Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ολοκληρωμένη στα τεύτλα


Στην τροποποίηση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013, η οποία υποβλήθηκε πρόσφατα στην Ε.Ε. , περιλαμβάνεται και το καθεστώς ενίσχυσης των τευτλοπαραγωγών, οι οποίοι εφαρμόζουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων, στο πλαίσιο μιας γεωργοπεριβαλλοντικής  δράσης.
Για την κάλυψη των πιστώσεων αυτού του καθεστώτος ενίσχυσης από το ΠΑΑ 2007 – 2013 θα διατεθούν 12 εκατ. Ευρώ.
Το ετήσιο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 31,8 Ευρώ ανά στρέμμα και καλύπτει το διαφυγόν εισόδημα, που προκύπτει από τη μείωση της στρεμματικής απόδοσης την οποία προκαλεί η εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου