Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

συνεδριάζει το ΠΣ Ανατ μακεδονίας & ΘράκηςΣυνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης στις 26 – 02- 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Θέματα:
ü     Γνωμοδότηση επί της 1ης Φάσης της μελέτης «Αξιολόγηση , αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
ü     Σύσταση Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν.3852/2010«Σχέδιο Καλλικράτης»
ü     Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ(Α.Ο.Ο.Α)», που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός έκτασης 72.850 τ.μ, στο 6,5 χλμ της Ε.Ο. Αλεξ/πολης-Μάκρης, του Δήμου Αλεξ/πολης του Ν. Έβρου, από την «Α.Ο.Ο.Α», Ν.Π.Δ.Δ.
ü     Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου « RE-Block Phase II» / ‘REviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods’. Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου..
ü     Έγκριση συμβιβασμού με την εταιρεία «Ρεπάκης Λ. Αθανάσιος» για την εξόφληση τιμολογίου που αφορά στην έκδοση λευκώματος με θέμα «1974-2009, 35 χρόνια Δημοκρατίας – Οι Βουλευτές του Νομού Δράμας» από το τέως Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας.
ü     Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της τελικής ασφαλούς διαμόρφωσης και αποκατάστασης του χώρου λήψης αδρανών «Άσπρα Χώματα» στη χερσαία ζώνη του νέου λιμένα Καβάλας Φίλιππος Β΄ Δήμου Καβάλας της Δ/ΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και του αναδόχου του έργου «Λιμένας Καβάλας – Επέκταση Προσήνεμου Μώλου, Νέου Λιμένα Καβάλας» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε..
ü     Θέματα Λαϊκών Αγορών της Π.Ε Έβρου.
ü     Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ – ΤΚ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» που πρόκειται να κατασκευασθεί στην ευρύτερη περιοχή Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ – ΤΚ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ, του Δήμου Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
ü     Θέματα Λαϊκών Αγορών της Π.Ε Καβάλας

ü     Γνωμοδότηση για την «Εκμίσθωση έκτασης 130.000,00τμ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 6 MW»,στην εταιρεία FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ.
ü     Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «ΣΥΝΕΡΓΩ»
ü     Επικύρωση πρακτικών 22ης , 23ης και 24ης Συνεδρίασης έτους 2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .
ü     Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ü     Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε επιτροπή αρμοδιότητας τoυ Υπολιμεναρχείου Σαμοθράκης .
ü     Εκλογή μελών των Επιτροπών του άρθρου 164 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου