Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.ΟρεστιάδαςΣυνεδριάζει η Οικονομική Επιτρoπή  τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας σε Έκτακτη Συvεδρίαση,  στις 20-09-2012, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:30π.μ. στηv αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:ü  Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2011 του Δήμου Ορεστιάδας
ü     Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας της πρώην Αντιδημάρχου Βύσσας κ. Λεύκελη Βασιλικής
ü     Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης της πρώην Αντιδημάρχου Βύσσας κ. Λεύκελη Βασιλικής
ü     Ορισμός δικηγόρου για εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας του πρώην Αντιδημάρχου Τριγώνου κ. Χατζηπαναγιώτου Εμμανουήλ
ü     Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 1.2 Cooperative development (Γενική Διαχείριση και Συντονισμός Υλοποίησης Έργου) και 2.1 Publicity of project development (Ενέργειες Δημοσιότητας) του Έργου “CROSS BORDER RECREATION AREA OF MARITSA RIVER (SVILENGRAD) AND ARDAS RIVER (KASTANIES) – CBRAOMRAAR”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.
ü     Κατάργηση δίκης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 68/18-7-2008 αγωγή του Νεραντζάκη Χρήστου του Ιωάννη κατά του Δήμου Ορεστιάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου