Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

για το λύκειο

Την πρόταση για τις αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης, παρουσίασε στη Διακομματική Επιτροπή η επιστημονική ομάδα, του υπουργείου Παιδείας .
  Βασικά σημεία της πρότασης για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση:
•Αυτόνομο Λύκειο- Εθνικό Απολυτήριο με ισχύ.
• Οι μαθητές κάνουν τις επιλογές τους για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους πορεία, με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.
• Υποστήριξη του μαθητή για την προετοιμασία του, εντός σχολείου, με τα μαθήματα εμβάθυνσης. Ήδη λειτουργούν το Ψηφιακό Σχολείο και το Ψηφιακό Φροντιστήριο.
• Συμμετοχή των ΑΕΙ στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος για να παρακολουθεί τα προγράμματα σπουδών.
• Δυνατότητα εισαγωγής χωρίς εξετάσεις σε τμήματα που- λόγω χαμηλής ζήτησης- έχουν κενές θέσεις.
• Αλλαγή του περιεχομένου των εξετάσεων. Θα εξετάζονται οι γνώσεις και δεξιότητες των υποψηφίων, ώστε να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από την αποστήθιση στην κριτική σκέψη και την αξιολόγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου