Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

συνεδριάζει το ΔΣ ΟρεστιάδαςΜε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του   Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας  στις 08-08-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 . Θα συζητηθούν οι απολύσεις των σχολικών φυλάκων  , δημοτικών αστυνομικών και υπαλλήλων  του Δήμου μας.
Τα υπόλοιπα  θέματα της συνεδρίασης είναι:
Εγκρίσεις : 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2013. ,9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ,ισολογισμού – απολογισμού 2012 της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης ,έκτακτης επιχορήγησης στο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο ,έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και διάθεση πίστωσης ,διάθεσης πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης,διενέργειας προμηθειών
Έγκριση των  υπ΄αριθμ. 98 ,99 ,101/2013 αποφάσεων  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ενός (1) αυτοκινήτου Φορτηγάκι»
Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ορεστιάδας»
Αναγκαιότητα εκτέλεσης μελέτης «Μερική Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ορεστιάδας»
Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο « Roads Open Access to Deliver Safety / SAFE ROADS» ενταγμένο στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»
Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης με τίτλο: « Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης Ορεστιάδας», « Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Προαγωγή Δημόσιας Υγείας στο Δήμο Ορεστιάδας»
Απασχόληση και καθορισμός αριθμού μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ορεστιάδας στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης στον Δήμο Ορεστιάδας.
Επανέγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση πεζοδρόμων επί της Β. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδας»
Ορισμός επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους για τα έργα « Διαμόρφωση κοιμητηρίων Πετρωτών και Πενταλόφου» , « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Ορεστιάδα 2012»
Ορισμός επιτροπής για τη διενέργεια Διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση Σχολικών Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας(2012-2013)
Επανέλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για τα έργα: «Αποκατάσταση Δρόμου Πύργου – Λαγού»,«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας», «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ν. Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο»
Εγκρίσεις: 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας» 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση Ιστών Φωτισμού» Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών» 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Καστανέων, Ριζίων, Στέρνας» 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας» 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής Οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου» 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καβύλης»
Εγκρίσεις  πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων : «Αποπεράτωση πεζοδρόμου από την οικία Κουτρίδη έως την οικία Χατζιόγλου Δ.Δ. Στέρνας» , «Ανάπλαση πεζοδρόμων στα Ο.Τ. 26 & 27 στο κέντρο της πόλης» ,«Προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας»,«Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού πολύκεντρου Δήμου Ορεστιάδας»,«Στεγανοποίηση Δώματος Δημοτικής Αγοράς Δ. Ορεστιάδας»
Αναγκαιότητα εκτέλεσης της εργασίας «κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων», σύμφωνα με τις αποφάσεις της επιτροπής κρίσεως επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων.
Διακοπή διαδικασιών διεξαγωγής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Εθνική οδό έως σταθμό επεξεργασίας λυμάτων Ορεστιάδας και οικισμό παλιάς Σαγήνης»
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Τοπικής Κοινότητας Χανδρά με δημοπρασία.
Διαγραφές – Διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους για το Δ.Σ.
Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Σχολικών Υποδομών Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου, Τριγώνου», συνολικού προϋπολογισμού 131.761,63 € με το Φ.Π.Α.
Έγκριση συνδιοργάνωσης 14ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Θεατρικού Εργαστηρίου Ορεστιάδας Διόνυσος
Επιχορηγήσεις: του Συλλόγου Μουσικών και Φιλών Μουσικής Νέας Ορεστιάδας «Δημητρός Αραμπατζής» του Γυμναστικού Συλλόγου Φιλία Ορεστιάδας
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου