Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ


Ολοκληρώθηκαν 18/4/2012 μετά από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές σε μια σειρά καθεστώτα, όπως είχε ανακοινωθεί, για την περίοδο πριν και μετά το Πάσχα. Συγκεκριμένα:
Καταβλήθηκε το ποσό  5.357.338,90 € σε 6.474 δικαιούχους στους οποίους διορθώθηκαν σφάλματα των Αιτήσεων της Ενιαίας Ενίσχυσης 2011.
Καταβλήθηκε  σε 6.990 δικαιούχους το ποσό των 8.805.170,04 €, για την ειδική ενίσχυση βάμβακος περιόδου 2011 μετά τη διόρθωση των σχετικών σφαλμάτων.
Καταβλήθηκε σε 48.981 δικαιούχους το ποσό των 22.168.576,00 €, για το ποιοτικό παρακράτημα  για το σκληρό σίτο, με τιμή ενίσχυσης ανά επιλέξιμο στρέμμα τα 8 €.
Επίσης, καταβλήθηκαν υπόλοιπα χρηματικής προκαταβολής για Εξισωτική Αποζημίωση των ετών 2009 & 2010 για 15.000 περίπου δικαιούχους που προέκυψαν από διορθώσεις σφαλμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης, ύψους 17,8 εκατ. ευρώ. Άρχισε επίσης και η καταβολή της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες..
Για τους δικαιούχους των παραπάνω καθεστώτων, που υπέβαλαν αίτηση και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων των αιτήσεων, από 25/04/2012 θα είναι δυνατή η διόρθωση των σφαλμάτων, μέσω διοικητικών πράξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου