Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

συνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας


Συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο Ορεστιάδας , την Τετάρτη  01-02-2012 στις  6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους Δημοτικούς Συμβούλους είναι:
1.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
2.Έγκριση προϋπολογισμού 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας
3.Έκθεση εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011.
4.Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ορεστιάδας έτους 2012»
5.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Υπηρεσία συμβούλων τεχνικής υποστήριξης έργων του Δήμου Ορεστιάδας, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ» στην πρόσκληση με κωδ.1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» και προϋπολογισμό 50.000,00 €
6.Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)
7.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €.
8.Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική συνέλευση της εταιρείας του Κέντρου πρόληψης.
9.Ορισμός υπευθύνου για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμους σε απόρους της χώρας έτους 2012
10.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή Δημάρχου στην Τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2012
11.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στις επιτροπές εκτίμησης ζώων
12.Προσδιορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2012.
13.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα.
14.Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών»
15.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης στην Οινόη»
16.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Παιδικής χαράς στη Λεπτή»
17.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Μικρή Δοξιπάρα»
18.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου μεταξύ 8ου Δημοτικού και 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας»
19.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικού Καταστήματος Ορεστιάδας»
20.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Βάλτου»
21.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Θουρίου»
22.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Χειμωνίου»
23.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Χανδρά - Δοξιπάρα»
24.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Ορμενίου - Μαρασίων»
25.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Νεοχωρίου - Παταγή»
26.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου « Πεζοδρόμια και πλακοστρώσεις στα Δίκαια, Πάλλη και Κριό»
27.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Τσιμεντοδιάβαση στον Κυπρίνο»
28.Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 656/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καστανεών» προϋπολογισμού 441.103,70 €
29.Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 657/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καβύλης» προϋπολογισμού 424.758,94 €
30.Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 658/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Νέας Βύσσας» προϋπολογισμού 731.414,00 €
31.Διαβίβαση παρατηρήσεων Τ.Υ. για την από 21-12-2011 με αριθμ. Πρωτ60747 ένσταση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τοπικού διαμερίσματος Νεοχωρίου με οικισμό Παταγής στο Δήμο Ορεστιάδας.»
32.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 91/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
33.Παραχώρηση στέγης στο Παράρτημα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας.
34.Οικονομική ενίσχυση σε δημότη βάσει του άρθρου 202 Ν.3463/2006
35.Ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων και Επαγγελματιών των οδών Σωτ. Τσερκέζη και Αθ. Πανταζίδου κατά τις απογευματινές ώρες.
36.Αίτηση Δημότη σχετικά με σήμανση
37.Αίτηση Δημότη σχετικά με χορήγηση στάσης για ΑΜΕΑ
38.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 258/2007 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου
39.Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για κοινωφελή σκοπό
40.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση ακινήτου με δημοπρασία
41.Παραγραφή υπολοίπου από χρηματικό κατάλογο.
42.Αιτήσεις Παραίτησης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Ιδιοκτησίας Δήμου Ορεστιάδας
43.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και διάθεση της πίστωσης
44.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά μετακινήσεων Αιρετών
45.Έγκριση ανταλλαγής αγροτεμαχίων στο Νεοχώρι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου