Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το ΔΣ Ν.ΟρεστιάδαςΣυνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας αύριο Παρασκευή 07-09-2012 στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 259/2012 απόφασης Ανάθεσης προμήθειας «Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής» του έργου : «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Ορεστιάδας» και ανάθεση εκ νέου.
Ορισμός εκπροσώπου στην Ένωση Φορέων για την αξιοποίηση και ανάδειξη της βιβλιοθήκης του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Αδριανούπολης.
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ _ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»
Ανακήρυξη επίτιμου Δημότη του Στρατηγού εν αποστρατεία κ. Φράγκου Φραγκούλη.
Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2012.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου
Έγκριση παράτασης για το έργο «Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για την υλοποίηση της δράσης 2.1 Information Actions ( Ενέργειες Δημοσιότητας) του έργου VYSSA – SNILENGRAD ROAD LIFE»
Έγκριση πρακτικών της υπ΄αριθμ. 74/2011 μελέτης με τίτλο : «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης , σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού , στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 609.693,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή 16 βάσεων Container απορριμμάτων»
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατείας και Εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας»
Επανέλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για το έργο : «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καστανεών »
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις πεζοδρομίων Κλεισσούς, Σαγήνης & στο Ο.Τ. 221»
Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ορεστιάδας
Μεταφορά υπολοίπου
Έγκριση παραίτησης από αγροτεμάχια του Δήμου.
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων με δημοπρασία
Έγκριση παραχώρησης υπαίθριου θεάτρου στον Πευκώνα Ορεστιάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου