Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Ολοκληρωμένη στα τεύτλα από το 12

Το 2011 είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία οι τευτλοκαλλιεργητές θα λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, που αντιστοιχεί σε 35 ευρώ το στρέμμα ή περί τα 6 ευρώ ανά τόνο προϊόντος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απογοητευτική τιμολογιακή πολιτική της ΕΒΖ κατά τα τελευταία έτη, οδηγεί νομοτελειακά στην παύση της παραγωγής τεύτλων, καθώς οι αγρότες δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν την καλλιέργεια, αφού γίνεται ασύμφορη.
Υπάρχει πρόθεση ,προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας  να παραμείνουν κάποια εργοστάσια ζάχαρης ανοικτά και να συνεχιστεί η καλλιέργεια τεύτλων στη χώρα μας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από την αγροτική οικονομία, υπάρχει και θέμα δημόσιας υγείας των καταναλωτών, αφού σε περίπτωση παύσης της τευτλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η ζάχαρη που θα καταναλώνουμε θα εισάγεται από τα δύο Εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ  που βρίσκονται στην   Σερβία, όπου υπάρχουν περιοχές με απεμπλουτισμένο ουράνιο από τον πόλεμο στην τότε Γιουγκοσλαβία. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια και προκειμένου οι παραγωγοί να συνεχίσουν την καλλιέργεια η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , μελετά την ένταξη της εγχώριας τευτλοκαλλιέργειας στο καθεστώς ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Η σκέψη είναι να εξοικονομηθούν χρήματα για τα τεύτλα μέσα από τα αγροπεριβαλλοντικά του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Δεν πρόκειται να γίνει συνολική αναθεώρηση του προγράμματος αλλά βελτίωση και κάποιο συμμάζεμα των δράσεων   του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις».
Αν επιτευχθεί ο στόχος της ολοκληρωμένης διαχείρισης, οι τευτλοπαραγωγοί, εκτός από τα χρήματα που θα εισπράττουν από την πώληση των τεύτλων, σε όποια εργοστάσια ζάχαρης απομείνουν, θα έχουν και μια στρεμματική ενίσχυση.
Το καθεστώς ολοκληρωμένης διαχείρισης συνήθως έχει πενταετή διάρκεια και θα ξεκινήσει αν όλα πάνε καλά  από το 2012. Στο διάστημα αυτό οι Έλληνες καλλιεργητές θα λαμβάνουν ως ενίσχυση το ποσό των 50-60 ευρώ ανά στρέμμα.
Έτσι το 2011 θα υπάρξει η εκπόνηση μελέτης από το Υπουργείο για τη σκοπιμότητα λήψης μιας τέτοιας απόφασης.
Πρόκειται δηλαδή για το πρώτο βήμα υιοθέτησης του μέτρου, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει το πράσινο φως, θα πρέπει να έχει στα χέρια της επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αναγκαιότητά του.
Από την μεριά τους ,οι τευτλοπαραγωγοί προτείνουν να υπάρξει δημιουργική τιμολογιακή πολιτική ,προκειμένου να συνεχίσουν να καλλιεργούν τεύτλα. Να βλέπουν πράγματι ότι από την παράδοση της σοδειάς τους αποκομίσουν ένα βιώσιμο εισόδημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου