Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει το Π.Σ Α.Μ.Θ


 Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις  09-04-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για παραχώρηση μηχανήματος έργου (ισοπεδωτήρας γαιών) στον Δήμο Αβδήρων και στο Δήμο Μύκης.
Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/95 Περιφερειακών Ενοτήτων  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του  Ν.Δράμας  ,ΠΕ Καβάλας ,για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα του Ν. Ξάνθης, όμοια στους ποταμούς Κομψάτο, Βοζβόζη, Λίσσο,  στους   παραπόταμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα του  Ν. Ροδόπης λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης: Συνεργασία στον τομέα της προστασίας των ακτών και περιβάλλοντος με το ερευνητικό έργο «Διερεύνηση των Φαινομένων Διάβρωσης στην Ανατολική Ακτή Κόλπου Καβάλας από εκβολές Νέστου μέχρι Ν. Καρβάλη» και εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση των Υδρογεωλογικών και Γεωτεχνικών Συνθηκών στο Ν.Καβάλας με την Εφαρμογή Πρότυπων Γεωφυσικών Μεθόδων» και εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας
Έγκριση όρων Διαπιστωτικής Πράξης που αφορά τη μεταφορά των μαθητών στο Νομό Έβρου με το ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Α. Ε. κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012» 
Πρόταση εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην Πρόσκληση Στοχευμένων Έργων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος της Μεσογείου».
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  που αφορά  την  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Βιομηχανίας «Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, συστημάτων προστασίας από υπερτάσεις, ηλεκτρικών καλωδίων και εξαρτημάτων καλωδίων» της PEHKAΠ Α.Ε., που λειτουργεί στην ΒΙ.ΠΕ. Δράμας.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου(παράταση) έκτασης  26.735  τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων (θέση Βράχια) του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.               
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου(παράταση) έκτασης  80.845,00  τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Κοκκινογείων (θέση Άσπρες Πέτρες) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.               
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,00 MWp» από την εταιρία Abdera Energy LTD, στη θέση «ΝΑΪΟΜΠΑΣΗ» του Δήμου Αβδήρων, Ν.Ξάνθης.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «Αλιευτικός Λιμενίσκος Ποτού Θάσου» στον Ν. Καβάλας.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  του έργου: «Εγκατάσταση συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο υπ’ αριθμ. 68 τεμάχιο, ιδιοκτησίας της «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.», στην κτηματική περιοχή Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου, Π.Ε Ροδόπης.
Επικύρωση Πρακτικών 3ης  Συνεδρίασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου