Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

συνεδριάζει το ΠΣ Ανατ.μακεδονίας & ΘράκηςΠαρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις  30-10-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.      Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
2.      Τροποποίηση 6η του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
3.      Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 3ο Τρίμηνο 2012.
4.      Τροποποίηση 5η του Τεχνικού Προγράμματος ΠΑΜΘ.
5.      Τροποποίηση Οργανισμού Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
6.      Μερική τροποποίηση της με αριθμό : 213 / 2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των εδρών Ε.Δ.Χ.  στην Π.Ε. Καβάλας, στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
7.      Υποβολή τεσσάρων προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην 3η Πρόσκληση του «Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», καθώς και στις προσκλήσεις των ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και ΓΔ Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανίας
8.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών» που προτείνεται από το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης.
9.      Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σιδ/κή σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (Νέα Καρβάλη
10. Πετρέλαιο θέρμανσης, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.
11. Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου σε αίτηση της εταιρείας «ΒRΙΤΕ  HELLAS Α.Ε» για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου του υπουργείου στην Π.Ε. Δράμας.
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Περιμετρική οδός Καβάλας από Χ.Θ. 2+100 έως 8+000», της Π.Ε. Καβάλας
13. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.».
14. Τροποποίηση της από 2 Απριλίου 2012 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (πρώην ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες στο αρχαίο θέατρο Αβδήρων» (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – κωδ.έργου113602020), ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη λήξη ισχύος της
15. Απαγορεύσεις αλιείας στα ορεινά υδατορέματα του ποταμού Νέστου Π.Ε. Δράμας και στον ποταμό Αγγίτη, καθώς και στους παραποτάμους και στα αρδευτικά κανάλια του.
16. Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου από τη θέση του εκπροσώπου της ΠΑΜΘ στη Γενική Συνέλευση του, υπό εκκαθάριση, ΚΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ, και αντικατάστασή του.
17. Συμπλήρωση της 272/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου .
18. Παραίτηση Περιφερειακού Συμβούλου από εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Γεν. Συνέλευση των μετόχων της  εταιρίας ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ και αντικατάστασή του
19. Ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας.
20. Ένδικα μέσα κατά διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Διδυμοτείχου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο εγκατεστημένης ισχύος 0,99 MW» της εταιρίας «FOSTA  Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Φιλίππων  του Δήμου Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας
22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε τάφρο» στην περιοχή Νέας Κώμης του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας της εταιρίας  «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ ΑΕ» καθώς και για την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης (ως συνοδό έργο) στο αγροτεμάχιο 38 για την κάλυψη των αναγκών της ιχθυοτροφικής μονάδος. 
23.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, του Δήμου Παγγαίου, για την άδεια χρήσης νερού τριών (3) υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων  στη θέση «Μαρμαρά» στην περιοχή Ακροποτάμου, Δήμου Παγγαίου, Ν. Καβάλας.
24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Συνεκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικής έκτασης 88.649,5τ.μ. και των συνοδών αυτών έργων στη θέση ‘Μπιρμπίλη’ του Δ. Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Ικτίνος Ελλας Α.Ε.».
25. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος 999 kW, στην περιοχή Μαγικού, θέση Αγκαθότοπος-Γκιρένια του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης» της εταιρείας EuroEnergy Biogas Xanthi Limited.
26. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός-Οικισμός Πηγαδίων», της Π.Ε. Ξάνθης.
27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Δήμου Ξάνθης, από γεωτρήσεις Κιμμερίων στο αντλιοστάσιο Δροσερού», της Π.Ε. Ξάνθης.
28. Τροποποιημένη προγραμματική Σύμβαση της Πράξης «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας
29. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων του Π.Σ. ΠΑΜΘ.
  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, της εταιρείας Ι. ΜΠΥΡΟΣ – Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης  35.407,05 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου