Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

δρόμος Πύργου οικισμού ΙΙΙΟ Δήμος Ορεστιάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ», με
προϋπολογισμό 1.100.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9/04/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και θα
υποβληθεί με το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας»


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου