Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

αγροτικό λύκειο

Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ιδρύεται σε κάθε Περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Σκοπός του αγροτικού λυκείου είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αγρότη και έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.
 Συνοπτικά, διαβάζουμε τα εξής στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή
Ιδρύεται μέχρι μία Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με Π.Δ. καθορίζονται:

ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής,
η έδρα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων,
ο αριθμός και το διδακτικό αντικείμενο των διδασκόντων.

Σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του αγρότη και έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.
Στον τίτλο σπουδών τους , ενσωματώνονται το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου και το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες με το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα.
Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν σχετικό με τους τομείς της αγροτικής παραγωγής τίτλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος ή τίτλο Σπουδών από Γεωργική Σχολή προτάσσονται κατά απόλυτη προτεραιότητα στους πίνακες δικαιούχων για τη χορήγηση επιδότησης πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες.
Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες και για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου