Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέτρου 214


Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν σταδιακά οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δράσεων του Μέτρου 214, που αφορούν γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, μετά την υπογραφή τους από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκανδαλίδη.

Σε πρώτη φάση, αναμένονται οι προσκλήσεις για δικαιούχους με δικαίωμα παράτασης των Δράσεων «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», «Βιολογική γεωργία» και «Βιολογική κτηνοτροφία», ενώ αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν οι προσκλήσεις για την ένταξη νέων δικαιούχων στις παραπάνω τρεις Δράσεις. Στόχοι του γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου είναι η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου