Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας


Διπλή συνεδρίαση θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας την Τετάρτη 14/12 αφού ο Καλλικρατικός νόμος επιβάλει την ψήφιση του δημοτικού προϋπολογισμού σε ξεχωριστή συνεδρίαση. Έτσι η πρώτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου Ορεστιάδας για το 2012 θα ξεκινήσει στις 18:30.Ενώ η τακτική συνεδρίαση με τα υπόλοιπα θέματα θα ξεκινήσει στις 19:30...
θέματα ημερήσιας διάταξης της δεύτερης συνεδρίασης:

Έκδοση ψηφίσματος για το ειδικό τέλος (Χαράτσι)  της Δ.Ε.Η.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 για το Δήμο Ορεστιάδας
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012 της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Ουρουμίδης Αντώνιος

Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Εκκαθάριση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής: ο πρόεδρος του Κ.Ε.Κ. κ. Αλεξούδης Δημήτριος

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. κ. Δαλαμαγκίδης Βασίλειος

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 36/2010 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο : «Επέκταση περίφραξης κοιμητηρίων & συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Δοξιπάρας» συνολικού προϋπολογισμού 31.293,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων μεταξύ των Ο.Τ. 553 & 371 (Νέα Δικαστήρια)»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Νεοχώρι»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού σχολείου Ορεστιάδας »
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στα Δ.Δ. Νεοχωρίου – Αμπελακίων - Χειμωνίου »
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμεντοδιαβάσεων στη Μεγ. Δοξιπάρα »
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή όμβριων υδάτων στη Λεπτή »
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Οριοθέτηση μνημάτων στα νέα κοιμητήρια »
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση διαδρόμου πρόσβασης και διαχωριστικών μνημάτων στα νεκροταφεία Αμπελακίων»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και έργα υποδομής σε Ορεστιάδα –Πύργο - Λεπτή»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και τσιμεντοστρώσεις στην Ορεστιάδα»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόης Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Ορεστιάδας για το 2012
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρασλής Ευάγγελος

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Ορεστιάδας για το 2012
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρασλής Ευάγγελος

Καθορισμός αριθμού επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς Ορεστιάδας  για το 2012
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρασλής Ευάγγελος

Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για την αντιμετώπιση των εξόδων κίνησης  των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου Δ.Ε.Η.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Έγκριση απολογισμού της 17ης συνάντησης νέων Άρδας 2011
Εισηγητής η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ κ. Ροροπούλου Αριάδνη - Δήμητρα

Έγκριση παραχώρησης αναψυκτηρίου πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τριγώνου
Εισηγητής η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ κ. Ροροπούλου Αριάδνη - Δήμητρα

Παραχώρηση στέγης στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την στέγαση της σχολικής σύμβουλου στα παλαιά δικαστήρια.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Παραχώρηση δύο αιθουσών και ενός γραφείου από το Δημοτικό Σχολείο Βάλτου στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου