Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Μέχρι και σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης


Μέχρι και σήμερα θα μπορούν οι καταναλωτές να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς από αύριο, 1η Μαΐου, λήγει η περίοδος διάθεσής του με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Η ζήτηση σύμφωνα με πηγές της αγοράς, παρά τις υψηλές τιμές και την κρίση είναι ιδιαίτερα αυξημένη την τελευταία περίοδο, καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν να προμηθευτούν πετρέλαιο για την επόμενη χειμερινή περίοδο, οπότε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί ο ΕΦΚ θα αυξηθεί περαιτέρω και η τελική τιμή του πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί στο 1,4 - 1,5 ευρώ το λίτρο. Ήδη σε αρκετά πρατήρια έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί, από τις 15 Οκτωβρίου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί στο 80% του αντίστοιχου ΕΦΚ στο ντήζελ κίνησης. Στόχος της αύξησης είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης αντί για κίνησης.

συνεδριάζει το Δ.Σ Ορεστιάδας


Συνεδριάζει το Δ.Σ Ορεστιάδας την Τετάρτη 02-05-2012 στις 12 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.       
Αγορά ακινήτου
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου και μελών της επιτροπής δημοπρασίας
Επιλογή προμηθευτών για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου»
Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας »
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Δήμου Ορεστιάδας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» με σκοπό την υποβολή, από αυτήν, Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» - Θεματική Προτεραιότητα «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
Αποδοχή των όρων της Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης: 75) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Έγκριση Υποβολής Αίτησης – Φακέλου για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ».
Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων (Ταξί – Αγοραία) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Τροποποίηση Καταστατικού της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία [ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ «ΤΡΙΓΩΝΟ- ΚΥΠΡΙΝΟΣ- ΒΥΣΣΑ»].
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου «Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού Κέντρου Ορεστιάδας» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 
Επανέγκριση μελέτης , όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 12/2012 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Αντικατάσταση Ιστών Φωτισμού», συνολικού προϋπολογισμού 73.481,00 € με Φ.Π.Α.
Επανέγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου « Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού»
Έγκριση μελέτης , όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 483.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση μελέτης , όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2012», συνολικού προϋπολογισμού 613.770,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Καστανεών , Ριζίων και Στέρνας», συνολικού προϋπολογισμού 615.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 1/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τρίγωνου», συνολικού προϋπολογισμού 535.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Βατότητας Βορείου κεντρικού αγροτικού δρόμου στο τοπικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Προς Τ.Δ. Στέρνα του Δήμου Ν. Βύσσας)
Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόη Ορεστιάδας»
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις , Αποκαταστάσεις και Ασφαλτοστρώσεις οδών πρώην Δήμου Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας»
Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην Οινόη»
Εισήγηση για παραχώρηση οικοπέδων σε δικαιούχους
Εισήγηση για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και για την επισκευή επικίνδυνων κτισμάτων
Λήψη απόφασης για διαμονή νομίμου αλλοδαπού πληθυσμού στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου που σχετίζεται με την λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο.
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 234/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την  Εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βύσσας
Παραχώρηση αυτοκινήτου από το Δήμο Ορεστιάδας στο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. για τις ανάγκες του.
Έγκριση ανάθεσης από την ΔΗΚΕΠΑΟ στο Δήμο Ορεστιάδας σχετικά με διαγωνισμούς της ΔΗΚΕΠΑΟ και των δομών της.
Έγκριση προκήρυξης για την θέση Δ/ντη Φιλαρμονικής και Μουσικών συνόλων της ΔΗΚΕΠΑΟ
Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου 24 τ.μ. στο χώρο των εργατικών κατοικιών Πύργου
Αιτήσεις παραιτήσεων από αγροτεμάχια
Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση συνδιοργάνωσης 12ης Ανθοκομικής έκθεσης με την ΑΕΝΟ ΑΕ
Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης  του CEV 2012 European League με τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Πετοσφαίρισης  Γυναικών
Έγκριση Συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Evros Adventure Trophy 2012» από το Δήμο Ορεστιάδας και τη Λέσχη 4x4 Έβρου.
Έγκριση μετακίνησης Αιρετών και διάθεση της πίστωσης

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

για τα καλλιεργητικά δάνεια..

Την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα επαναχορήγησης καλλιεργητικών δανείων σε αγρότες ,από την ΑΤΕ ή από άλλο πιστωτικό φορέα ,επισημαίνουν σε κοινή τους επιστολή οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων  προς  την πολιτική ηγεσία του τόπου μας.
Παράλληλα, απευθύνουν αίτημα για παράταση κατά 6 τουλάχιστον μήνες της προθεσμίας για τη μετατροπή των συνεταιρισμών ,με βάση το νόμο Σκανδαλίδη , ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τις οφειλές των ΕΑΣ και ΑΣ προς τις επιχειρήσεις τους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων.
Ωστόσο τονίζουν στην επιστολή τους πως τον τελευταίο καιρό, η μεγάλη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά εν γένει και στις οικονομικές συναλλαγές του αγροτικού τομέα ειδικότερα, περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες του Έλληνα παραγωγού να προμηθεύεται τα απαραίτητα αγροτικά εφόδια, καθιστώντας έτσι προβληματική την παραγωγή αγροτικών προϊόντων , τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Εδώ και χρόνια, ο αγροτικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες των ελληνικών εξαγωγών. Με λίγα λόγια, αποτελεί μια από τις μεγάλες ελπίδες μας για ανάκαμψη, ανάπτυξη και αποκέντρωση. Συνεπώς, στη δύσκολη οικονομικά συγκυρία που βιώνουμε, η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει, ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.
Κουβέντα όμως για τις υψηλές τιμές των εφοδίων εδώ κι χρόνια ,πολύ περισσότερο μάλιστα τώρα ,σε  μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει ο αγροτικός πληθυσμός ,αλλά κι εν γένει  η χώρα μας.
Άραγε τι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή ώστε κι ο αγρότης να απολαμβάνει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ζητούν επαναχορήγηση  καλλιεργητικών δανείων για να εισπράξουν άμεσα τα χρήματα τους ,όχι πως νοιάζονται για τον αγρότη ,τον παραγωγό κι όλα αυτά για πυλώνες  ,ανταγωνιστικότητα ,ασφαλή προϊόντα κ.α που επικαλούνται ,όταν στην χώρα μας εισάγονται το 85% των τροφίμων κι το 90% των ζωοτροφών.  Γνωρίζουν πολύ καλά πως αύξηση της ρευστότητας σημαίνει και αύξηση των εισαγόμενων  εφοδίων, όταν δυστυχώς τα περισσότερα σπόρια κι σχεδόν όλα τα φάρμακα είναι εισαγόμενα. 
Καμιά παρέμβαση , διαμαρτυρία που οδηγείται αυτή η χρόνια , λυμνάζουσα, επαναλαμβανόμενη , κατάσταση !!! 

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

νέο βιβλίο ιστορίας


Νέο βιβλίο ιστορίας θα διδάσκονται οι μαθητές της έκτης Δημοτικού, στη θέση του γνωστού βιβλίου της Μ. Ρεπούση, που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις όταν ήταν υπουργός Παιδείας η Μ. Γιαννάκου και που τελικά είχε αποσυρθεί.
Έτσι με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα διδαχθεί στη ΣΤ΄ Δημοτικού το νέο βιβλίο με τίτλο «Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου» των καθηγητών Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ι. Κολιόπουλου, Ιάκ. Μηχαηλίδη και των εκπαιδευτικών Χαρ. Μηνάογλου και Αθ. Καλιανιώτη.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής και την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του σε σχολεία, το νέο βιβλίο ιστορίας της Στ' Δημοτικού πήρε την έγκριση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο -πριν αυτό καταργηθεί- το οποίο εισηγήθηκε την εκτύπωση και την αποστολή του στα δημοτικά σχολεία.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει το ΠΣ ΑΜΘ


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,στις  30-04-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής», Μαρασλή & Πύργου γωνία, Κομοτηνή.
Τα θέματα είναι:
Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 1ο Τρίμηνο 2012. 
2η Τροποποίησης του  Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  του Οικονομικού  Έτους   2012.
Περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΔΠΘ Θράκης για την μελέτη και εκτέλεση του έργου «Παρακαλούθηση ποιότητας νερού της Περιφέρειας».
Προγραμματική Σύμβαση Επισκευής Κτηρίου Ξενώνα Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς προϋπολογισμού 330.000,00€ &Κτιρίου Κέντρου Ενημέρωσης Δαδιάς, προϋπολογισμού 165.000,00€ , της Π.Ε. Έβρου. 
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του  έργου : «Βελτίωση της Ε.Ο. 14 Δράμας – Ξάνθης, στο τμήμα από τον Νικηφόρο μέχρι Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατανιάς. 
Σύναψη Προγραμματικής  Σύμβασης για την Πράξη : «Θεματική προτεραιότητα 61 ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική & αγροτική αναγέννηση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» «κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας-Κζάρι» στην ΠΕ Ροδόπης
Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως φορέας υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Tourage» / ‘Developing Senior Tourism in Remote Regions’. 
 Διόρθωση της αρ. 343/24-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» στο Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013
Ορισμός   εκπροσώπου   για  συγκρότηση  επιτροπών  Ελέγχου  Λαϊκών Αγορών Π.Ε. ΠΑΜΘ. 
Δωρεάν παραχώρηση ενός διαμορφωτήρα στο Δήμο Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης.
Tοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές (Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας).
Θεώρηση της υπ’ αριθμ.813/2007 επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Χαράλαμπου Βλάχου, της Π.Ε. Έβρου. 
 Μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 763/2007 επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών από τη Δήμου Γεωργία στο σύζυγο της Πετράκη Γρηγόριο, της Π.Ε. Έβρου ,έγκριση των αιτήσεων για αμοιβαία αλλαγής αγοράς των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Φετά Ογλού Νουρτζάν του Ρετζέπ και Λαζάρου Αικατερίνης του Ιωάννη, της Π.Ε. Ξάνθης,έγκριση της αίτησης για μεταβίβαση της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Πασαλή Συμεών του Κυριάκου στο γιό του Πασαλή Κυριάκο-Παναγιώτη, της Π.Ε. Ξάνθη ,όμοια μεταβίβαση άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Ν. Ροδόπης ,έγκριση της αίτησης για παραίτηση της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Γύρογλου Χασάν του Αχμετ, της Π.Ε. Ξάνθης ,διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Ν.Ροδόπης από το μητρώο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Ροδόπης, λόγω διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητάς του ,όμοια και της Ξανθοπούλου Ελένης λόγω παράδοσης της άδειας της, της Π.Ε. Έβρου. 
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά  την  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας «Παραγωγής ετοίμου Σκυροδέματος» της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Περιοχή Πανοράματος, αγροκτήματος Καλλιφύτου, Δήμου Δράμας ,όμοια της  μονάδας «Ανάκτησης Μεταλλικών Πρώτων Υλών-Μονάδας Επεξεργασίας ΟΤΚΖ» της Καζαντζίδης Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε., στο αγρόκτημα Καλλιφύτου, του Δήμου Δράμας, Ν. Δράμας ,όμοια της εταιρίας «ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΪΔΟΥ ΣΙΑ Ε.Ε.» για εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων έκτασης 25.709,00 τ.μ. στη θέση «Αγίασμα» της περιοχής Δήμου Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας ,όμοια του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων  Δ.Δ. Φωλιάς» του Δήμου Παγγαίου  Ν. Καβάλας ,όμοια της εταιρίας «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για έρευνα λατομικού χώρου σχιστόλιθων έκτασης 24.890,50 τ.μ. στη θέση «Κάστρο» της περιοχής Ακροβουνίου Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας ,της εταιρείας «FHL H.KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί στον Δήμο Παρανεστίου (θέση Αγρόκτημα Μαυροκορδάτου), στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαυροκορδάτου, Παρανεστίου, Νικηφόρου, Δράμαs, της Π.Ε. Δράμας ,του έργου: (Ανόρυξη και Αξιοποίηση γεωτρήσεων για την υδρευτική ενίσχυση της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου ) το οποίο προτείνετε από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 
Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικών Λογαριασμών  της Περιφέρειας ΑMΘ για το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Έβρου. 

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Ολοκληρώθηκαν 18/4/2012 μετά από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές σε μια σειρά καθεστώτα, όπως είχε ανακοινωθεί, για την περίοδο πριν και μετά το Πάσχα. Συγκεκριμένα:
Καταβλήθηκε το ποσό  5.357.338,90 € σε 6.474 δικαιούχους στους οποίους διορθώθηκαν σφάλματα των Αιτήσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης 2011.
Καταβλήθηκε  σε 6.990 δικαιούχους το ποσό των 8.805.170,04 €, για την ειδική ενίσχυση βάμβακος περιόδου 2011 μετά τη διόρθωση των σχετικών σφαλμάτων.
Καταβλήθηκε σε 48.981 δικαιούχους το ποσό των 22.168.576,00 €, για το ποιοτικό παρακράτημα  για το σκληρό σίτο, με τιμή ενίσχυσης ανά επιλέξιμο στρέμμα τα 8 €.
Επίσης, καταβλήθηκαν υπόλοιπα χρηματικής προκαταβολής για Εξισωτική Αποζημίωση των ετών 2009 & 2010 για 15.000 περίπου δικαιούχους που προέκυψαν από διορθώσεις σφαλμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης, ύψους 17,8 εκατ. ευρώ. Άρχισε επίσης και η καταβολή της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες..
Για τους δικαιούχους των παραπάνω καθεστώτων, που υπέβαλαν αίτηση και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων των αιτήσεων, από 25/04/2012 θα είναι δυνατή η διόρθωση των σφαλμάτων, μέσω διοικητικών πράξεων.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Αι- Γιώργης 2012Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές, Λαογραφικές εκδηλώσεις « Αι- Γιώργης 2012»   που   διοργανώνουμε    την Δευτέρα 23 Απριλίου 12 ,στο  ξωκλήσι του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , στην Λεπτή  Ν. Ορεστιάδας.
 Πρόγραμμα:
 Κυριακή 22 Απριλίου: 
 19:00 Μέγας Εσπερινός στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου  Λεπτής.
  
Δευτέρα 23 Απριλίου:
7.00 – 10.00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου Λεπτής.
17.00 Λαογραφικές Εκδηλώσεις:
Συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα:
Των Γκαγκαβούζηδων Οινόης το «Κρασοχώρι »
Της Θρακικής Εστίας Σουφλίου.
Του Προσφυγικού Συλλόγου Γυναικών Λεπτής. 
 « Οι Αλησμόνητες πατρίδες»
Του Συλλόγου Θρακιωτών Λεπτής.(παδικό-εφηβικό ) « Οι Γκαγκαβούζηδες »
Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή.
 Σας περιμένουμε
Σύλλογος Θρακιωτών Λεπτής «Οι Γκαγκαβούζηδες»
Προσφυγικός σύλλογος Γυναικών Λεπτής «Οι Αλησμόνητες Πατρίδες»
Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Λεπτής

Πρόσκληση Ε.Π

Πρoσκαλoύvται τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Τακτική Συvεδρίαση, στις 25-04-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στηv αίθoυσα συvεδριάσεωv του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου μουσικής
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 54876/09-11-2011 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 58909/08-11-2011 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 59490/13-12-2011 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 948/11-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2317/23-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4363/31-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8704/10-02-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9280/13-02-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Επανεξέταση θέματος με τίτλο: «Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 17119/14-03-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)»
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 7/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά: “Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 949/11-01-2012 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

καλό Πάσχα...


Ο ΧΡΙΣΤΟΣ  δίδαξε  ,νουθέτησε ,ευεργέτησε ,θεράπευσε ,φώτισε και φανέρωσε την Αλήθεια !!!
Οι άνθρωποι απήντησαν με ταπεινώσεις ,ραπίσματα, ακάνθινο στεφάνι ,λόγχη, καρφιά ,σταύρωση !!!

Ο Θάνατος του έγινε η ζωή μας.

Μένει να δεχτούμε το μήνυμα του ερχομού της Ανάστασης του......

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

κι πάλι για τις εφορίες


Το Υπουργείο Οικονομικών ,αποφάσισε από τις αρχές Νοεμβρίου του 2011 ,να καταργήσει τα Τμήματα Ελέγχου των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών  Α’ και Β’ τάξης στις εφορείες και να μεταφέρει τις αρμοδιότητες τους σε μία και μοναδική Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης, της οποίας η έδρα θα είναι η  πρωτεύουσα του κάθε νομού, επικαλούμενη την  αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών με την παράλληλη εξοικονόμηση προσωπικού. Άλλωστε η ενέργεια αυτή  απορρέει κι από τις δεσμεύσεις  της χώρας μας απέναντι στο 2ο μνημόνιο που υπογράψαμε. Αποτελεί δηλ εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 2011-2013  και το πόρισμα της επιτροπής του υπουργείου οικονομικών, προβλέπει την δημιουργία μιας εφορείας  σε κάθε νομό με ταυτόχρονο κλείσιμο τον υπόλοιπων Δ.Ο.Υ. Αυτό σημαίνει το κλείσιμο περίπου 200 ΔΟΥ.
Συγκεκριμένα για το Ν. Έβρου προβλέπεται η δημιουργία μιας Δ.Ο.Υ με έδρα την Αλεξανδρούπολη και την ταυτόχρονη κατάργηση των Δ.Ο.Υ Ορεστιάδας ,Διδυμοτείχου και Σουφλίου . Πάντοτε όμως μια «οριζόντια» εφαρμογή απόφασης   δημιουργεί άπειρα προβλήματα. Οι φορολογούμενοι του Βόρειου Έβρου, και κυρίως οι ελεύθεροi επαγγελματίες , οι  έμποροι υποχρεώνονται πια  να διανύουν τεράστιες αποστάσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
Η πρωτεύουσα του νομού Έβρου ,  η Αλεξανδρούπολη,  απέχει πλέον των 190 km από το τελευταίο σημείο της χωρικής της αρμοδιότητας, το οποίο είναι και το τελευταίο σημείο της ελληνικής επικράτειας στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας (Ορμένιο). Η πόλη της Ορεστιάδας απέχει 115 km από την πόλη της Αλεξανδρούπολης και αυτή του Διδυμοτείχου 95 km
Ο Υπουργός Οικονομικών στην συνάντηση του Συνδέσμου και φορέων της περιοχής μας  , δήλωσε πως  δεν χρειάζονται πλέον οι  Εφορίες γιατί όλες οι υποθέσεις  θα διεκπεραιώνονται  μέσου του taxis. Η αλήθεια είναι όμως πως  η Δ.Ο.Υ. της Αλεξανδρούπολης ακόμη -όπως τόνισε  η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Β. Έβρου - δεν διαθέτει τα στοιχεία των φορολογουμένων των καταργηθεισών Δ.Ο.Υ. Επίσης,  ο κάθε ενδιαφερόμενος  από το Β. Έβρο είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει με δικά του έξοδα τους εφοριακούς από την Αλεξανδρούπολη, που θα κάνουν τον έλεγχο και έπειτα να επιστρέψει τους υπαλλήλους στην Αλεξανδρούπολη, καθώς δεν εγκρίνονται οδοιπορικά γι’ αυτούς από  την πολιτεία.
Μηηη μου πείτε !!! «ελκυστικό» επενδυτικό περιβάλλον !!!! ααααχ!!! Πότε !!! ερημοποίηση  , μαρασμός της παραμεθορίου περιοχής ….

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

επίσκεψη γκαγκαούζων


Αντιπροσωπεία των Γκαγκαούζων της Μολδαβίας που ζουν στην αυτόνομη Δημοκρατία της Γκαγκαουζίας και των Γκαγκαούζων που ζουν στη Βουλγαρία, στην περιοχή της Βάρνας, δέχθηκε την Τρίτη 3 Απριλίου , ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός και είχε την ευκαιρία να αναπτύξει την αναγκαιότητα επικοινωνίας των απανταχού Γκαγκαούζων με εκείνους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με επίκεντρο την πόλη της Νέας Ορεστιάδας.
Οι Γκαγκαούζοι ή Γκαγκαβούζοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που μιλούν την Τουρκική γλώσσα και είναι ιδιαίτερα πιστοί στις παραδόσεις των προγόνων τους. Ζουν στην Μολδαβία, περίπου 190.000, στην Ουκρανία και στην Βουλγαρία.

Συνεδριάζει το Π.Σ Α.Μ.Θ


 Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις  09-04-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για παραχώρηση μηχανήματος έργου (ισοπεδωτήρας γαιών) στον Δήμο Αβδήρων και στο Δήμο Μύκης.
Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/95 Περιφερειακών Ενοτήτων  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του  Ν.Δράμας  ,ΠΕ Καβάλας ,για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα του Ν. Ξάνθης, όμοια στους ποταμούς Κομψάτο, Βοζβόζη, Λίσσο,  στους   παραπόταμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα του  Ν. Ροδόπης λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης: Συνεργασία στον τομέα της προστασίας των ακτών και περιβάλλοντος με το ερευνητικό έργο «Διερεύνηση των Φαινομένων Διάβρωσης στην Ανατολική Ακτή Κόλπου Καβάλας από εκβολές Νέστου μέχρι Ν. Καρβάλη» και εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση των Υδρογεωλογικών και Γεωτεχνικών Συνθηκών στο Ν.Καβάλας με την Εφαρμογή Πρότυπων Γεωφυσικών Μεθόδων» και εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας
Έγκριση όρων Διαπιστωτικής Πράξης που αφορά τη μεταφορά των μαθητών στο Νομό Έβρου με το ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Α. Ε. κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012» 
Πρόταση εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην Πρόσκληση Στοχευμένων Έργων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος της Μεσογείου».
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  που αφορά  την  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Βιομηχανίας «Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, συστημάτων προστασίας από υπερτάσεις, ηλεκτρικών καλωδίων και εξαρτημάτων καλωδίων» της PEHKAΠ Α.Ε., που λειτουργεί στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου(παράταση) έκτασης  26.735  τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων (θέση Βράχια) του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.               
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου(παράταση) έκτασης  80.845,00  τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογείων (θέση Άσπρες Πέτρες) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.               
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,00 MWp» από την εταιρία Abdera Energy LTD, στη θέση «ΝΑΪΟΜΠΑΣΗ» του Δήμου Αβδήρων, Ν.Ξάνθης.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «Αλιευτικός Λιμενίσκος Ποτού Θάσου» στον Ν. Καβάλας.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  του έργου: «Εγκατάσταση συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο υπ’ αριθμ. 68 τεμάχιο, ιδιοκτησίας της «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.», στην κτηματική περιοχή Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου, Π.Ε Ροδόπης.
Επικύρωση Πρακτικών 3ης  Συνεδρίασης.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

συνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας την Πέμπτη  05-04-2012 στις 7 το απόγευμα  για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:
 ü     Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2012
ü     Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012
ü     Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΚΠΑΑΔΟ  2012
ü     Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.»
ü     Επικαιροποίηση σύμβασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΗΗΕ στο Δήμο Ορεστιάδας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας.
ü     Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων –εκτάσεις και οικήματα- ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου.
ü     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «εργασίες επισκευής Δημοτικού κτιρίου στον πεζόδρομο Σοφίας Νικολάου.»
ü     Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και διάθεση  της πίστωσης.