Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

πιστοποίηση ζάχαρης


Το πολύ σε 2 μήνες ο ΕΛΓΟ πρώην Agrocent θα έχει έτοιμο το καινούργιο ειδικό πρωτόκολλο ποιότητας – agro 2 – για την παραγωγή και πιστοποίηση ζάχαρης από καλλιέργεια ζαχαρότευτλων ,που εφαρμόζουν τις πρακτικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης..
Με βάσει αυτό το πρωτόκολλο ,οι ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης ποιότητας θα μπορούν να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες 4 ομάδες παραγωγών δίνοντας στους καλλιεργητές τις αντίστοιχες κατευθύνσεις και πιστοποιώντας στο τέλος της χρονιάς την παραγωγή ζαχαρότευτλων ,με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται και από ένα πριμ ποιότητας περίπου 25  ευρώ το στρέμμα ,εφόσον ενταχθούν στο νέο σύστημα 160.000 στρέμματα.Η ενίσχυση θα δίνεται για 5 χρόνια , 4 εκατ ευρώ το χρόνο. Το συνολικό κονδύλι που έχει προβλεφθεί για την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δράσης μέσα από τον προγραμματισμό του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» υπολογίζεται στα 20 εκατ ευρώ για την περίοδο 2012-2016 ,περίπου δηλ 4 εκατ ευρώ το χρόνο.
Οι τελευταίες λεπτομέρειες του προγράμματος Ολοκληρωμένης διαχείρισης και του αντίστοιχου προτύπου agro οριστικοποιούνται αυτή την περίοδο από το ΕΛΓΟ και την ΕΒΖ ΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου