Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Αμειψισπορά στις καλλιέργειες

Σύμφωνα με τον κανονισμό 73/2009 και την ΚΥΑ 262385/2010  του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης προβλέπεται η εφαρμογή της αμειψισποράς ( εναλλαγή καλλιεργειών στο χωράφι με σκοπό τον εμπλουτισμό της γης με θρεπτικά συστατικά που άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος.)   στις αρόσιμες εκτάσεις. 
Έτσι οι αγρότες  οφείλουν  να καλλιεργούν κάθε χρόνο  τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες στην εκμετάλλευση τους ,χωρίς κανένα περιορισμό για τις εκτάσεις  της κάθε καλλιέργειας. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό για κάθε καλλιέργεια  ,ούτε σε πιο αγροτεμάχιο γίνεται η κάθε καλλιέργεια.  Επίσης έχει την δυνατότητα ,την επιλογή , να επιλέξει την σπορά  μιας μόνο καλλιέργειας  στο 80 % των εκτάσεων του και στο υπόλοιπο 20 % ένα ψυχανθές  ( βίκο ,ρεβίθια ,μπιζέλια ).  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τις αμειψισποράς τα χωράφια με πάνω από 3% οργανική ουσία και οι ορυζώνες. 
Η υποχρέωση της αμειψισποράς  είναι όρος προκειμένου οι αγρότες να λάβουν ολόκληρη την ενιαία ενίσχυση για την καλλιεργητική περίοδο 2010 /2011. 
Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωση των αγροτών ,ιδιαίτερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το ζήτημα αυτό των καλλιεργειών ,για να διευκολυνθούν οι αγρότες στην εφαρμογή και να μη κινδυνεύουν με μείωση των επιδοτήσεων  τους από τυχόν παραλείψεις. 
Οι περισσότερες καλλιέργειες στην περιοχή μας είναι οριακές από άποψη εισοδήματος  στην αγροτική οικογένεια ,καλύπτουν δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής  για αυτό το λόγο  χρειάζεται προσοχή στις καλλιέργειες και ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου