Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

δικαιώματα ζάχαρηςΣτις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 θα λήξει τελικά το καθεστώς των ποσοστώσεων ζάχαρης, μετά την συμφωνία που επήλθε μεταξύ της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της περιόδου 2015 – 2020. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Γεωργίας, κ. Ντατσιάν Τσιόλος, ήταν υπέρμαχος της κατάργησης των ποσοστώσεων ζάχαρης το 2015 ενώ πολλά κράτη μέλη ζητούσαν την παράταση ως το 2020. Μετά από διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι επικράτησε η λογική να συγκεραστούν οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις κάπου στην μέση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απόφαση να τελειώσει το καθεστώς των ποσοστώσεων ζάχαρης το 2017 «θα εξασφαλίσει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών της Ε.Ε. στην εγχώρια και διεθνή αγορά (καθώς οι ευρωπαϊκές εξαγωγές περιορίζονται από τον ΠΟΕ λόγω των ποσοστώσεων) και θα παράσχει στον τομέα μια μακροπρόθεσμη προοπτική».
Παράλληλα η Ε.Ε. τονίζει ότι «η ελεύθερη διάθεση προϊόντος στην εσωτερική αγορά σε λογικές τιμές θα βοηθήσει τους ενδιάμεσους και τελικούς χρήστες της ζάχαρης». Για επιπλέον ασφάλεια, θα διατηρηθούν τα πρότυπα που ισχύουν για τις σχέσεις μεταξύ παραγωγών και βιομηχανίας.
Σύμφωνα επίσης με όσα έχουν γίνει γνωστά για την μετά τις ποσοστώσεις περίοδο, η λευκή ζάχαρη θα παραμείνει επιλέξιμη για ενισχύσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ενώ οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες θα συνεχίσουν να έχουν απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της Ε.Ε.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

αδρανείς καταθέσεις !!!Το ερώτημα είναι ....υπάρχουν λογαριασμοί αδρανείς , ξεχασμένοι  !!!! αυτή την κρίσιμη οικονομική περίοδο !!! Μετατίθεται  λοιπόν ,για ένα χρόνο η δυνατότητα χρήσης των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου με σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Αν και σχετικός νόμος 4151/2013 έχει ψηφισθεί  από τον Απρίλιο από την Βουλή ,οι διατάξεις του για τις αδρανείς καταθέσεις θα ενεργοποιηθούν το 2014.
Με το νόμο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς αποσαφηνίζεται κατά τον πλέον απόλυτο τρόπο ότι μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ακόμη, στον Ν. 4151/2013 προβλέπεται η υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να ανταποκρίνεται στο κόστος της σχετικής ειδοποίησης), ενώ ορίζεται με σαφήνεια ότι το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση εικοσαετίας.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

έρχεται η...ΕΕΑ !!!Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4% θα επιβαρύνει φέτος όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 οι φορολογούμενοι, ανεξάρτητα από το εάν αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς.
Η εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή, θα επιβληθεί φέτος στα επιδόματα που καταβάλλονται σε ανέργους, αναπήρους, πολυτέκνους και χαμηλοσυνταξιούχους, στα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, στα ποσά των τόκων καταθέσεων τα οποία υπερέβησαν τα 250 ευρώ το 2012, στους τόκους από έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και REPOS, στα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων και εταιρικών μεριδίων, στα μερίσματα ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ, στις αμοιβές και τους μισθούς των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, στα εισοδήματα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και στα ποσά αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.
Τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν υποχρεωτικά και θα συναθροιστούν με τα υπόλοιπα ποσά εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ.) που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις το άθροισμα όλων αυτών των εισοδημάτων θα είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ, οπότε οι φορολογούμενοι θα υποχρεώνονται να πληρώσουν, για το συνολικό ποσό όλων των εισοδημάτων τους, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές 1% έως 4%.

συνεδριάζει το ΔΣ Ν.Ορεστιάδας....Συνεδριάζει το απόγευμα  στις 07.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ορεστιάδας ,στην αίθουσα συνεδριάσεων ,για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ü     Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Καστανεών, Ριζίων, Στέρνας.»
ü     Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Ορεστιάδας»
ü     Ενημέρωση – λήψη απόφασης για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου του Δήμου Κυπρίνου»
ü     Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2013.
ü     Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
ü     Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2013.
ü     Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας περιοχής» και ειδικών όρων αυτής
ü     Έγκριση διενέργειας προμηθειών
ü     Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας.»
ü     Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αριθμ. Πρωτ. 774/05-02-2013, με κωδικό 83 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, με τίτλο «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας», π/υ:810.957,45
ü     Τροποποίηση σύμβασης για το έργο «Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης 2.1 Publicity of Project Development    (Ενέργειες Δημοσιότητας) του έργου Cross Border Recreation Area of Maritsa River (Svilengrad) And Ardas River (Kastanies)» ως προς τη συμβατική διάρκεια.
ü     Αίτηση παράτασης για το έργο « Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης 2.1 Information Actions (ενέργειες Δημοσιότητας) του έργου «Vyssa – Svilengrad Road Life / VSRL»
ü     Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2012 στις Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. , ΑΕΝΟ, ΔΗΚΕΠΑΟ και Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας»
ü     Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010)
ü     Έγκριση 3ου ΑΠΕ – ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
ü     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Διαμορφώσεις Κοιμητήρια Κεράμου»
ü     Επανέγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης γεωτρήσεων με υπόγειο δίκτυο στο Δ.Δ. Ν. Βύσσας»
ü     Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας»
ü     Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. Νέας Βύσσας»
ü     Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανέων »
ü     Άδεια τομής οδοστρώματος και πεζοδρομίου και τοποθέτηση καμπίνας της HOL
ü     Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
ü     Έγκριση ισολογισμού 2012 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα
ü     Αντικατάσταση μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.
ü     Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας  στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
ü     Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης
ü     Διαγραφές – Διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους για το Δ.Σ.
ü     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Συλλόγου: « Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας»
ü     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για το αντάμωμα των γκαγκαβούζηδων

πρόσληψη προσωπικούΑιτήσεις από αύριο 26 Ιουνίου  ,δέχεται το γραφείο προσωπικού του ζαχαρουργείου Ν.Ορεστιάδας  για πρόσληψη ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .
Ήδη έχει αναρτηθεί στην είσοδο του εργοστασίου η σχετική προκήρυξη  για υποβολή αιτήσεων πρόσληψης 71 ατόμων , για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ζαχαρουργείου , διαφόρων  ειδικοτήτων.
Από αύριο θα δημοσιευθεί και στις τοπικές εφημερίδες.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

τέλος το .....τέλος υπέρ ΕΡΤΤην αναστολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ, αρχής γενομένης από τις 11 Ιουνίου 2013, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Σίμου Κεδίκογλου. Συγκεκριμένα, με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής ως εξής:
«Άρθρο 5
Ανταποδοτικό τέλος Η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., που γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από 11.6.2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.»
 Ακόμη, με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 4Α που αφορά στην ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού ως εξής:
«Ειδικότερα τα δικαιώματά της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και αφορούν:
α) την μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. έως τη σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και
β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραμένουν ενεργές μέχρι τη σύσταση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ασκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.»

κι πάλι για την δωδώνη...Κανένα ευχάριστο νέο για τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου δεν επεφύλασσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Στις δυόμισι περίπου ώρες που διήρκησε και με μεγάλο μέρος του χρόνου να χάνεται στη μετάφραση, αναλύθηκε η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, κυρίως όμως παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους των Ενώσεων η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ηπειρωτική κτηνοτροφία. Αν κάτι έχει πραγματική αξία από όσα ειπώθηκαν στη Γενική Συνέλευση, είναι το γεγονός ότι το αγελαδινό γάλα μειώθηκε κατά 12.000 tn  μέσα σε ένα χρόνο περίπου. Από τους 28.000 tn που παρήχθη και εισκομίστηκε στη Δωδώνη κατά την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο, στην τρέχουσα οι ποσότητες δεν θα ξεπεράσουν τους 16.000 tn .
Στη Γενική Συνέλευση εκφράστηκαν έντονοι φόβοι ότι την ίδια πορεία θα ακολουθήσει και το πρόβειο γάλα, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων που εγκαταλείπουν τις μονάδες τους. Η κτηνοτροφία λοιπόν διανύει την πιο βαθιά της κρίση και ο κίνδυνος αφανισμού είναι κάτι παραπάνω από ορατός.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εξ αιτίας των μεγάλων πλέον καθυστερήσεων στις πληρωμές των παραγωγών που δίνουν το γάλα τους στη Δωδώνη.
Ενδεικτικό είναι ότι ακόμη δεν έχει εξοφληθεί ο Μάρτιος. Και στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης όπου ετέθη το συγκεκριμένο θέμα η απάντηση ήταν γενική. Η εξόφληση θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ενώ ακόμη πιο αόριστη ήταν για την καταβολή των χρημάτων του Απριλίου.
Με αυτή την κατάσταση, σημειώνουν οι κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχει κανένα μέλλον !!!!!
Το δεύτερο στοιχείο που αναδείχθηκε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η μεγάλη συρρίκνωση των πωλήσεων της γαλακτοβιομηχανίας στην εγχώρια αγορά. Το γεγονός αυτό αναγνώρισε και ο πρόεδρος της μονάδας Μάικλ Ο' Νηλ, ο οποίος ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ψαλίδα θα κλείσει από την αύξηση των εξαγωγών !!
Μόνο που η εσωτερική αγορά ήταν βασικός πυλώνας στήριξης της Δωδώνης, άλλωστε αυτή απορροφούσε το σύνολο των νωπών προϊόντων και φυσικά οι λόγοι της μείωσης πωλήσεων δεν μπορεί να συνδυάζονται μόνο με την οικονομική κρίση. Κι αυτό γιατί άλλες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας παρουσιάζουν αύξηση των πωλήσεων τους !!!!!
Το πιο ανησυχητικό πάντως είναι ότι στη Γενική Συνέλευση δεν παρουσιάστηκε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για την πορεία και την ανάπτυξη της Δωδώνης. Επίσης δεν ακούστηκαν αυτή τη φορά οι γνωστές υποσχέσεις περί εισροής ξένων κεφαλαίων στην περιοχή και μεγαλόπνοων επενδύσεων.
Να σας θυμίσουμε…. την λυτή  ανακοίνωση της ΑΤΕbank   πριν καιρό ,που αφορούσε την πώληση της γαλακτοβιομηχανίας  
«Η ΑΤΕbank υπό Ειδική Εκκαθάριση ανακοινώνει ότι υπογράφηκε η συμφωνία για την εξαγορά του κατεχομένου από αυτή ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΩΔΩΝΗ» από το κοινοπρακτικό σχήμα «S.I.» με σύνθεση 90% την Strategic Initiatives UK LLP, επενδυτική εταιρία του εξωτερικού και 10% ΣΙΜΟΣ Food Group Α.Ε. , έναντι Τιμήματος περίπου 21 εκ.
Έντονες ήταν  τότε  οι αντιδράσεις παραγωγών, της  τοπικής κοινωνίας και των Ενώσεων καθώς η ελληνική εταιρεία-συνέταιρος των Ρώσων φέρεται να οφείλει στη Δωδώνη περί τα 11 εκατ. ευρώ από την μακροχρόνια εμπορική συνεργασία τους. Ένα περίπου μήνα μετά την πώληση ως ιδιοκτήτρια του πλειοψηφικού πακέτου εμφανίστηκε η εταιρία Todyro. Έδρα της η Λεμεσός της Κύπρου. Άλλο στοιχείο ουδέν. Ακολούθησε κι άλλη μεταβίβαση των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας , στην S.I. Foods. Limited,  για την οποία ελάχιστα στοιχεία μπορούν να αντληθούν από το διαδίκτυο. Ουσιαστικά πρόκειται για μία εταιρία που έχει ως αντικείμενο το εμπόριο ψαριών και δραστηριοποιείται μεταξύ Γκάνας και Λονδίνου.

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Παιδικό χορευτικό Πύργου
Χρήστος ,Αγγελική ,Βαγγέλης ,Βασιλική ,Τριαντάφυλλος ,Ελένη ,Χρυσοβαλάντης ,Παναγιώτα ,Γιώργος ,Κωνσταντίνος ,Πέτρος ,Ελένη ,Έλενα , Βασίλης ,Ζωή ,Αποστολία ,Κυριάκος 
Παιδικό χορευτικό Συλλόγου Γυναικών Πύργου.

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ευχαριστήριο...

Οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΕΒΟΠ & ΣΒΒΒΕ απέστειλαν στους χορηγούς επικοινωνίας  το παρακάτω ευχαριστήριο μήνυμα:
"Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων του 2ου φεστιβάλ «Θράκης Γεύσεις» που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη συμβολή σας στην επιτυχία της διοργάνωσης, που έδωσε μια νότα αισιοδοξίας στους κατοίκους της πόλης και της περιοχής μας σε καιρούς οικονομικής ύφεσης και ενθάρρυνε εσάς, τους επιχειρηματίες του τόπου, στον αγώνα σας για την εξεύρεση διεξόδου από την οικονομική – επαγγελματική στενωπό που διάγουμε.
Ευχαριστούμε και ευχόμαστε να σας έχουμε δίπλα μας και σε νέες δράσεις μας που ενδυναμώνουν τον αγώνα όλων για την ανάπτυξη του τόπου μας".