Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Σχολικά βιβλία


Εθελοντικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης των σχολικών βιβλίων θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Παιδείας. Η υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου, με επιστολή της στα σχολεία, καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα επιστρέφοντας τα βιβλία τους, τη Δευτέρα 06/06/2011, στα σχολεία.
Η δράση αποτελεί πανελλήνια προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη στάσης σεβασμού για το δημόσιο αγαθό, αλλά και για την περιβαλλοντική, χρηστική και συναισθηματική αξία του βιβλίου.
Όσα βιβλία έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση θα μοιραστούν στους νέους μαθητές το Σεπτέμβριο 2011, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για ανακύκλωση.
Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2011 τα σχολεία με το μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών βιβλίων θα βραβευθούν με παροχή εκπαιδευτικού υλικού από το ΟΕΔΒ.
 Θα βραβευθεί, επίσης, το σχολείο που θα δημιουργήσει την καλύτερη αφίσα προώθησης του Προγράμματος, η οποία θα ανατυπωθεί και θα σταλεί σε όλα τα σχολεία

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Κι πάλι για την ζάχαρη

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ αποφάσισε την λειτουργία και των τριών εργοστασίων», καθησυχάζει με έγγραφο του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης. Το έγγραφο διαβιβάστηκε προς απάντηση ερώτησης της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ευαγγελίας Αμμανατίδου Πασχαλίδου, με την οποία εξέφραζε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να μπει «λουκέτο» στα δύο εργοστάσια της ΕΒΖ στη Βόρειο Ελλάδα.
Η βουλευτής είχε καταγγείλει μια «σειρά από λανθασμένους κυβερνητικούς χειρισμούς» και είχε επισημάνει ότι «οι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα δεν πείστηκαν να σπείρουν τεύτλα θεωρώντας ανεπαρκή τα προβλεπόμενα οικονομικά κίνητρα μετά και το απογοητευτικό 2010 που θεωρήθηκε και η χειρότερη χρονιά της δεκαετίας».
Όπως διευκρινίζει ο κ. Σκανδαλίδης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινώσει ότι η καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από το καλλιεργητικό έτος 2012. Σημειώνει επιπλέον ότι η ΕΒΖ ΑΕ επιδιώκει τη διατήρηση της τευτλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα με στόχο την παραγωγή της Εθνικής Ποσόστωσης Ζάχαρης.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Ασφαλιστική κάλυψη ΕΛΓΑ


Με το νέο σύστημα υπάρχει μια καθαρή σχέση μεταξύ των αγροτών και του ΕΛΓΑ υποστήριξε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεόδωρος Σαρρής και εξήγησε: «Οι αγρότες με το νέο σύστημα ό,τι συνεισφέρουν θα το γνωρίζουν και θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια είναι η απαίτησή τους, ποια είναι ασφαλιστική τους κάλυψη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κάλυψή τους, κάτι που δεν γνώριζαν στο παρελθόν και γι’ αυτό το λόγο συνήθως ήταν υποχρεωμένοι να προσφεύγουν σε πολιτικά μέσα, πολιτικές παρεμβάσεις και πολλές φορές σε κινητοποιήσεις.
Σήμερα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Θα είναι καθαρή η σχέση μεταξύ μας και κυρίως τα χρήματα που θα καταβάλουν οι αγρότες θα πηγαίνουν στο ταμείο του ΕΛΓΑ οπωσδήποτε. Όχι όπως στο παρελθόν που πηγαίνανε στις τσέπες μεσαζόντων οι οποίοι τα παρακρατούσαν και δεν τα απέδιδαν στον ΕΛΓΑ». Αυτή όπως εξήγησε ο κ. Σαρρής είναι και η βασική διαφορά του παλιού συστήματος με το νέο, «μια διαφορά που καθιστά τον ΕΛΓΑ βιώσιμο και άρα πραγματικό εργαλείο στα χέρια των αγροτών».

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Leader I


Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία στηριζόταν στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της οδήγησαν σ’ ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αυτό της LEADER II. Στην Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (2000-2006), η πρωτοβουλία συνεχίστηκε με το LEADER+, επιδιώκοντας να ανακαλύψει τρόπους αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων των διαρθρωτικών δομών και πολιτικών στον αγροτικό χώρο. Κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), η προσέγγιση LEADER, ενσωματώνεται πλέον στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), ως διακριτός Άξονας 4, ο οποίος  εξυπηρετεί τους λοιπούς Άξονες του προγράμματος και  παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητοποίησης του αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα, μέσω της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας, από Ομάδες Τοπικής Δράσης, στην οποία εκπροσωπούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής παρέμβασης.
Μετά την εμπειρία των προηγούμενων εφαρμογών η προσέγγιση LEADER εφαρμόζεται σε ορεινές, μειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών.  Ο πληθυσμός των περιοχών παρέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 150.000 κατοίκων, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα έως 5.000 κατοίκους, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχής δημοτικών διαμερισμάτων έως 10.000 κατοίκους. Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων στα οποία αποτυπώνεται η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κάθε περιοχής, πραγματοποιούνται από τοπικά εταιρικά σχήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.  Για τη διαχείριση κάθε τοπικού προγράμματος LEADER, λειτουργεί η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER – ΕΔΠ, η οποία αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν Δήμοι, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.Κατά κανόνα, το έργο των Ομάδων Τοπικής Δράσης, έχουν αναλάβει, μετά από ανοιχτή διαδικασία προκήρυξης,  Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α. Μέχρι σήμερα έχουν επιλεγεί 43 Ομάδες Τοπικής Δράσης σε όλη τη χώρα.  Στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων LEADER μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που αποσκοπούν:
  • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων (Μέτρο 123)
  • στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311)
  • στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312)
  • στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313)
  • σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (Μέτρο 321)
  • στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (Μέτρο 322)
  • στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (Μέτρο 323)

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Cesaria Evora


 Η ιστοσελίδα μας ασχολείται  κυρίως με θέματα  που έχουν σχέση με την  Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Γεωργία.
Θεωρήσαμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να σας ενημερώσουμε για την   μοναδική συναυλία μια μεγάλης ντίβας , της  Cesaria Evora , η  οποία  θα μας μαγέψει στις  06 Ιουνίου 2011, ζωντανά στο Θέατρο του Λυκαβηττού στην Αθήνα.
Μετά από ένα χρόνο απουσίας, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε, η βασίλισσα της ethnic μουσικής από το Πράσινο Ακρωτήρι, επιστρέφει στη σκηνή.
Η Cesaria  Evora  «η ξυπόλυτη ντίβα», προσωνύμιο που της δόθηκε από τη μόνιμη συνήθειά της να τραγουδά  ξυπόλυτη ,χωρίς παπούτσια ,ακόμη και σήμερα , εκφράζοντας έτσι την  αντίθεσή της προς τη συνεχιζόμενη φτώχεια της πατρίδας της ,γεννήθηκε το 1941 στο Sao Vincente του Cape Verde.
Σήμερα θεωρείται η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα της morna. Το συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα, διαδεδομένο στα νησιά του αρχιπελάγους ανοιχτά της Σενεγάλης, γεννήθηκε από την καταπίεση των Ευρωπαίων Αποικιοκρατών.
Με τα τραγούδια  της , περιγράφει με παράπονο ,την νοσταλγία της ελευθερίας, τα σκλαβοπάζαρα, τη προδομένη αγάπη, την αδικία ,την καταπίεση ,τα ακυρωμένα όνειρα, την σκληρή ζωή στο φτωχό νησί της.
Την Δευτέρα  λοιπόν 06  Ιουνίου  η Cesaria  Evora  στην Αθήνα με την μεγάλη επιτυχία της , το Sodade……

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ


Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 10.029 δικαιούχων παραγωγών ,σήμερα Παρασκευή ,έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις φυτικού ύψους 10,6 εκατ. ευρώ
Η καταβολή αφορά μέρος των ζημιών που επήλθαν από διάφορα ζημιογόνα αίτια (παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση, ανεμοθύελλα κλπ) τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2010 –Δεκεμβρίου 2010, στους ακόλουθους νομούς:
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσων, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδος, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Φωκίδος, Χαλκιδικής και Χίου.
Η καταβολή των αποζημιώσεων για τις υπόλοιπες ζημιές του ίδιου χρονικού διαστήματος θα ολοκληρωθεί:
 α) για τους πατατοπαραγωγούς έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας,
β) για τα προϊόντα των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η περίοδος εμπορίας σταδιακά εντός του επόμενου διμήνου.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Εκδήλωση συζήτηση.


Η δημοτική παράταξη «Νέα Αρχή» στα πλαίσια των δράσεων της για την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενεργοποίηση της τοπικής αγοράς, διοργανώνει εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Τόνωση της τοπικής οικονομίας».
Η εκδήλωση – συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 στις 7:30μμ στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στην Νέα Ορεστιάδα.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης – συζήτησης έχει ως εξής:
7.30 – 7.40 : Ενθάρρυνση της κτηνοτροφίας στο Βόρειο Έβρο (Δαδούσης Κων/νος, Κτηνίατρος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας)
7.40 – 7.50 : Προοπτικές της γεωργίας στον Βόρειο Έβρο (Τσακίρης Στέλιος, Γεωπόνος)
7.50 – 8.00 : Διευθέτηση βίζας διέλευσης Τούρκων πολιτών προς Ελλάδα (Δημητριάδης Βασίλης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνών Βορείου Έβρου)
8.00 – 8.15 : Ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο δήμο Ορεστιάδας (Αδαμίδης Αδάμ, Γεωλόγος – Γεωθερμικός)
8.15 – 8.30 : Αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων περιοχής (Χαμαλίδης
Λευτέρης, Επικεφαλής Συνδυασμού «Νέα Αρχή»)
8.30 – 9.00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Για την τιμή παρέμβασης στα σιτηρά

Την άρνησή της πρότασης της Πολωνίας για αύξηση της τιμής παρέμβασης των σιτηρών στα 130 ευρώ ο τόνος τόνισε ο προεδρεύον, Ούγγρος υπουργός Γεωργίας, Sandor Fazekas, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου, στις Βρυξέλλες. Τις συζητήσεις του συμβουλίου απασχόλησαν κυρίως το θέμα προστασίας των ευρωπαϊκών δασών και της υγείας των μελισσών.
Όσον αφορά το θέμα της παρέμβασης στα σιτηρά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου η Πολωνία ζήτησε την αύξηση της τιμής παρέμβασης των σιτηρών, ως απάντηση στην ταχεία αύξηση του κόστους παραγωγής. Ειδικότερα, η Πολωνία πρότεινε να αυξηθεί η τιμή παρέμβασης των σιτηρών σε 130 ευρώ ανά τόνο. Από την πλευρά του ο προεδρεύον, Ούγγρος υπουργός Γεωργίας, Sandor Fazekas τόνισε  στην συνέντευξη Τύπου για το θέμα ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Ντατσιάν Τσιόλος έχει εκφραστεί υπέρ της διατήρησης των πραγματικών τιμών παρέμβασης. «Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ισχύουσα τιμή παρέμβασης των 101 ευρώ εκπληρώνει το ρόλο της. Ως εκ τούτου, η αύξηση της δεν είναι επίκαιρη αυτή την περίοδο. Το Συμβούλιο αναγνώρισε τη θέση της Επιτροπής», πρόσθεσε ο κ. Φαζέκα.
Στο μεταξύ, η ξηρασία που έπληξε τον Απρίλη τη Γαλλία και άλλες χώρες του Βορρά αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την απόδοση της φετινής σοδειάς στο σιτάρι, καθώς η ανομβρία έπληξε τα φυτά σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, η γαλλική αντιπροσωπεία ζήτησε από το Συμβούλιο υπουργών να αφήσει στην άκρη μία προκαταβολή από τις άμεσες ενισχύσεις της 16ης Οκτωβρίου. Η Κομισιόν θα αξιολογήσει την πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Α.Π.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πολωνία ζήτησε επίσης την αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής ζάχαρης κάθε κράτους μέλους κατά 15%, αρχίζοντας από την περίοδο 2011-2012. Σε απάντησή του ο κ. Φαζέκα δήλωσε για το θέμα ότι «Πολλά κράτη μέλη υποστήριξαν την πολωνική πρόταση, η Επιτροπή έδωσε λεπτομερή στοιχεία για την πραγματική κατάσταση, την ίδια ώρα που ο Επίτροπος Γεωργίας Ντατσιάν Τσιόλος μελετά τη λύση των εισαγωγών».

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Φοιτητικές εκλογές


Οι φοιτητικές εκλογές πραγματοποιούνται σήμερα , σε όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας  μας και αναμένεται να συμμετάσχουν, σύμφωνα πάντα με τις παρατάξεις, περισσότεροι από 120.000 φοιτητές.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας σήμερα Τρίτη  17-05-2011 στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ. Οι 33  Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να συζητήσουν 46 θέματα που απασχολούν τον Δήμο αυτή την περίοδο. Μετά την απόφαση της Δημοτικής αρχής να μη μεταδίδονται ζωντανά οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ,εκτιμούμε πως η αναφορά και οι επισημάνσεις σε σημαντικά θέματα συζήτησης δεν έχουν ποιότητα και αξία  . «Κεκλισμένων των θυρών » πια ουσιαστικά θα γίνει η συνεδρίαση του ΔΣ για μια ακόμη φορά καθώς τα φώτα της διαφάνειας έχουν σβήσει .Το ανοιχτό παράθυρο ,μέσα από το οποίο έμπαινε φως ενημέρωσης  και άποψης  για τις αποφάσεις του Δήμου ,που αφορούν τον Δημότη έχει πια σφραγιστεί.

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Για την ζάχαρη


Την απόφαση της διοίκησης της ΑΤΕbank να εφαρμόσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που προβλέπει μείωση του λειτουργικού της κόστος κατά 25% μέχρι το 2013 και απεμπλοκή από όλες τις θυγατρικές του μη χρηματοπιστωτικού τομέα επανέλαβε σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη ο διοικητής της τράπεζας, Θ. Πανταλάκης. Παράλληλα, ο «ισχυρός άνδρας» της Αγροτικής αναφέρθηκε στα σχέδια και τις προθέσεις της τράπεζας όσον αφορά τις θυγατρικές του αγροτικού τομέα.
Ειδικότερα, για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), στην οποία η ΑΤΕ κατέχει ποσοστό άνω του 82%, ο κ. Πανταλάκης σημείωσε ότι, «από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει ενδιαφέρον» εξαγοράς, με βάση τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα του συμβούλου. Σε σχέση με τα τρία εργοστάσια της εταιρίας, σε Σέρρες, Ορεστιάδα και Πλατύ, που κινδύνευαν να κλείσουν λόγω έλλειψης πρώτης ύλης, επεσήμανε ότι «είτε τα κλείσεις είτε τ΄ανοίξεις, οι μεταβολές είναι πολύ μικρές», οπότε θα μείνουν ανοιχτά.
Όσον αφορά την απροθυμία των αγροτών να σπείρουν τεύτλα, την απέδωσε όχι στις τιμές που προσφέρθηκαν («στο παρελθόν, με τις επιδοτήσεις, οι τιμές ήταν πολλές φορές εξωπραγματικές», είπε χαρακτηριστικά), αλλά στη σταδιακή εξάλειψη των κοινοτικών επιδοτήσεων. «Όλη η γκρίνια είναι γιατί η ΕΒΖ δεν αγοράζει σκουπίδια όπως τεύτλα με ζαχαρικό τίτλο (pol) 6%, που η επεξεργασία τους συνεπάγεται διπλό βιομηχανικό κόστος», είπε χαρακτηριστικά.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Τη 16η Μαΐου ορίζει, με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης.
Σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 262346/24-3-2010 ΚΥΑ οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης έτους 2011 δύναται να υποβληθούν έως 15 Μαΐου 2011, καταληκτική ημερομηνία υποβολής και της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011.
Στην ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει ότι δεδομένου ότι η 15η Μαΐου συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της 16η Μαΐου 2011.

16-17 Μαίου στην Ορεστιάδα


Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης θα βρίσκεται το διάστημα 16 και 17 Μαΐου στην Ορεστιάδα, όπου θα ξεκινήσει μια διαβούλευση με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής.
«Προσπαθούμε μέσα από την διαβούλευση να συναντιόμαστε με την θεσμική κοινωνία, να επικαιροποιούμε τους στόχους που βάλαμε, να κάνουμε σχεδιασμούς και να ανασχεδιάζουμε ορισμένα πράγματα», σχολίασε ο Περιφερειάρχης.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Απογραφή πληθυσμού


Η γενική απογραφή πληθυσμού και κατοικιών ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες 15 μέρες και θα συγκεντρώσει δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.

Ακαρπία σε πολλά είδη


Οι κλιματικές συνθήκες του χειμώνα, δηλαδή ο θερμός Ιανουάριος, οι πρώιμοι ισχυροί παγετοί του Δεκεμβρίου και οι πολλές βροχές επάνω στην ανθοφορία πιθανολογούμε ότι είναι οι κύριες αιτίες της φετινής ακαρπίας σε πάρα πολλά είδη. Η ακαρπία εμφανίστηκε εντονότατα από το ύψος της κεντρικής Ελλάδας και βορειότερα. Στα είδη που επλήγησαν κυρίως υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά ποικιλία, δηλαδή άλλες ποικιλίες κάρπισαν περισσότερο και άλλες λιγότερο. Προβλήματα ακαρπίας έχουν οι καλλιέργειες των μηλοειδών και των πυρηνοκάρπων. Ειδικότερα οι Μηλιές, οι αμυγδαλιές, οι βερικοκιές, οι όψιμες ποικιλίες κερασιών, οι δαμασκηνιές, οι επιτραπέζιες ροδακινιές και νεκταρινιές ενώ τέλος εξαιρετικά σημαντικό είναι το πρόβλημα στα βιομηχανικά ροδάκινα όπου δύο βασικές ποικιλίες η Loadel και η Everts ρίχνουν πολλά από τα καρπίδια τους. Οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές για την εποχή, το φαινόμενο ενδέχεται να συνεχιστή για λίγο καιρό ακόμα.
Είναι επιτακτική ανάγκη η επιστημονική κοινότητα της χώρας να ερευνήσει το φαινόμενο που κατά τη γνώμη μας οφείλεται σε κλιματικές συνθήκες. Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο οι παραγωγοί πρέπει να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τον ασφαλιστικό τους φορέα τον ΕΛΓΑ.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Κενάφ= βιομάζα


Ένα φυτό άγνωστο κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, αλλά με μεγάλη προσαρμοστικότητα και δυναμικό παραγωγής βιομάζας στις ελληνικές συνθήκες, έτσι ώστε θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη νέα γεωργική προοπτική της χώρας, αποτελεί το κενάφ, από το οποίο παράγεται άριστο δημοσιογραφικό χαρτί.
Στο πλαίσιο της εναλλακτικής γεωργίας χαμηλών εισροών που πρέπει να υιοθετήσει και η χώρα μας, πλησιάζοντας προς την αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική το 2013 , είναι αναγκαία η εισαγωγή νέων συστημάτων καλλιεργειών που θα ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και τις περιβαλλοντικές εκροές, και που θα αποδίδουν μεγάλη προστιθέμενη αξία τόσο για παραγωγή τροφής όσο και για παραγωγή ενέργειας ή άλλων βιομηχανικών προϊόντων.
Ένα τέτοιο φυτό είναι και το κενάφ , ετήσιο φυτό θερμών περιοχών, συγγενές με το βαμβάκι, την μπάμια και τον ιβίσκο.
Καλλιεργείται σε μεγάλο εύρος εδαφο-κλιματικών συνθηκών και, λόγω των περιορισμένων απαιτήσεών του συγκριτικά με άλλα βιομηχανικά φυτά, μπορεί να συμπεριληφθεί στην αμειψισπορά των μονοκαλλιεργειών.
Το κενάφ έχει μελετηθεί σε διάφορες χώρες ως πηγή φυτικών ινών και χαρτοπολτού για τη χαρτοβιομηχανία, στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων, αλλά κυρίως για την παραγωγή δημοσιογραφικού χαρτιού άριστης ποιότητας, το οποίο παρουσιάζει άριστη κατακράτηση μελάνης, μεγάλη αντοχή στην τυπογραφική πρέσα μεγάλων ταχυτήτων και δεν κιτρινίζει.
Δοκιμάστηκαν οι δύο σημαντικότερες ποικιλίες του κενάφ παγκοσμίως (Tainnung 2 και Everglades 41) σε πειραματικούς αγρούς της Θεσσαλίας (Βελεστίνο και Παλαμάς Καρδίτσας), την περίοδο 2003-2008.
Τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής ερευνητικής προσπάθειας ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς απέδειξαν ότι το άγνωστο αυτό φυτό στην Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες προσαρμογής και μεγάλης παραγωγικότητας χαρτοπολτού υψηλής ποιότητας.
Σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας αφορούν στη μελέτη της επίδρασης της ποικιλίας, του χρόνου σποράς, του πληθυσμού φυτών, της άρδευσης και της αζωτούχου λίπανσης στην αύξηση και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.
Επίσης, λόγω των μειωμένων εισροών που απαιτεί το κενάφ, αποτελεί μια καλλιέργεια ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον και γι' αυτό και οι ειδικοί επιστήμονες προτείνουν την εισαγωγή του κενάφ στις υπάρχουσες αμειψισπορές της χώρας μας, στο άμεσο μέλλον.

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Απογραφή

H απογραφή είναι υποχρεωτική και όσοι αρνηθούν να απαντήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ, όπως είπε στο ΣΚΑΪ η γενική διευθύντρια Στατιστικών Ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κα Αθανασία Ξενάκη.
Σημείωσε πως η απογραφή είναι υποχρεωτική και πως για όσους δεν απογραφούν θα υπάρχουν κυρώσεις.
Προβλέπονται επίσης πρόστιμα από 10.000 έως 200.000 ευρώ για τους απογραφείς που θα παραβιάσουν την εμπιστευτικότητα.
Η απογραφή αρχίζει στις 10 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 21 και οι απογραφείς θα φορούν κονκάρδα με το ειδικό σήμα της Αρχής και το όνομα τους καθώς και το όνομα και τηλέφωνο του επόπτη τους.
Οι πολίτες θα απαντούν σε απλές ερωτήσεις σχετικά με την κατοικία τους, τα άτομα που διαμένουν σε αυτήν, την ηλικία, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάσταση απασχόλησης τους.

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου


Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στο Διευθυντή του Γενικού Λυκείου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές που επιθυμούν να πάρουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2010 – 2011 με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή.
Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές θα εξεταστούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω ενδοσχολικά εξεταζομένων μαθημάτων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/2006 (65 Α’).
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, καλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν άμεσα τους μαθητές της Γ’ τάξης του σχολείου τους για τη δυνατότητα απόκτησης του απολυτηρίου τους με ενδοσχολικές εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων θα πρέπει να ενημερώσουν τους Προέδρους των εξεταστικών κέντρων μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2011, για όσους καταθέσουν αίτηση απόκτησης απολυτηρίου με ενδοσχολικές εξετάσεις, ενόψει της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Βιοκαύσιμα = Καλαμπόκι


Η πολιτική των ΗΠΑ για την αιθανόλη έχει οδηγήσει σε σταθερή αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων καλαμποκιού και αποτελεί και τον βασικό λόγο της εκτόξευσης της τιμής των τροφίμων παγκοσμίως τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τους οικονομολόγους.
Στις αρχές Μαρτίου, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ανέφερε πως οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξάνονται συνεχώς τους τελευταίους 8 μήνες και έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1990 όταν η υπηρεσία ξεκίνησε να τις παρακολουθεί. Οι τιμές είναι υψηλές λόγω της σταθερής αύξησης στην παγκόσμια ζήτηση, αλλά και των φυσικών καταστροφών που έχουν πλήξει τις καλλιέργειες, ενώ έχουν επηρεαστεί και από τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις.
Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών περί αιθανόλης έχει αυξήσει την τιμή του καλαμποκιού, η οποία αγγίζει τα 7 $ ανά μέδιμνο (σ.σ.: bushel: αμερικανική μονάδα μέτρησης όγκου, αντίστοιχου με 35,24 lit ), μία τιμή που παλαιότερα κυμαινόταν σταθερά στα 2 με 3 $. Η συγκεκριμένη πολιτική -που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την ανανεώσιμη ενέργεια- απαιτεί από τους διανομείς καυσίμων να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη ποσότητα αιθανόλης, η οποία αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2005, όταν εγκαινιάστηκε αυτή η πολιτική, η παραγωγή αιθανόλης απαιτούσε μόνο το 5% με 10% της συνολικής ζήτησης καλαμποκιού στις ΗΠΑ, λέει ο Φορντ Ραντζ, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Σήμερα έχει ανέβει περίπου στο 40%.
Η αυξημένη παραγωγή αιθανόλης έχει μεγάλο αντίκτυπο στην τιμή του καλαμποκιού, όχι μόνο διότι αποτελεί τεράστια πηγή ζήτησης, αλλά επειδή η ζήτηση αυτή είναι πάγια. Σε μια ελεύθερη αγορά, εάν η τιμή του καλαμποκιού ανέβει, η ζήτηση θα πέσει, μετριάζοντας την τιμή του. Όμως η κυβερνητική πολιτική απαιτεί την ίδια ποσότητα αιθανόλης, όσο ακριβό και αν είναι το καλαμπόκι.
«Βραχυπρόθεσμα, δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχουμε πιο ρευστές τιμές στο καλαμπόκι λόγω της πολιτικής για τα ανανεώσιμα καύσιμα» λέει ο Ουάλας Τάινερ, καθηγητής οικονομικών πανεπιστήμιο Purdue της Ιντιάνα. Μακροπρόθεσμα -σε δύο με τέσσερα χρόνια- εάν οι τιμές παραμείνουν ψηλά, περισσότεροι αγρότες θα ξεκινήσουν να παράγουν καλαμπόκι, και η παραγωγή θα ακολουθήσει τη ζήτηση, εξηγεί. Όμως η πολιτική περί αιθανόλης θα κρατήσει την τιμή σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στο παρελθόν και εκτιμά πως θα σταθεροποιηθεί στα 3 με 4 $.
Ο Ραντζ πιστεύει πως οι απαιτούμενες ποσότητες αιθανόλης πρέπει να προσαρμόζονται και να διακυμαίνονται ανάλογα με την τιμή του καλαμποκιού. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παράγουμε αιθανόλη από το καλαμπόκι όταν αυτό είναι φθηνό», λέει. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τους αγρότες, εξασφαλίζοντας τη ζήτηση για το προϊόν τους.
Η ακριβής επίδραση της ζήτησης αιθανόλης στις τιμές των τροφίμων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, λόγω των διάφορων παραγόντων που τις επηρεάζουν, όπως ο καιρός, η κερδοσκοπία των αγορών, η τιμή του πετρελαίου κ.λπ. Οι εκτιμήσεις ωστόσο λένε πως τα βιοκαύσιμα μπορεί να ευθύνονται για τα δύο τρίτα της αύξησης των τιμών έως και καθόλου. Ωστόσο, το μερίδιο καλαμποκιού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αιθανόλης έχει αυξηθεί από τότε που έγιναν αυτές οι εκτιμήσεις. Το 2007 ήταν περίπου το 20%, σε σύγκριση με το 40% που έχει φτάσει τώρα στις ΗΠΑ

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Εξισωτική αποζημίωση


Μέχρι τις 15 Μαΐου κάθε έτους πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με τις αιτήσεις εξισωτικής αποζημίωσης. Αυτό υπενθυμίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκανδαλίδης, με αφορμή ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, κα Μαρίας Σκραφνάκη, για την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους.
Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση της ερώτησης της βουλευτού, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι «η υποβολή δικαιολογητικών μαζί με την αίτηση αποτελεί υποχρέωση του κάθε παραγωγού και στην περίπτωση μη προσκόμισης τους, ο παραγωγός απορρίπτεται. Στους παραγωγούς που απορρίπτονται δίνεται ωστόσο το δικαίωμα ένστασης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις».
Ο κ. Σκανδαλίδης θυμίζει, επίσης, ότι για το πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης οι βοσκότοποι θα πρέπει να αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα εκμετάλλευσης (βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιπποειδή). Εκτάσεις βοσκοτόπων που έχουν δηλωθεί, από μη μετακινούμενους κτηνοτρόφους, σε άλλο νομό από το νομό στον οποίο έχουν δηλωθεί σταβλικές εγκαταστάσεις, και, συνεπώς, δεν αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλλευσης, δεν μπορούν να ενισχυθούν από το Πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης.
Ο υπουργός αναφέρει ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκδόθηκαν εντολές πληρωμής του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2009 και καταβλήθηκε το ποσό των 130.938.546 ευρώ σε 70.485 δικαιούχους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές πληρωμές για την εξισωτική αποζημίωση του 2009 για τους παραγωγούς των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν.
Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρισθεί κάποιος δικαιούχος της Εξισωτικής Αποζημίωσης πρέπει:
1. Να είναι μόνιμος κάτοικος Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού των περιοχών παρέμβασης (ορεινές περιοχές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές). Ωστόσο δύναται να κριθούν δικαιούχοι και κτηνοτρόφοι μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.
2. Να είναι γεωργός και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης
3. Να κατέχει νόμιμα και να αξιοποιεί με αυτοαπασχόληση εντός των ορίων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δύο εκτάρια Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης με χαρτογραφική αναφορά.
4. Να είναι ενήλικο άτομο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ηλικίας μέχρι 65 ετών και να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο.
5. Τα συνολικά εξωαγροτικά του εισοδήματα να μην υπερβαίνουν ετησίως το 150% του εισοδήματος αναφοράς.