Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

συνεδριάζει το ΔΣ Ορεστιάδας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας  στις 27-03-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο. Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Δημιουργία ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού Ενίσχυσης Πλημμυροπαθών Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου
Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου του Δήμου Ορεστιάδας» και ειδικών όρων αυτής
Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας» και ειδικών όρων αυτής
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας  για το έτος 2011 (Α και Β περίοδος)
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας  για το έτος 2011 (Α και Β περίοδος)
Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας λαϊκών αγορών
Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. 58/2010 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Ο.  με τίτλο: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού 2010», συνολικού προϋπολογισμού 58.215,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού)  - Χρήση επί ελασσόν για το έργο « Ασφαλτόστρωση δόμου από Εθνική οδό έως σταθμό επεξεργασίας λυμάτων Ορεστιάδας και οικισμό παλιάς Σαγήνης»
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης»
Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Αγροτική Οδοποιία Δ.Δ. Ν. Βύσσας και Καβύλης»
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Παιδικής Χαράς στην Κλεισσώ Ορεστιάδας»
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού πολύκεντρου Δήμου Ορεστιάδας»
Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοδιάβαση στον Κυπρίνο»
Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.
Έγκριση παραχώρησης λεωφορείου από τον Δήμο Ορεστιάδας στη ΔΗΚΕΠΑΟ.
Έγκριση παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορεστιάδας
Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για κοινωφελή σκοπό (άρθρο 6. Ν.994/79)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου