Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Για τα λιπάσματα


Τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς λιπασμάτων προωθεί η Κομισιόν, μέσα από την αναθεώρηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Οι νομοθετικές της προτάσεις αναμένεται να κατατεθούν ως τα τέλη του 2012. Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβε αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ισχύοντος κανονισμού για τα λιπάσματα, ο οποίος χρονολογείται από το 2003. Ο ισχύων κανονισμός διασφαλίζει μόνο την ελεύθερη κυκλοφορία των ορυκτών λιπασμάτων που έχουν εγκριθεί σε κοινοτικό επίπεδο και δεν περιλαμβάνει τα «εθνικά λιπάσματα» που διατίθενται χωριστά στο κάθε κράτος μέλος.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη μέλη είναι απρόθυμα στο να αποδεχτούν την κοινοτική αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης όσον αφορά τα εθνικά λιπάσματα. Επιπλέον, τεχνικά εμπόδια εμποδίζουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο, οδηγώντας σε διαστρέβλωση της αγοράς, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εξάλλου, ένας μεγάλος αριθμός λιπασμάτων δεν καλύπτονται από τους κοινοτικούς κανόνες, διότι δεν είναι ορυκτής προέλευσης. Ο αριθμός των λιπασμάτων αυτών, που προέρχονται από οργανικά κατάλοιπα, αυξάνεται συνεχώς, ενώ άλλες εισροές όπως βελτιωτικά εδάφους ή υποστρώματα δεν είναι εναρμονισμένες σε κοινοτικό επίπεδο.
Όμως η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα λιπάσματα επιβάλλεται και από την ανάγκη για ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως λέει η Κομισιόν. Ο νέος κανονισμός, θα περιλαμβάνει μέγιστα όρια για την περιεκτικότητα των ορυκτών λιπασμάτων σε βαρέα μέταλλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου