Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται έως και την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011, το Σχέδιο Νόμου για το «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».  Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η εισηγητική έκθεση του Σχεδίου Νόμου, «η παρέμβαση στο χώρο των συνεταιρισμών και εν γένει των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων αποτελεί ώριμη απαίτηση των καιρών. Έχει διπλό στόχο. Να απελευθερώσει τις δυνάμεις που συνεπείς στη συνεταιριστική ιδέα έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους προς όφελος της ελληνικής γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης του τόπου. Επιδιώκει να ανατρέψει μια απαξιωμένη κατάσταση που οδήγησε σε ουσιαστική ατροφία ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για την υιοθέτηση του οποίου χρειάστηκαν σκληροί αγώνες και θυσίες».Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα σημαντικά κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζεται η δομή και η λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Οργανώνεται η εποπτεία τους από το κράτος μέσω εποπτικής αρχής, εθνικού μητρώου και περιοδικής αξιολόγησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο οργανώνεται θεσμικά η σχέση των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων με την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών και η εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας. Προτείνεται η παρέμβαση αυτή να γίνει μέσω των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε κάθε Περιφέρεια, της Συμβολαιακής Γεωργίας και των Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων. Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται η χρηματοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων διευρύνοντας τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις και ενισχύοντας την πρωτοβουλία τους.Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο οριοθετείται η προσαρμογή του συνεταιριστικού κινήματος στις νέες ρυθμίσεις με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000. Στο ίδιο κεφάλαιο προτείνονται νέες διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους αγροτικούς συλλόγους. Προτείνονται πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, με κλαδικό αντικείμενο – ζωικής, φυτικής ή και αλιευτικής παραγωγής – στα εδαφικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου. Αυξάνεται σε επτά (7) ο αριθμός των συλλόγων που ιδρύουν Ομοσπονδία σε επίπεδο Περιφέρειας και ο αριθμός Ομοσπονδιών που ιδρύουν Συνομοσπονδίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου