα με "Τα Νέα".
Τα υψηλόβαθμα τμήματα, όπως τα ιατρικά, οδοντιατρικά, φαρμακευτικά, πολυτεχνικά, νομικά, παιδαγωγικά και οικονομικά των δύο μεγάλων αστικών κέντρων και ακόμη περισσότερο της περιφέρειας θα χαμηλώσουν σημαντικά τις βάσεις εισαγωγής τους.
Ιδιαίτερα τα ιατρικά, οδοντιατρικά και φαρμακευτικά τμήματα αναμένεται να σημειώσουν αρκετά μεγάλη πτώση.
Ωστόσο, θα υπάρξει και άνοδος των βάσεων στα κεντρικά τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης με μεσαίες, χαμηλές έως και πολύ χαμηλές βαθμολογικές βάσεις κυρίως του 1ου και 3ου Επιστημονικού Πεδίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι βάσεις σαν τις περσινές που άρχιζαν από τα 868 μόρια σε ΤΕΙ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου ή από 1.000 έως 1.164 μόρια σε ΤΕΙ του 2ου ή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου δεν θα δούμε φέτος.
Ορισμένα τμήματα με ειδικά μαθήματα θα ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία, σημειώνοντας άνοδο στις βάσεις εισαγωγής τους.