Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

αποκατάσταση σκουπιδότοπου Ορεστιάδας.


Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΥΨΩΜΑΤΑ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΕΒΖ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό  1.812.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της Δημοτικής  Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας, έκτασης 51.700 τ.μ., στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ ΑΕ ).
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν:
Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του απορριμματικού ανάγλυφου
Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης
Έργα σταθεροποίησης των στρώσεων τελικής κάλυψης
Έργα διαχείρισης ομβρίων (τάφρος)
Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων (εξομαλυντική στρώση)
Έργα διαχείρισης βιοαερίου (παράθυρα απαγωγής)
Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων)
Έργα μεταφροντίδας  παρακολούθησης αποκατεστημένου χώρου (Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/04/2013
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στο  Δημαρχείο Ορεστιάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου