Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

προτάσεις των αγροτών...


Κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς όλων των κομμάτων ,το υπόμνημα των προτάσεων από τους εξεγερμένους αγρότες στα μπλόκα. Αποτελεί ,ένα σφιχτό πλαίσιο διεκδικήσεων το οποίο δείχνει να εκφράζει το σύνολο των επαγγελματιών του χώρου, το οποίο  θέτει προθεσμία πέντε ημερών, προκειμένου να συσταθεί διακομματική επιτροπή που θα αποσύρει την πρόταση για το ασφαλιστικό και θα ξεκινήσει διάλογο από μηδενική βάση με τη συμμετοχή των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.