Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

συνεδριάζει το ΔΣ Ν.Ορεστιάδας ..Συνεδριάζει το ΔΣ Ν.Ορεστιάδας σήμερα Τρίτη 04-03-2014 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014.
Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2013
Επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο
Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων για το έτος 2014
Tροποποίηση της υπ΄αριθμ. 195/2011 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Ορεστιάδας.
Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
Εξέταση ένστασης κατά της υπ΄αριθμ. 51982/27-11-2013 Απόφασης έκπτωσης αναδόχου του έργου : « Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας»
Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για το έργο : «Κατασκευή σωληνωτού στη Ν. Βύσσα, κατασκευή διάβασης στη Στέρνα & Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία Καβύλης»
Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για το έργο : «Έργα υποδομής (κανάλια, οχετοί, σωληνωτά) στο Νεοχώρι, Δοξιπάρα, Χειμώνιο, Θούριο κα Λεπτή»
Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για το έργο : «Επέκταση πεζοδρόμων επί της Β. Κων/νου από Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ( Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση Επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών»
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 1/2014 μελέτης της ΤΥΔΟ με τίτλο : « Συντήρηση πρώην Δημοτικής Αγοράς », συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο : « Κατασκευή – διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα & αποκατάσταση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ», συνολικού προϋπολογισμού 351.180,20 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή εσωτερικού δικτύου και κατασκευή αγωγού ομβρίων στον οικισμό ΟΕΚ ΙΙ στον Πύργο Ορεστιάδας.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Στραγγιστήριος αγωγός στον πρώην στρατόπεδο Σταθάτου»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επένδυσης κοίτης &πρανούς χειμάρρου εντός Δ.Δ. Χειμωνίου»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδρόμια και πλακοστρώσεις στα Δίκαια , Πάλλη και Κριό»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οριοθέτηση μνημάτων στα νέα κοιμητήρια Ορεστιάδας-2013»
Εξέταση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καβύλης»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών»
Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: « Ανάπλαση πλατείας και εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας»
Επιβολή κυρώσεων σε Κόφκελη Απόστολο, αρτοζαχαροπλαστείο
Επιβολή κυρώσεων σε Ν.& Ι. Ράπτη Ο.Ε., πρατήριο άρτου
Επιβολή κυρώσεων σε Καντζιάρη Αθανάσιο, πρατήριο άρτου – Γεύση και υγεία
Επιβολή κυρώσεων σε Τζιαμαλίδη Σταύρο του Γεωργίου, πρατήριο άρτου
Επιβολή κυρώσεων σε Μαρκίδου Μηλιά, πρατήριο άρτου
Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων μαθητών 7ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας Ν. Έβρου
Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου «Απόλλων»
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Μουσικών και Φίλων Μουσικής Νέας Ορεστιάδας « Δημητρός Αραμπατζής»
Έγκριση αίτησης παραίτησης από αγροτεμάχια
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου με δημοπρασία.
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακίων με δημοπρασία.
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμάχιων της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου με δημοπρασία.
Διαγραφές- διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου