Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Μετά το ....19... ΚΑΠ


Εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και μονάδες ζωικού κεφαλαίου θα καθορίσουν την πρόσβαση των αγροτών σε άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019, όταν θα φτάσει στο τέλος του το ισχύον σήμερα ιστορικό μοντέλο. Όπως αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα Farmers Weekly, και μεταφέρει η εφημερίδα Agrenda, από το έγγραφο προκύπτει πως οι Βρυξέλλες κλίνουν προς την κατάργηση των υπαρχόντων δικαιωμάτων του Συστήματος της Ενιαίας Ενίσχυσης και τη δημιουργία νέων. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να θεμελιώσουν νέα δικαιώματα για να εισπράξουν ενισχύσεις. Γι' αυτό και θα πρέπει η μετάβαση να γίνει πολύ προσεκτικά, ώστε να μη διαταραχτεί η αγορά της γης από όσους ίσως σπεύσουν να επεκτείνουν τα στρέμματά και τα δικαιώματά τους.  Βέβαια το έγγραφο που διέρρευσε είναι ανεπίσημο και είχε συνταχθεί ήδη το Μάιο, οπότε πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου που θα παρουσιαστούν επίσημα οι προτάσεις της Κομισιόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, δίνει μια εικόνα για την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι Βρυξέλλες στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.  Σύμφωνα με το έγγραφο, ως το 2019  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σταδιακή μετάβαση από τις ενισχύσεις που υπολογίζονται βάσει των ιστορικών επιπέδων παραγωγής, στις νέες στρεμματικές ενισχύσεις που θα υπολογίζονται βάσει ενός κατ’ αποκοπή ποσού ενιαίου σε κάθε κράτος ή περιφέρεια.
Μεταξύ άλλων, δίνονται και λεπτομέρειες για τον περίφημο οικολογικό συντελεστή, που θα αντιστοιχεί περίπου στο 30% των ενισχύσεων και που έχει ως στόχο να καταστήσει τις ενισχύσεις πιο «πράσινες» και πιο δημοφιλείς στους Ευρωπαίους φορολογούμενους.  Οι αγρότες, προκειμένου να τον εισπράξουν, θα πρέπει να εφαρμόσουν, τα παρακάτω αγροπεριβαλλοντικά μέτρα πέραν της πολλαπλής συμμόρφωσης.
● Διαφοροποίηση των καλλιεργειών: Οι αγρότες που διαθέτουν πάνω από 30 στρέμματα αρόσιμης γης, θα πρέπει να καλλιεργούν τουλάχιστον τρία είδη, που το καθένα θα καλύπτει τουλάχιστον 5% αλλά όχι πάνω από το 70% της καλλιεργούμενης έκτασης.
● Υποχρέωση διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων.
● Έκταση οικολογικού χαρακτήρα: Οι αγρότες θα αφιερώνουν τουλάχιστον το 5% της γης τους -χωρίς να υπολογίζονται οι μόνιμοι βοσκότοποι- σε οικολογικούς σκοπούς, π.χ. αφήνοντας τις εκτάσεις αυτές χέρσες, διαμορφώνοντας ζώνες ανάσχεσης ή διατηρώντας χαρακτηριστικά του τοπίου όπως φυτικοί φράχτες, δέντρα, ρέματα κλπ.
Όσο για τους μικρούς της αγροτικής παραγωγής, το έγγραφο προτείνει  να μη λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις αλλά να υπαχθούν σε ένα ειδικό καθεστώς ενισχύσεων κατ’ αποκοπή, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος των ενισχύσεων. Στο σύστημα αυτό προτείνεται να υπαχθούν οι αγρότες που λαμβάνουν ενισχύσεις μικρότερες από 100 ευρώ ή που καλλιεργούν έκταση μικρότερη των 10 στρεμμάτων.  Ωστόσο το έγγραφο δεν ρίχνει φως σε κρίσιμες πτυχές της μεταρρύθμισης,  όπως πώς θα οριστεί ο «ενεργός αγρότης» και πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι της ΚΑΠ ανάμεσα στα κράτη μέλη.  Για τα θέματα αυτά αλλά και για άλλες πτυχές της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να περιμένουμε ως τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε η Κομισιόν θα παρουσιάσει επίσημα τις συγκεκριμένες νομοθετικές της προτάσεις, ακριβώς ένα χρόνο αφότου σκιαγράφησε την κατεύθυνση που θα κινηθεί στο έγγραφο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου