Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Μεταβίβαση δικαιωμάτων


Έως την Δευτέρα, 4 Απριλίου του 2011 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι – σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την διαδικασία «Μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2011». 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών του ΥπΑΑΤ τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) δύνανται να μεταβιβάζονται μόνο σε άλλο γεωργό εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς. 
Στην περίπτωση αποδέκτη πολίτη κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια. Επίσης τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση, συνοδευόμενα ή μη από γη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου