Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει το ΠΣ ΑΜΘ


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,στις  30-04-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής», Μαρασλή & Πύργου γωνία, Κομοτηνή.
Τα θέματα είναι:
Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά το 1ο Τρίμηνο 2012. 
2η Τροποποίησης του  Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  του Οικονομικού  Έτους   2012.
Περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΔΠΘ Θράκης για την μελέτη και εκτέλεση του έργου «Παρακαλούθηση ποιότητας νερού της Περιφέρειας».
Προγραμματική Σύμβαση Επισκευής Κτηρίου Ξενώνα Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς προϋπολογισμού 330.000,00€ &Κτιρίου Κέντρου Ενημέρωσης Δαδιάς, προϋπολογισμού 165.000,00€ , της Π.Ε. Έβρου. 
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του  έργου : «Βελτίωση της Ε.Ο. 14 Δράμας – Ξάνθης, στο τμήμα από τον Νικηφόρο μέχρι Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατανιάς. 
Σύναψη Προγραμματικής  Σύμβασης για την Πράξη : «Θεματική προτεραιότητα 61 ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική & αγροτική αναγέννηση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» «κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας-Κζάρι» στην ΠΕ Ροδόπης
Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως φορέας υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Tourage» / ‘Developing Senior Tourism in Remote Regions’. 
 Διόρθωση της αρ. 343/24-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» στο Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013
Ορισμός   εκπροσώπου   για  συγκρότηση  επιτροπών  Ελέγχου  Λαϊκών Αγορών Π.Ε. ΠΑΜΘ. 
Δωρεάν παραχώρηση ενός διαμορφωτήρα στο Δήμο Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης.
Tοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές (Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας).
Θεώρηση της υπ’ αριθμ.813/2007 επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Χαράλαμπου Βλάχου, της Π.Ε. Έβρου. 
 Μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 763/2007 επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών από τη Δήμου Γεωργία στο σύζυγο της Πετράκη Γρηγόριο, της Π.Ε. Έβρου ,έγκριση των αιτήσεων για αμοιβαία αλλαγής αγοράς των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Φετά Ογλού Νουρτζάν του Ρετζέπ και Λαζάρου Αικατερίνης του Ιωάννη, της Π.Ε. Ξάνθης,έγκριση της αίτησης για μεταβίβαση της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Πασαλή Συμεών του Κυριάκου στο γιό του Πασαλή Κυριάκο-Παναγιώτη, της Π.Ε. Ξάνθη ,όμοια μεταβίβαση άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Ν. Ροδόπης ,έγκριση της αίτησης για παραίτηση της άδειας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Γύρογλου Χασάν του Αχμετ, της Π.Ε. Ξάνθης ,διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Ν.Ροδόπης από το μητρώο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Ροδόπης, λόγω διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητάς του ,όμοια και της Ξανθοπούλου Ελένης λόγω παράδοσης της άδειας της, της Π.Ε. Έβρου. 
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά  την  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας «Παραγωγής ετοίμου Σκυροδέματος» της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Περιοχή Πανοράματος, αγροκτήματος Καλλιφύτου, Δήμου Δράμας ,όμοια της  μονάδας «Ανάκτησης Μεταλλικών Πρώτων Υλών-Μονάδας Επεξεργασίας ΟΤΚΖ» της Καζαντζίδης Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε., στο αγρόκτημα Καλλιφύτου, του Δήμου Δράμας, Ν. Δράμας ,όμοια της εταιρίας «ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΪΔΟΥ ΣΙΑ Ε.Ε.» για εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων έκτασης 25.709,00 τ.μ. στη θέση «Αγίασμα» της περιοχής Δήμου Ελευθερούπολης Ν. Καβάλας ,όμοια του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων  Δ.Δ. Φωλιάς» του Δήμου Παγγαίου  Ν. Καβάλας ,όμοια της εταιρίας «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για έρευνα λατομικού χώρου σχιστόλιθων έκτασης 24.890,50 τ.μ. στη θέση «Κάστρο» της περιοχής Ακροβουνίου Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας ,της εταιρείας «FHL H.KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί στον Δήμο Παρανεστίου (θέση Αγρόκτημα Μαυροκορδάτου), στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαυροκορδάτου, Παρανεστίου, Νικηφόρου, Δράμαs, της Π.Ε. Δράμας ,του έργου: (Ανόρυξη και Αξιοποίηση γεωτρήσεων για την υδρευτική ενίσχυση της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου ) το οποίο προτείνετε από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 
Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικών Λογαριασμών  της Περιφέρειας ΑMΘ για το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Έβρου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου