Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

συνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας την Πέμπτη  05-04-2012 στις 7 το απόγευμα  για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:
 ü     Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2012
ü     Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012
ü     Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΚΠΑΑΔΟ  2012
ü     Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.»
ü     Επικαιροποίηση σύμβασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΗΗΕ στο Δήμο Ορεστιάδας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας.
ü     Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων –εκτάσεις και οικήματα- ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου.
ü     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «εργασίες επισκευής Δημοτικού κτιρίου στον πεζόδρομο Σοφίας Νικολάου.»
ü     Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και διάθεση  της πίστωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου