Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Πρόσληψη προσωπικού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε και συγκεκριμένα τους εξής,
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ διάρκεια σύμβασης  8 μήνες
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  διάρκεια σύμβασης  8 μήνες

Πληροφορίες στο
Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο km. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00,  Τμήμα προσωπικού τηλ. Επικοινωνίας: 25520.41828

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου