Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει το Δ.Σ Ν.Ορεστιάδας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Ορεστιάδας ,σήμερα Δευτέρα 12-03-2012 στις 18.30 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
ü     Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012.
ü     Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
ü     Έγκριση πρόσληψης πέντε εργατών καθαριότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ,δίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών .
ü     Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α! βάθμιας εκπαίδευσης Α! δόση 2012.
ü     Όμοια Β! βάθμιας εκπαίδευσης.
ü     Έγκριση Α!  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του  ΚΚΠΑΑΔΟ 2012.
ü     Ορισμός υπόλογου διαχειριστή έργου ενταγμένου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον –Αειφόρος ανάπτυξη».
ü     Επιχορήγηση του ΝΝΔΔ με τίτλο  «σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».
ü     Επιχορήγηση του ΝΝΔΔ με τίτλο  «σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
ü     Μεταβίβαση 2 οχημάτων των πρώην Δήμων στο ΚΚΠΑΑΔΟ.
ü     Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου.
ü     Εγκριση 2ου ΑΠΕ τακτοποιητικού για το έργο Πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις πεζοδρομίων Κλεισσούς ,Σαγήνης και στο ΟΤ 221.
ü     Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Αγροτική οδοποιία στην Πάλλη.
ü     Έγκριση παράτασης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Πάλλη.
ü     Έγκριση παράτασης του έργου Κατασκευή 16 βάσεων Container απορριμμάτων.
ü     Έγκριση παράτασης χρόνου αποπεράτωσης της προμήθειας Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση ασυρματικών υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης στις Δημοτικέ Ενότητες Δήμου Ορεστιάδας.
ü     Αποδοχή αιτήματος Τοπικού Συμβουλίου Ορμενίου και παραπομπή στην Περιφέρεια ΑΜΘ για τον υποχρεωτικό αναδασμό στο πεδινό μέρος του αγροκτήματος του Ορμενίου.
ü     Έγκριση δαπανών επέκτασης δικτύου ΔΕΗ.
ü     Ορισμός  μελών επιτροπής  για «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις».
ü     Οικονομική ενίσχυση σε δημότες  και στον Αθλητικό Σύλλογο Ακρίτας Ορμενίου.
ü     Επιστροφή ποσού, διαγραφές χρεών.
ü     Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά μετακινήσεων Δημάρχου –Δημοτικών Συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου