Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Εξισωτική αποζημίωση


Μέχρι τις 15 Μαΐου κάθε έτους πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με τις αιτήσεις εξισωτικής αποζημίωσης. Αυτό υπενθυμίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκανδαλίδης, με αφορμή ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, κα Μαρίας Σκραφνάκη, για την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους.
Με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση της ερώτησης της βουλευτού, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι «η υποβολή δικαιολογητικών μαζί με την αίτηση αποτελεί υποχρέωση του κάθε παραγωγού και στην περίπτωση μη προσκόμισης τους, ο παραγωγός απορρίπτεται. Στους παραγωγούς που απορρίπτονται δίνεται ωστόσο το δικαίωμα ένστασης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις».
Ο κ. Σκανδαλίδης θυμίζει, επίσης, ότι για το πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης οι βοσκότοποι θα πρέπει να αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα εκμετάλλευσης (βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιπποειδή). Εκτάσεις βοσκοτόπων που έχουν δηλωθεί, από μη μετακινούμενους κτηνοτρόφους, σε άλλο νομό από το νομό στον οποίο έχουν δηλωθεί σταβλικές εγκαταστάσεις, και, συνεπώς, δεν αξιοποιούνται συστηματικά από ζώα της εκμετάλλευσης, δεν μπορούν να ενισχυθούν από το Πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης.
Ο υπουργός αναφέρει ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκδόθηκαν εντολές πληρωμής του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2009 και καταβλήθηκε το ποσό των 130.938.546 ευρώ σε 70.485 δικαιούχους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές πληρωμές για την εξισωτική αποζημίωση του 2009 για τους παραγωγούς των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν.
Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρισθεί κάποιος δικαιούχος της Εξισωτικής Αποζημίωσης πρέπει:
1. Να είναι μόνιμος κάτοικος Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού των περιοχών παρέμβασης (ορεινές περιοχές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές). Ωστόσο δύναται να κριθούν δικαιούχοι και κτηνοτρόφοι μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.
2. Να είναι γεωργός και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης
3. Να κατέχει νόμιμα και να αξιοποιεί με αυτοαπασχόληση εντός των ορίων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δύο εκτάρια Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης με χαρτογραφική αναφορά.
4. Να είναι ενήλικο άτομο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ηλικίας μέχρι 65 ετών και να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ταμείο.
5. Τα συνολικά εξωαγροτικά του εισοδήματα να μην υπερβαίνουν ετησίως το 150% του εισοδήματος αναφοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου