Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

λονδίνο 2012

Η Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι από το «Λονδίνο 2012» περίσσεψαν στα ταμεία 377 εκατ. λίρες από τον προϋπολογισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως, ακόμα και σήμερα τα ακριβή οικονομικά στοιχεία από τους αντίστοιχους Αγώνες του 2004, παραμένουν άγνωστα στην Ελλάδα.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, μίλησε στον NovaΣΠΟΡ FM 94,6 για την... πονεμένη ιστορία (όπως την χαρακτήρισε), του «Αθήνα 2004» και δήλωσε ότι «σίγουρα χάθηκαν λεφτά, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό», ενώ πρόσθεσε ότι είναι εγκληματικό ότι δεν αξιοποιούνται οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις

χειμωνιάζει....

Χειμωνιάζει και επίσημα

Μία ώρα πίσω τα ρολόγια από τα ξημερώματα της Κυριακής

  

συνεδριάζει το ΠΣ Ανατ.μακεδονίας & ΘράκηςΠαρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις  30-10-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.      Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
2.      Τροποποίηση 6η του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
3.      Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 3ο Τρίμηνο 2012.
4.      Τροποποίηση 5η του Τεχνικού Προγράμματος ΠΑΜΘ.
5.      Τροποποίηση Οργανισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
6.      Μερική τροποποίηση της με αριθμό : 213 / 2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των εδρών Ε.Δ.Χ.  στην Π.Ε. Καβάλας, στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
7.      Υποβολή τεσσάρων προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην 3η Πρόσκληση του «Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», καθώς και στις προσκλήσεις των ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΓΔ Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανίας
8.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών» που προτείνεται από το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης.
9.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σιδ/κή σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (Νέα Καρβάλη
10. Πετρέλαιο θέρμανσης, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.
11. Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου σε αίτηση της εταιρείας «ΒRΙΤΕ  HELLAS Α.Ε» για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου του υπουργείου στην Π.Ε. Δράμας.
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Περιμετρική οδός Καβάλας από Χ.Θ. 2+100 έως 8+000», της Π.Ε. Καβάλας
13. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.».
14. Τροποποίηση της από 2 Απριλίου 2012 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (πρώην ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες στο αρχαίο θέατρο Αβδήρων» (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – κωδ.έργου113602020), ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη λήξη ισχύος της
15. Απαγορεύσεις αλιείας στα ορεινά υδατορέματα του ποταμού Νέστου Π.Ε. Δράμας και στον ποταμό Αγγίτη, καθώς και στους παραποτάμους και στα αρδευτικά κανάλια του.
16. Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου από τη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΜΘ στη Γενική Συνέλευση του, υπό εκκαθάριση, ΚΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ, και αντικατάστασή του.
17. Συμπλήρωση της 272/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου .
18. Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου από εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Γεν. Συνέλευση των μετόχων της  εταιρίας ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ και αντικατάστασή του
19. Ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας.
20. Ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος 0,99 MW» της εταιρίας «FOSTA  Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Φιλίππων  του Δήμου Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας
22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε τάφρο» στην περιοχή Νέας Κώμης του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας της εταιρίας  «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ ΑΕ» καθώς και για την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης (ως συνοδό έργο) στο αγροτεμάχιο 38 για την κάλυψη των αναγκών της ιχθυοτροφικής μονάδος. 
23.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, του Δήμου Παγγαίου, για την άδεια χρήσης νερού τριών (3) υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων  στη θέση «Μαρμαρά» στην περιοχή Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου, Ν. Καβάλας.
24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Συνεκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικής έκτασης 88.649,5τ.μ. και των συνοδών αυτών έργων στη θέση ‘Μπιρμπίλη’ του Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Ικτίνος Ελλας Α.Ε.».
25. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος 999 kW, στην περιοχή Μαγικού, θέση Αγκαθότοπος-Γκιρένια του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης» της εταιρείας EuroEnergy Biogas Xanthi Limited.
26. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός-Οικισμός Πηγαδίων», της Π.Ε. Ξάνθης.
27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ξάνθης, από γεωτρήσεις Κιμμερίων στο αντλιοστάσιο Δροσερού», της Π.Ε. Ξάνθης.
28. Τροποποιημένη προγραμματική Σύμβαση της Πράξης «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας
29. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Π.Σ. ΠΑΜΘ.
  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, της εταιρείας Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης  35.407,05 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

ΕΟΖΑπό την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας διαβάζουμε πως  προωθείται  το  έργο « Επιχειρησιακός σχεδιασμός δημιουργίας ειδικής οικονομικής ζώνης ,ΕΟΖ» στην περιφέρεια Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης,
Από μέρους της πολιτείας ακόμη γίνεται αγώνας  να πείσει τους Ευρωπαίους για την αναγκαιότητα και τα οφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα μας από την ίδρυση και λειτουργία της ΕΟΖ, με απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια  τα προϊόντα των επιχειρήσεων, που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν , να έχουν μόνο εξαγωγικό χαρακτήρα.
Η Κομισιόν δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής την έγκρισή της και είναι άγνωστο εάν και πότε θα το πράξει. Οι παρεμβάσεις  προστασίας του περιβάλλοντος , τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, η επιλογή των εργαζομένων από την περιοχή μας ,θεωρούμε πως είναι αυτονόητες   δεσμεύσεις και  προϋποθέσεις  για την ίδρυση της ΕΟΖ .
Ακόμη σε περίπτωση ίδρυσης της ΕΟΖ οι ρυθμίσεις που θα ισχύουν, φορολογικού κατά βάση χαρακτήρα και περιεχομένου, να περιλαμβάνουν και υφιστάμενες επιχειρήσεις, εξαγωγικού χαρακτήρα

αγροτικές εκμεταλλεύσεις..Ισχυρό πλήγμα στη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στις αντοχές των επαγγελματιών του χώρου προκαλούν  μέτρα που περιλαμβάνονται στο «Μνημόνιο 3», δηλαδή στη νέα συμφωνία που κλείνει η κυβέρνηση με την τρόικα προκειμένου να ξεμπλοκάρει η δόση των 31,5 δισ. ευρώ.
Ας δούμε αναλυτικά τα μέτρα, φορολογικά και μη, που θεωρούνται «κλεισμένα»:
- Mείωση από 11% σε 6% στο ποσοστό επιστροφής ΦΠΑ για τους επαγγελματίες αγρότες από 1-1-2013.
- Μείωση στις επιστροφές φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου από 0,391 σε 0,264 ευρώ το λίτρο.
-Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ για τους αγρότες και όλους τους επιτηδευματίες. Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων (εσόδων- εξόδων) σε όλο το φάσμα των επαγγελματιών του αγροτικού χώρου. Τα καθαρά κέρδη θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 6%.
-Αύξηση 77% στις εισφορές υγείας των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, από 25,87 ευρώ μηνιαίως σε 14,56 ευρώ μηνιαίως.
-Καταργούνται 13η και 14η σύνταξη του ΟΓΑ, όπως και όλα τα «δώρα» των συνταξιούχων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μείωση 30 ευρώ στα επιδόματα ανταποδοτικών συντάξεων στους αγρότες.

συνεδριάζει το ΔΣ Ν.ΟρεστιάδαςΣυνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας  στις 29-10-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης   σε 33 θέματα που απασχολούν το Δήμο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν:
Η Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2012 για 6η φορά .
Η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2012 για 9η φορά .
Η εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βύσσας
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούχων πλημμυροπαθών της Τ.Κ. Ορμενίου
Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 μεταξύ των  Δήμων  Ορεστιάδας Σβιλενγκραντ ,Ιβαίλογκραντ  και Σουφλίου.
Η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
Η υποβολή πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» για την οριοθέτηση,  ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής Ορεστιάδας
Η ανάθεση προμήθειας για ειδικό Εξοπλισμό  για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης
Οι εγκρίσεις πολλών ΑΠΕ ( 1ου ,2ου ,3ου διαφόρων έργων.)
Ο καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

σελήνηΝέα ευρήματα δίνουν λύση στο μυστήριο της ύπαρξης της Σελήνης. Δύο νέες μελέτες επιβεβαιώνουν τη θεωρία ότι η Σελήνη είναι τελικά προϊόν της τρομερής σύγκρουσης της Γης με ένα διαστημικό σώμα με μέγεθος ανάλογο με αυτό του πλανήτη Αρη.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σεντ Λιούις μελέτησαν πετρώματα που έφεραν πίσω οι αστροναύτες τα οποία όπως διαπίστωσαν είναι πλούσια σε βαρέα ισότοπα ψευδαργύρου. Αυτό σύμφωνα με τους ερευνητές είναι απόδειξη ότι η Σελήνη είναι προϊόν μιας τρομερής σύγκρουσης της Γης με ένα γιγάντιο διαστημικό σώμα πριν μερικά δισεκατομμύρια έτη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη της «βαριάς» μορφής ψευδαργύρου στη Σελήνη εξηγείται επειδή τα βαρύτερα άτομα συμπυκνώθηκαν έξω από το νέφος των εξατμισμένων (από τη σύγκρουση) πετρωμάτων ταχύτερα από τα πιο ελαφριά άτομα. Oι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν δε υπήρχε η Σελήνη η Γη θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε και οι συνθήκες δεν θα ήταν καθόλου ευνοικές για την ανάπτυξη και επιβίωση της ζωής στον πλανήτη μας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν δεν υπήρχε η Σελήνη η Γη θα περιστρεφόταν πολύ ταχύτερα, η διάρκεια της μέρας θα ήταν μικρότερη και οι κλιματικές συνθήκες θα ήταν ακραίες και πιθανώς χαοτικές.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ πραγματοποίησαν προσομοιώσεις οι οποίες επίσης επιβεβαιώνουν τη θεωρία της σύγκρουσης. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι η σύνθεση αλλά και η χημική σύσταση της Σελήνης είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ταυτόσημη με εκείνη της Γης. Αυτό σύμφωνα με τους ερευνητές σημαίνει ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε από υλικά της Γης και σύμφωνα με τους ερευνητές η μόνη πιθανή εξήγηση είναι να υπήρξε μια κολοσσιαία σύγκρουση της Γης με κάποιο διαστημικό σώμα που να εκτόξευσε αυτά τα υλικά στο διάστημα. Ενα δεύτερο ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης επιβεβαιώνει και τη θεωρία ότι η παρουσία της Σελήνης ήταν απαραίτητη ώστε η Γη να είναι ένας κόσμος φιλικός για τη ζωή. Η προσομοιώσεις έδειξαν ότι η Γη πριν τη δημιουργία της Σελήνης περιστρεφόταν πολύ γρήγορα και η μέρα διαρκούσε 2-3 τρεις ώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες στον πλανήτη μας θα ήταν ακραίες και θα ήταν πολύ δύσκολο αν όχι απίθανο να αναπτυχθεί και να επιβιώσει η ζωή σε αυτόν.
Σύμφωνα με τους ερευνητές του Χάρβαρντ οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη Γη και τον Ηλιο καθώς και ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη ομαλοποίησαν την περιστροφή του πλανήτη μας και δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση και την εξέλιξη της ζωής σε αυτόν.

οχι στην υποβάθμιση της Ν.ΟρεστιάδαςΟι πολίτες της Ορεστιάδας, ανεξαρτήτως πολιτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων, αντιτασσόμαστε στην επιχειρούμενη, για άλλη μια φορά, προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας για την απαξίωση της ευρύτερης περιοχής, που αποτελεί εδαφικά και πληθυσμιακά το ήμισυ και πλέον του βορειότερου Νομού της Ελλάδας, του ακριτικού Έβρου.
Με την υποβάθμιση, σύμφωνα με την πρόταση που είδε το φως της δημοσιότητας, του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ορεστιάδας και την μετατροπή του σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, χιλιάδες ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι κι εργοδότες, θα αναγκαζόμαστε να διανύουμε τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις για να εξυπηρετηθούμε από το ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης, κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει με την Δ.Ο.Υ., καθώς χωρίς καμία λογική Τμήματα της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας μεταφέρθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με αποτέλεσμα να τίθεται αυτόματα ταφόπλακα σε κάθε είδους αναπτυξιακό προσανατολισμό και κάθε προσπάθεια οικονομικής αυτονόμησης της περιοχής.
Το κράτος ξεκίνησε την απομάκρυνση του και κάνει ότι ακριβώς χρειάζεται για να διώξει και εμάς τους κατοίκους της περιοχής, που φυλάμε Θερμοπύλες. Η ερήμωση του τόπου μας είναι προ των πυλών. Το παρόν και το μέλλον μας απειλείται άμεσα από:
- Την κατάργηση ή αποδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών: ΔΟΥ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, Εργατική Εστία, ΔΕΗ, ΙΚΑ;
- Τη μη λειτουργία του Σιδηροδρομικού Σταθμού του ΟΣΕ στην Ορεστιάδα.
- Το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που υποβαθμίζεται, καταστρέφεται και έχει καταντήσει το γεφύρι της Άρτας, κρατώντας εμάς τους πολίτες της Ορεστιάδας απομονωμένους από άλλες περιοχές.
- Την υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο με την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πρόκειται φέτος να αποτελέσει είδος πολυτελείας. Μία περιοχή στο βορειότερο σημείο της Ελλάδας με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν δεν μπορεί να βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με την κεντρική Ελλάδα ή άλλες περιοχές που διαθέτουν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης.
- Την αποδυνάμωση της δημόσιας Υγείας με τα ελάχιστα Κέντρα Υγείας που υποβαθμίζονται και δεν διαθέτουν τα απαραίτητα υλικά.
- Τη συρρίκνωση της Παιδείας, με σχολεία να κλείνουν ή να συγχωνεύονται κάθε χρόνο.
- Την έλλειψη ειδικού φορολογικού καθεστώτος, λόγω γειτνίασης με την Τουρκία και τη Βουλγαρία που συνιστούν φορολογικούς παραδείσους. Με τη διασυνοριακότητα να αποτελεί απειλή και βρόγχο στον λαιμό των επαγγελματιών, αντί να ανοίγει αναπτυξιακούς δρόμους, αντί να δίνει κίνητρα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
- Με τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα γιατί απειλούνται κάθε χρόνο από πλημμύρες ή υψηλά κόστη παραγωγής. Και τη μόνη και μεγαλύτερη βιομηχανία της περιοχής, ΕΒΖ, να είναι σε καθεστώς συρρίκνωσης.
Η υποβάθμιση της περιοχής μας συνεχίζεται και κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Η ανεργία θερίζει. Καταστήματα κι επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά ή υπολειτουργούν. Η παραγωγή μειώνεται και καμία αναπτυξιακή πολιτική δε φαίνεται στον ορίζοντα.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ:
• ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ
• ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Η ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΗ 2012 ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ – ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΧΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ : ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

έκτακτη εθνική ενίσχυση σε γαλακτοπαραγωγούς«Παράθυρο» για την ικανοποίηση του ελληνικού αιτήματος αποτελεί η έγκριση από την πλευρά της Κομισιόν για την έκτακτη εθνική ενίσχυση (de minimis) σε Ισπανούς γαλακτοπαραγωγούς.
Ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας, Μιγέλ Αρίας Κανιέτε, ανακοίνωσε ότι θα διανείμει κονδύλι ύψους 31 εκατ. ευρώ στις εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από τις μειωμένες τιμές γάλακτος της προηγούμενης περιόδου και τις υψηλές τιμές των ζωοτροφών που ισχύουν στην τρέχουσα περίοδο. Σύμφωνα με τον κ. Κανιέτε, ο κάθε κτηνοτρόφος θα λάβει κατά μέσο όρο το ποσό των 1.400 ευρώ ανά εκμετάλλευση (700 ευρώ το χρόνο).
Στις Βρυξέλλες εξετάζεται  το ελληνικό αίτημα για έκτακτες de minimis ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους, προκειμένου να προμηθευτούν τις ακριβές φετινές ζωοτροφές. Προς το παρόν, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα διανεμηθούν οι έκτακτες αυτές ενισχύσεις, αφού θεωρείται ότι δεν έχει υπάρξει καμία εμπλοκή, πέραν του διπλού και τριπλού φιλτραρίσματος, που περνά πλέον κάθε ελληνικό αίτημα προς την Κομισιόν!!

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Παιδικό χορευτικό Συλλόγου Γυναικών Πύργου

Χρήστος ,Αγγελική ,Βαγγέλης ,Βασιλική ,Τριαντάφυλλος ,Βασίλης ,Ελένη ,Χρυσοβαλάντης ,Παναγιώτα ,Γιώργος ,Κωνσταντίνος ,Έλενα, Πέτρος ,Ειρήνη, Βάσω, Μαρία , Βασίλης 


τέλη κυκλοφορίας 2013


σήμα τελών κυκλοφορίας..Τέλος στα αυτοκόλλητα σήματα τελών κυκλοφορίας που... «κοσμούν» τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων βάζει το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνοντας μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία. Με την κατάργηση των αυτοκόλλητων ο προϋπολογισμός θα έχει όφελος 80 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, από τα τέλη Οκτωβρίου η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα ανοίξει τις ηλεκτρονικές πύλες της νέα υπηρεσίας στην οποία θα προστρέχουν οι φορολογούμενοι για να πληροφορηθούν το ύψος των τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους.
Σύμφωνα όσα είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο γενικός γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης, τα τέλη κυκλοφορίας για το νέο έτος θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά και οι πολίτες, είτε με τον κωδικό τους για το Taxisnet είτε με τον ΑΦΜ τους, θα μπορούν να μπαίνουν στο Διαδίκτυο για να βρουν το ειδοποιητήριο πληρωμής. Στη συνέχεια θα εκτυπώνουν το ειδοποιητήριο και θα πηγαίνουν σε τράπεζα, ταχυδρομείο ή εφορία για την πληρωμή του τέλους. Δεν θα παραλαμβάνουν αυτοκόλλητο σήμα, αλλά μόνο την απόδειξη πληρωμής.
Οι τράπεζες θα ενημερώνουν αυτομάτως το σύστημα για την πληρωμή των τελών, και έτσι το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει ποιος φορολογούμενος πλήρωσε και ποιος όχι.
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, όπως ισχύει κάθε χρόνο, θα επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με την αξία των αρχικών τελών. Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα θα ενσωματώνονται στη συνέχεια στο εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος.
Για όσους δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Taxisnet το ειδοποιητήριο θα εκτυπωθεί από τη ΓΓΠΣ και θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά

κι πάλι για την ζάχαρη...Η εμφάνιση για πρώτη φορά στο προσκήνιο του γαλλικού συνεταιριστικού κολοσσού Cristal Union, του ομογενούς και με μεγάλη οικονομική επιφάνεια επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη και της ιταλικής Ferrara (μέσω της SFIR)  αλλάζει τα δεδομένα  στην διαδικασία πώλησης της ΕΒΖ ΑΕ.
Η ΑΤΕbank δεν ανακοίνωσε επισήμως τα ονόματα των δέκα ομίλων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον έως τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου (ημερομηνία που εξέπνευσε η σχετική προθεσμία), ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, απέναντί τους οι τρεις νέοι «μνηστήρες» θα βρουν την τριάδα των φιναλίστ του προηγούμενου διαγωνισμού. Δηλαδή  την πολωνική Polski Cukier, την Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία αλλά και τη βουλγαρική Litex, η οποία, παρά τα προβλήματα που αυτό το διάστημα αντιμετωπίζει με τη δικαιοσύνη της χώρας της, επιμένει να δηλώνει παρών στη διεκδίκηση της ΕΒΖ. Το ίδιο και η Sunoko DOO Novi Sad του Σέρβου πολυεκατομμυριούχου Κόστιτς, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στον πρώτο διαγωνισμό -χωρίς όμως εν τέλει να καταθέσει δεσμευτική προσφορά. Ωστόσο, η εν λόγω εταιρεία ήδη κατέχει 3 από τα συνολικά 6 εργοστάσια που υπάρχουν στη γειτονική χώρα.
Τη δεκάδα συμπληρώνουν τρεις ακόμα μικρότερες εταιρείες οι οποίες δε συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να διεκδικήσουν την ΕΒΖ. Παρά τη σχετική φημολογία, άνθρακες φαίνεται ότι αποδεικνύεται ο θησαυρός για το ενδιαφέρον αμερικανικού fund ενώ, όπως αναμενόταν, δεν προσήλθαν οι γερμανικές Nordzucker και Sudzucker.
H αξιολόγηση των προσφορών θα κρατήσει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου και το Νοέμβριο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση. 

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

λαθρομετανάστες...Η κυβέρνηση επιθυμώντας να δώσει τέλος στις μεταναστευτικές ροές από την πλευρά της Τουρκίας, δημιουργεί τέσσερα κέντρα κράτησης μεταναστών στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Κύριος λόγος της κίνησης αυτής είναι να μπει φρένο στο κύμα προσφύγων που προέρχεται από τη Συρία. Παράλληλα με την  δημιουργία αυτών των κέντρων  ενισχύονται οι περιπολίες στο Αιγαίο με τη χρησιμοποίηση του Στρατού και του Λιμενικού σώματος.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κώστας Μουσουρούλης σε δηλώσεις  τονίζει πως  "δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να εκπέμψουμε και τα κατάλληλα μηνύματα προς όλους και κυρίως σε όσους εμπλέκονται με αυτό το εμπόριο ανθρώπων. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων έχει δυσκολίες, ότι η λαθρομετανάστευση είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα………… ».
Διαβάζουμε πως στην  Ιταλία στο νησί Λαμπεντούζα  οδηγούνται οι λαθρομετανάστες  και παραμένουν εκεί  επ αόριστο  και σε πλήρη απραξία ,με αποτέλεσμα  οι ίδιοι να ζητούν επαναπατρισμό .Αυτές οι λύσεις είναι δοκιμασμένες και η εφαρμογή τους εμφανίστηκε από τους Αμερικάνους για τους Κουβανούς και Μεξικάνους  λαθρομετανάστες.Το ίδιο και οι Αυστραλοί  οδηγούν τους λαθρομετανάστες από Μπαγκλαντές Κίνα Ινδία, σε  ξερονήσια . Μάλιστα  ακούστηκε πως ,εκεί οδηγήθηκαν και  Έλληνες   που έληξε η τουριστική τους βίζα και συνελήφθησαν ως λαθροβιούντες στην Αυστραλία.
Το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες στην χώρα μας  είναι υπαρκτό και οι πολίτες έχουν κάθε δίκαιο να  αντιδρούν. Η ανεξέλεγκτη είσοδός τους στη χώρα μας και η ύπαρξή τους σε μεγάλο αριθμό έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων, με κυριότερο την αύξηση της εγκληματικότητας. Ωστόσο,  το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι (τουλάχιστον όχι στο σύνολό τους), ούτε η διαφορετική καταγωγή τους ή το διαφορετικό χρώμα του δέρματός τους, αλλά το σύστημα που δεν μπόρεσε ούτε να προλάβει  ούτε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μετά τη γέννησή του.
Λόγω όμως της κρίσης, οι ακραίες θέσεις συνήθως βρίσκουν πάντοτε πρόσφορο έδαφος. Καλλιεργούνται και έμμεσα από κάποιους που έχουν σχετικό οικονομικό και πολιτικό συμφέρον, ενώ καλύπτουν την ανάγκη των πολιτών να βρουν υπεύθυνους για την κατάστασή τους, κάποιους πέρα από τους εαυτούς τους και τους ομοίους τους. Σίγουρα όμως δεν λύνουν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, δημιουργούν πολλά περισσότερα...

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

λυσίας κατά αλκιβιάδη.........Ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου γνωστού πολιτικού και της Ιππαρέτης, κατηγορείται ότι, ενώ κατατάχθηκε το 395/4 π.Χ. για να πολεμήσει ως οπλίτης στην Αλίαρτο της Βοιωτίας, λόγω της δειλίας του μεταπήδησε στο σώμα των ιππέων, μολονότι αυτό απαγορευόταν για κάποιον που δεν είχε προηγουμένως δοκιμαστεί ενώπιον της Βουλής.

Ο ΛΥΣΙΑΣ
ως δημόσιος κατήγορος, δηλώνει την πρόθεσή του να επιτύχει την τιμωρία του κατηγορουμένου.

Ελεύθερη απόδοση
Πιστεύω, κύριοι δικαστές, ότι οι καταδικαστικές σας αποφάσεις δεν αποσκοπούν μόνον στην τιμωρία των ενόχων αλλά έχουν σκοπό να κάνουν σωφρονέστερους και τους άλλους που παρανομούν, ή έχουν την πρόθεση να παρανομήσουν.
Στην περίπτωση που τιμωρείτε ασήμαντους μόνον ανθρώπους κανένας από τους υπόλοιπους πολίτες δεν πρόκειται να παραδειγματιστεί, εφόσον κανένας δεν πρόκειται να πληροφορηθεί τις καταδικαστικές σας αποφάσεις
. Εάν όμως τιμωρείτε τους διάσημους ενόχους, θα γίνει γνωστό σε όλους, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργήσει ως παράδειγμα και η κοινωνία να βελτιωθεί. Εάν λοιπόν καταδικάσετε τον Αλκιβιάδη, δεν θα το μάθουν μόνον οι συμπολίτες μας αλλά και οι σύμμαχοι και οι εχθροί μας θα το πληροφορηθούν και όλοι θα θεωρήσουν πως η πόλη μας αξίζει πολύ περισσότερο απ’ όσο φαντάζονται, αφού θα διαπιστώσουν ότι σας εξοργίζουν τα τέτοιου είδους ατοπήματα και δεν απαλλάσσετε τους ριψάσπιδες, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

114 εφορίες πανελλαδικά.Σε δύο φάσεις θα προχωρήσει η αναστολή λειτουργίας 127 ΔΟΥ, ώστε από τις αρχές του 2013 να παραμείνουν σε λειτουργία πανελλαδικά 114 εφορίες.
Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι το όφελος από τις ενοποιήσεις θα είναι συνολικά 19 εκατ. ευρώ στη διετία 2013-2014, ωστόσο έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και της αντιπολίτευσης.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του Σχεδίου Ενοποιήσεων ΔΟΥ, η Επιτροπή κατέληξε ότι είναι εφικτή η αναστολή λειτουργίας 127 ΔΟΥ σε 2 φάσεις (Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2012).
Ως εκ τούτου, από 241 ΔΟΥ που υφίστανται, θα παραμείνουν 114 ΔΟΥ πανελλαδικά. Για όσες ΔΟΥ ενοποιούνται, επισημαίνονται τα κτίρια στα οποία μπορούν να μεταστεγαστούν, με επαρκείς χώρους.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η μεταστέγαση αυτών των ΔΟΥ απαιτεί δαπάνες (μεταφοράς, διαρρύθμισης/διαμόρφωσης των χώρων, υποδομών πληροφορικής), οι οποίες εκτιμούνται περίπου σε 4,25 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και απρόβλεπτων εξόδων 15,3%), το οποίο μπορεί και να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ κατά 95%.
Ταυτόχρονα, το έργο των παραπάνω ενοποιήσεων θα αποφέρει όφελος περίπου 19 εκατ. ευρώ στη διετία 2013-2014 (ή 791.000 ευρώ το μήνα), που θα προκύψει μετά την παράδοση στους ιδιοκτήτες όλων των μισθωμένων κτιρίων που αποδίδονται/αποδεσμεύονται εξαιτίας των ενοποιήσεων των ΔΟΥ, καθώς και μείωση των λειτουργικών δαπανών.
Συνεπώς, το κόστος μεταφοράς και διαρρυθμίσεων των κτιρίων που θα στεγάσουν τις ενοποιημένες ΔΟΥ, εφόσον συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις που καταγράφονται στο παρόν πόρισμα, θα αποσβεστεί σε 5,4 μήνες, ενώ αν επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, τότε το κόστος για το Δημόσιο θα είναι ελάχιστο.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των εργαζομένων στις ΔΟΥ (ΠΟΕ-ΔΟΥ) τονίζει ότι είναι υπέρ του διαλόγου για την αναδιάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν θα δεχθεί «τετελεσμένες αποφάσεις, που δεν έχουν στόχο την αναδιάρθρωση, αλλά την διάλυση ουσιαστικά των φορολογικών υπηρεσιών».

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Οι 7.... μνηστήρες της ΕΒΖ ΑΕ«Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση)ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση πακέτου μετοχών της A.E. «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης» εκδήλωσαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον δέκα (10) συνολικά υποψήφιοι. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αξιολογούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση) και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση». Αυτό αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΑΤΕ σχετικά με τον δεύτερο διαγωνισμό για την πώληση της ΕΒΖ.

Οι μνηστήρες

Οι επτά βιομηχανίες που φαίνεται να προκρίνονται στον δεύτερο διαγωνισμό για την πώληση της ΕΒΖ είναι οι εξής:
  • Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία
  • Litex Commerce JSC (Βουλγαρία)
  • Polski Cukier (Πολωνία)
  • Ιβάν Σαββίδης
  • Cristal Union (Γαλλία)
  • FFIR (Ιταλία)
  • Costits (Σερβία)

προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσηςΚαταβάλλεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα η προκαταβολή ύψους 50% της ενιαίας ενίσχυσης 2012 που ανέρχεται περίπου στο 1,1 δισ. Ευρώ σε 680.000 δικαιούχους.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί η σύμφωνα γνώμη της Ε.Ε για αύξηση της προκαταβολής στο 70%.
 Τις ημέρες αυτές λαμβάνουν χώρα όλοι οι προβλεπόμενοι αναγκαίοι, από τον κοινοτικό κανονισμό διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε η πληρωμή του 1,1 δις ευρώ που  θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων να πληροί τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας».

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

7 μνηστήρες ....για την ΕΒΖ ΑΕΕπτά είναι τελικά οι «μνηστήρες» της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του δεύτερου διαγωνισμού για την πώληση του 82,33%. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι προσφορές ήταν συνολικά δέκα, ωστόσο κάποιες απορρίφθηκαν αφού δεν πληρούσαν τα κριτήρια.
Και σε αυτό τον διαγωνισμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν λάβει μέρος και στον πρώτο όπως για παράδειγμα η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, η βουλγάρικη Litex Commerce JSC και η πολωνική Polski Cukier. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά εκδήλωσε ενδιαφέρον και ο «γίγαντας» της γαλλικής ζαχαροβιομηχανίας, η συνεταιριστική Cristal Union η οποία διαθέτει 11 εργοστάσια στην Γαλλία.
Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον του ομογενή επιχειρηματία, Ιβάν Σαββίδη ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του ομίλου επιχειρήσεων Agrocom στον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η Donskoy Tabak, η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία της Ρωσίας.

άνοδο στις τιμές βαμβακιού....Αιφνίδια άνοδο σημειώνουν οι τιμές του βαμβακιού στη διεθνή αγορά . Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία του καλοκαιριού στις ΗΠΑ φαίνεται τελικά πως επηρέασε σημαντικά την ποιότητα της αμερικανικής παραγωγής.
Στα 43,48 λεπτά το κιλό είναι πλέον η τιμή που αντιστοιχεί στο σύσπορο, κάτι που θα υποχρεώσει τους εκκοκκιστές να διαμορφώσουν κοντά στα 45 και πάνω  λεπτά το κιλό τη νέα τιμή παραγωγού.
 Φαίνεται  πως η αξία του ελληνικού βαμβακιού κέρδισε κάτι περισσότερο από 3 λεπτά το κιλό από την τιμή την οποία έχουν υπολογίσει οι εκκοκκιστές και παραλαμβάνουν το προϊόν τις τελευταίες εβδομάδες. Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα οι εκκοκκιστές πίεσαν τους παραγωγούς να κλείσουν τα βαμβάκια που είχαν παραδώσει και αρνούνταν να παραλάβουν σε ανοιχτές τιμές. Σας το είχαμε γράψει σε σχετικό άρθρο μας πριν λίγες βδομάδες!!!! Πλέον υπολογίζεται πως οι τιμές των εκκοκκιστηρίων θα πρέπει να κινηθούν τουλάχιστον στα 45 - 50  λεπτά το κιλό.
Καθώς συνεχίζεται η συγκομιδή στις ΗΠΑ, αποδεικνύεται πως τελικά οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχαν εξαιρετικά αρνητική επίδραση στην ποιότητα της ίνας, με αποτέλεσμα ήδη αρκετοί αναλυτές να κάνουν λόγο για μείωση των αποθεμάτων για πρώτη φορά, για την φετινή παραγωγή.