Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Για τους Δήμους


Οδηγίες για τη συγχώνευση και κατάργηση των 6.000 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων στους δήμους και τις περιφέρειες, που θα συρρικνωθούν σε 1.500-1.700 νέους οργανισμούς, περιλαμβάνουν δύο εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία των συγχωνεύσεων που προβλέπεται από τον νόμο του «Καλλικράτη» (3852/2010), θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Οι συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των Δήμων  έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφορούν το σύνολο των ΟΤΑ. Σε κάθε δήμο, μετά τις συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων, θα παραμείνουν δύο νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Το ένα ΝΠΔΔ θα συσταθεί για τους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας και το άλλο για τους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Εάν υπάρχει κοινωφελής επιχείρηση, τότε μπορεί να συνυπάρχει με ένα ΝΠΔΔ με το οποίο θα μοιράζεται τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες.
Δύο σχολικές επιτροπές: μία για την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μία δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα.
Μία δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Μία ανώνυμη εταιρεία. Μία επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους.
Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων και συγχωνευόμενων οργανισμών θα τοποθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο, σε οργανικές θέσεις στους νέους οργανισμούς που θα εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο.
Το πλεονάζον μόνιμο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε κενές θέσεις, αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας, στις υπηρεσίες του δήμου.
Από το σύνολο των περίπου 40.000 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων αναμένεται να μετακινηθούν στους νέους οργανισμούς ή στους δήμους -αν κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό- περίπου 30.000 εργαζόμενοι. Οι 8.000 συμβασιούχοι που απασχολούνται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να εργάζονται στα νέα νομικά πρόσωπα μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους.
 Οι μετακινήσεις προσωπικού και η μείωση των διοικητικών συμβουλίων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις στους ΟΤΑ αφού τα 10.000 αμειβόμενα μέλη διοικητικών συμβουλίων θα μειωθούν σε περίπου 3.500.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου