Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσληψη προσωπικούΤο Εργοστάσιο ζάχαρης Ν. Ορεστιάδας ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων  ΠΕ Οικονομολόγων  και ΤΕ Λογιστών. Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.
 Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 .Λεπτομέρειες τις διακήρυξης στο τηλ  2552 0 41876

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου