Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ολοκληρωμένη στα τεύτλα


Σύμφωνα με πληροφορίες το κονδύλι που έχει προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζαχαρότευτλων , μέσα από τον προγραμματισμό της δράσης του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ,για την προσεχή πενταετία 2012-2016, υπολογίζεται στα 20 εκατ ευρώ ,δηλαδή 4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει πως το ύψος  της χρηματοδότησης ανά στρέμμα από την ολοκληρωμένη διαχείριση  των τεύτλων ,  θα εξαρτηθεί  από το  αριθμό των στρεμμάτων που θα σπαρθούν.
Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί  το όλο πρόγραμμα προβλέπει το διαχωρισμό  της τευτλοκαλλιέργειας σε τέσσερις ζώνες, κάτι που προβλέπεται ήδη από το οργανόγραμμα λειτουργίας της ΕΒΖ και η δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας παραγωγών για κάθε ζώνη.
Πολύ σύντομα, όπως λέγεται, δηλαδή το πολύ σε δύο μήνες, ο ΕΛΓΟ (Agrocert) θα έχει έτοιμο το πρωτόκολλο ποιότητας (Agro 2) για την παραγωγή και πιστοποίηση ζάχαρης από καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων που εφαρμόζουν τις πρακτικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο οι ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης ποιότητας θα μπορούν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες (τέσσερις) ομάδες παραγωγών δίνοντας στους καλλιεργητές τις αντίστοιχες κατευθύνσεις και πιστοποιώντας στο τέλος της χρονιάς την παραγωγή ζαχαροτεύτλων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου