Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

συνεδριάζει το Δ.Σ Ορεστιάδας


Συνεδριάζει το Δ.Σ Ορεστιάδας την Τετάρτη 02-05-2012 στις 12 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.       
Αγορά ακινήτου
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου και μελών της επιτροπής δημοπρασίας
Επιλογή προμηθευτών για την εργασία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου»
Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας »
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Δήμου Ορεστιάδας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» με σκοπό την υποβολή, από αυτήν, Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» - Θεματική Προτεραιότητα «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
Αποδοχή των όρων της Ανοιχτής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης: 75) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Έγκριση Υποβολής Αίτησης – Φακέλου για την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ».
Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων (Ταξί – Αγοραία) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Τροποποίηση Καταστατικού της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία [ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ «ΤΡΙΓΩΝΟ- ΚΥΠΡΙΝΟΣ- ΒΥΣΣΑ»].
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου «Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού Κέντρου Ορεστιάδας» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 
Επανέγκριση μελέτης , όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 12/2012 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Αντικατάσταση Ιστών Φωτισμού», συνολικού προϋπολογισμού 73.481,00 € με Φ.Π.Α.
Επανέγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου « Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού»
Έγκριση μελέτης , όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 483.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση μελέτης , όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2012», συνολικού προϋπολογισμού 613.770,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Καστανεών , Ριζίων και Στέρνας», συνολικού προϋπολογισμού 615.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 1/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τρίγωνου», συνολικού προϋπολογισμού 535.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Βατότητας Βορείου κεντρικού αγροτικού δρόμου στο τοπικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας (Προς Τ.Δ. Στέρνα του Δήμου Ν. Βύσσας)
Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόη Ορεστιάδας»
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις , Αποκαταστάσεις και Ασφαλτοστρώσεις οδών πρώην Δήμου Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας»
Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης στην Οινόη»
Εισήγηση για παραχώρηση οικοπέδων σε δικαιούχους
Εισήγηση για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και για την επισκευή επικίνδυνων κτισμάτων
Λήψη απόφασης για διαμονή νομίμου αλλοδαπού πληθυσμού στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου που σχετίζεται με την λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο.
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 234/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την  Εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βύσσας
Παραχώρηση αυτοκινήτου από το Δήμο Ορεστιάδας στο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. για τις ανάγκες του.
Έγκριση ανάθεσης από την ΔΗΚΕΠΑΟ στο Δήμο Ορεστιάδας σχετικά με διαγωνισμούς της ΔΗΚΕΠΑΟ και των δομών της.
Έγκριση προκήρυξης για την θέση Δ/ντη Φιλαρμονικής και Μουσικών συνόλων της ΔΗΚΕΠΑΟ
Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου 24 τ.μ. στο χώρο των εργατικών κατοικιών Πύργου
Αιτήσεις παραιτήσεων από αγροτεμάχια
Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας
Έγκριση συνδιοργάνωσης 12ης Ανθοκομικής έκθεσης με την ΑΕΝΟ ΑΕ
Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης  του CEV 2012 European League με τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Πετοσφαίρισης  Γυναικών
Έγκριση Συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Evros Adventure Trophy 2012» από το Δήμο Ορεστιάδας και τη Λέσχη 4x4 Έβρου.
Έγκριση μετακίνησης Αιρετών και διάθεση της πίστωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου