Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Για το "βοήθεια στο σπίτι"


Οι διαδικασίες χρηματοδότησης και εκταμίευσης όλων των πόρων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το 2011 συμφωνήθηκαν σήμερα στη διάρκεια συνάντησης της υπουργού Εργασίας, κα Λούκα Κατσέλη, με τους συναρμόδιους υφυπουργούς κ. Ντόλιο και κ. Ρήγα.
Στη συνάντηση αποφασίστηκε να στείλει άμεσα το υπουργείο Εσωτερικών, στα περιφερειακά ταμεία, επιστολή που θα τους ζητά να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να υποβάλουν όλα τα παραστατικά, προκειμένου να αρχίσει η ροή πληρωμής του προγράμματος.
Οι εθνικοί πόροι για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έρχονται να συμπληρώσουν την κοινοτική συγχρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι πληρωμές από τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους προς τους δικαιούχους του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.
Ήδη σχετική προκήρυξη έχει δημοσιευτεί από τις αρχές του έτους, ενώ σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης υποβάλλονται προτάσεις από τις δομές.
Συνολικά υπολογίζεται πως οι εξυπηρετούμενοι κατά το έτος 2011 θα ξεπεράσουν τις 60.000, ενώ το συνολικό κόστος θα αγγίξει τα 100 εκ. ευρώ (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου