Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

λιγότεροι αντιδήμαρχοι

Μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο με την επωνυμία « Ρυθμίσεις για την τοπική  ανάπτυξη ,την αυτοδιοίκηση ,την αποκεντρωμένη διοίκηση κτλ κτλ» του υπουργείου Εσωτερικών. Μετά την δημοσιοποίηση του  ,σύντομα θα ακολουθήσει το δρόμο προς ψήφιση στην βουλή. Με την εφαρμογή του νόμου οι θέσεις των Αντιδημάρχων από πέντε που είναι σήμερα στο Δήμο μας ,θα περιοριστούν σε τρεις.

1 άρθρο
Αντιδήμαρχοι
Το άρθρο 59 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
2.Ο αριθμός των αντιδημάρχων  ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζεται ένας (1) αντιδήμαρχος. Στους δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι. Από  πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.  Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 200.000  κατοίκων ορίζονται  έως  έξι (6). Ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και οκτώ (8), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από εννέα (9) έως και δώδεκα (12) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δώδεκα  (12) και ανώτερος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου