Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

αδρανείς καταθέσεις !!!Το ερώτημα είναι ....υπάρχουν λογαριασμοί αδρανείς , ξεχασμένοι  !!!! αυτή την κρίσιμη οικονομική περίοδο !!! Μετατίθεται  λοιπόν ,για ένα χρόνο η δυνατότητα χρήσης των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου με σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Αν και σχετικός νόμος 4151/2013 έχει ψηφισθεί  από τον Απρίλιο από την Βουλή ,οι διατάξεις του για τις αδρανείς καταθέσεις θα ενεργοποιηθούν το 2014.
Με το νόμο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς αποσαφηνίζεται κατά τον πλέον απόλυτο τρόπο ότι μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ακόμη, στον Ν. 4151/2013 προβλέπεται η υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να ανταποκρίνεται στο κόστος της σχετικής ειδοποίησης), ενώ ορίζεται με σαφήνεια ότι το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση εικοσαετίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου