Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

συνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας


Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 20-02-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2012.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
2. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης της υπ΄αριθμ. 3/2012 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.066.560,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
3. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης της υπ΄αριθμ. 4/2012 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού», συνολικού προϋπολογισμού 2.903.587,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
4. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης της υπ΄αριθμ. 8/2012 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ν. Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο», συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
5. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης της υπ΄αριθμ. 2/2012 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Οριοθέτηση κράσπεδα, Ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον σιδηροδρομικής γραμμής»,
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
6. Έγκριση μελέτης όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 6/2012 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καβύλης», συνολικού προϋπολογισμού 490.000,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
7. Έγκριση μελέτης όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 7/2012 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Καστανεών», συνολικού προϋπολογισμού 483.000,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
8. Έγκριση μελέτης όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την υπ΄αριθμ. 5/2012 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Ο. με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Νέας Βύσσας», συνολικού προϋπολογισμού 815.000,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο « Κατασκευή κλειστής Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Νέας Βύσσας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
10. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής παραλαβής του έργου και αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Νέας Βύσσας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο « Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών και προβολή πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού αποθέματος των περιοχών του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας με ψηφιακά μέσα» στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης , πρόσκληση 70, με Π/Υ 380.000,00 €
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
12. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
13. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ν. Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
14. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Οριοθέτηση κράσπεδα, Ασφαλτόστρωση δρόμου πλησίον σιδηροδρομικής γραμμής» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
15. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αποκατάσταση δρόμου Πύργου Λαγού» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος Αναστάσιος
16. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 100/2011 απόφασης Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ. Δαλαμαγκίδης Βασίλειος
17. Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Μουσικών και Φίλων Μουσικής Νέας Ορεστιάδας «Δημητρός Αραμπατζής»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου